اتوبوس‌ها

مجموعاً در سنگاپور ۳ شرکت اتوبوسرانى وجود دارد که عبارت‌انداز: خدمات اتوبوسرانى سنگاپور؛ خدمات ترانزيت؛ و شرکت اتوبوسرانى سفر.


دراين کشور ۳۰۰۰ اتوبوس وجود دارد. برخى از اتوبوس‌هاى مسير شهر بوتيک‌پاجن به مرکز تجارى سنگاپور به صورت سريع‌السير کار مى‌کنند. در روزهاى تعطيلى آخرهفته مينى‌بوس‌ها به جاى اتوبوس‌ها سرويس‌دهى مى‌کنند.

تاکسى

در سنگاپور علاوه بر تاکسى‌هاى شخصي، چهار شرکت تاکسى‌رانى سرويس‌دهى در اسرع ‌وقت را بعمل مى‌آورند. طبق گزارشى که در سال ۱۹۹۸ منتشرشد، ۱۷،۸۱۷ تاکسى در سنگاپور موجود است. جدول زير تعداد وسائط نقليه در سنگاپور را نشان مى‌دهد.