از سال ۱۹۶۹ جزيره سنگاپور يک شوراى تبليغ جهانگردى را تأسيس کرد. بودجه آن از ماليات ۳درصدى بر هتل‌ها و رستوران‌ها تأمين مى‌شود. صرفنظر از اينکه سنگاپور داراى جزير‌ەهاى رومانتيک مى‌باشد ولى بطورکلى داراى جاذبه‌هاى توريستى بسيار اندکى بود. لذا، دولت تصميم گرفت جاذبه‌هاى توريستى خاصى را در اين کشور ايجاد نمايد. يک پارک پرنده، در يک فضاى وسيع براى پرندگان و ساخت آبشار مصنوعي، ايجاد باغ‌هاى چينى و ژاپنى کلاسيک و يک باغ‌وحش.


سنتوزا (Sentosa) يک پايگاه نظامى سابق بريتانيا، به يک جزيره آرام تبديل شد و وسايل بازى و تفريحى در آن ساخته شد.اين پارک در سال ۱۹۹۸، بيست و ششمين سالگرد تأسيس خود را جشن گرفت. دراين سال حدود ۳ ميليون نفر از اين پارک ديدن کرده بودند.


توريسم حدود ۵/۸ درصد محصول ناخالص ملى را و ۸ درصد نيروى‌کار را در بر مى‌گيرد. در سال ۱۹۸۳ فعاليت جهانگردى ۸ درصد کاهش يافت که اين امر اولين کاهش در طول بيست سال گذشته بود. در سال ۱۹۷۰ نيم‌ميليون بازديدکننده از کشورهاى مختلف دنيا از اين کشور ديدن کردند. در سال ۱۹۸۳ حدود ۸/۲ ميليون نفر بازديد کرده‌اند.تعداد جهانگردانى که در ماه اکتبر سال ۱۹۹۹ از سنگاپور ديدار کردند بطور قابل‌توجهى نسبت به سال‌هاى گذشته افزايش پيدا کرد و به ۶۰،۴۰۰ نفر بالغ گرديد که در مقايسه با آمار مربوط در سال گذشته ۲۱% افزايش يافت. اين ميزان در پى بهبود اوضاع اقتصادى در منطقه صورت گرفته‌است. زيرا بخش عمده آن را جهانگردان کشورهاى آسيايى و استراليايى تشکيل مى‌‌دهند.


جدول زير تعداد جهانگردانى که از اين کشور ديدن نموده‌اند را نشان مى‌دهد.

جدول تعداد جهانگردانى که از اين کشور ديدن نموده‌اند

۱۹۹۳ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ (اينترنت)
تعداد توريست‌ها ۶۴،۲۵۸ ۷۱،۹۸۰ ۶۲،۴۱۰ ۶۰،۴۰۰
تعداد اتاق هتل‌ها ۲۳،۹۵۹ ۲۷،۹۱۵ ۲۷،۵۴۰
درصد اقامت در هتل‌ها ۸۳/۴ ۷۹/۵ ۷۱/۳


منبع: آمار منتشره از اداره آمار