در حقيقت بندرسنگاپور در سال ۱۸۱۹ توسط يک فرد انگليسى به نام استانفورد رافل در منتهى‌اليه جنوبى مجمع‌الجزاير مالزى به عنوان شعبه‌اى از شرکت کشتيرانى هندشرقى تأسيس گرديد و اين محل مناسب‌ترين مکانى بود که تأسيس گردي، زيرا در مدت زمان کوتاهى اين شعبه کوچک تبديل به يک مجتمع بندرى بزرگ کالا گرديد، چون که هندوچين، تايلند، شبه‌جزيره مالزى و مجمع‌الجزاير اندونزي، مبادرت به تبادل‌ کالا کردند؛ کالاهايى که از هندوستان، چين و اروپايى رسيدند از سال ۱۸۳۴ پانصد کشتى به سنگاپور وارد شده‌اند. در سال ۱۸۶۰ کشتى‌هايى که وارد سنگاپور شدند افزايش يافت ولى در طول جنگ جهانى دوم اين بندر متحمل خسارات قابل‌توجهى شد، اما بعد از جنگ بسرعت بازسازى اين بندر شروع شد طورى که در سال ۱۹۴۷ تعداد کشتى‌هايى که آنجا پهلو گرفتند افزايش قابل‌توجهى پيداکرد.


رشد و دوام کشتى‌هاى ورودى به سنگاپور اين بندر را مى‌توان يکى از فعال‌ترين بنادر جهان دانست. على‌رغم اينکه در چندين مقطع زماني، کمبود کشتى يا حتى رکود در سال‌هاى ۱۹۸۰ ديده شد. ولى در کل مجموع رشد ورود کشتى‌ها به اين بندر رو به افزايش بود. در سال ۱۹۹۰، ۶۰۰/۴۴ کشتى در اين بندر توقف کرده‌اند، که اين مى‌تواند بيانگر اين امر باشد که هر يازده دقيقه و چهل و هفت ثانيه (۱۱:۴۷) در تمامى ساعات در مدت سال، حداقل يک کشتى وارد اين بندر شده است. در اين بندر تنها از کالاها نگهدارى نمى‌شود بلکه از کشتى هم مراقبت مى‌شود. در حقيقت ۱۴ درصد سوددهى از سوخت‌گيرى موادنفتى و خدمات ديگر بدست مى‌آيد. وانگهى بندر سنگاپور در امر سوخت‌رسانى به کشتى‌ها در رتبه‌ اول قرار دارد. خدمات کشتى‌سازى و تعميرات کشتى‌ها نيز در اين بندر وجود دارد.


در اين بندر، منطقه آزاد تجارى با ترمينال‌هاى مختلف، ترمينال کالاى فله، باراندازهاى کشتى‌هاى تفريحي، انبارهاى کالا، مراکز توزيع، محل پذيرش وسائط نقليه يک مرکز تجارى جهانى و انبار کالاهاى سردخانه‌اى وجوددارد.


باوجود اين، ترافيک کانتينر در بندر سنگاپور، در حال پيشرفت فوق‌العاده است که يک‌سوم حجم کالاى اين بندر را نشان مى‌دهد. در سال ۱۹۹۰ سنگاپور با ۲/۵ ميليون تن از هنگ‌کنگ که مقام اول را در دنيا داشت، جلو افتاد.


در سال ۱۹۹۸، مجموعاً ۱۴۰،۹۲۲ کشتى در اين بندر پهلو گرفتند. تعداد کشتى‌هاى اين بندر بالغ بر ۸۰۰ کشتى است و نيز اين بندر با ۷۰۰ بندر جهان در ارتباط است. در اين سال ترافيک کشتى‌هاى اين بندر ۷درصد افزايش يافت و با ۱۴/۱۵ ميليون کشتى رسيد.