وسعت کم خاک سنگاپور باعث شده است که سنگاپور در اين بخش فعاليت چندانى نداشته باشد و هرسال مقدار زيادى از توليدات کشاورزى براى مصارف داخلى و همچنين صادرات مجدد وارد اين کشور مى‌شود. محصولات عمده کشاورزى سنگاپور نارگيل، انواع ميوه - انواع سبزى و توتون مى‌باشد. دامپرورى در سطح بسيار محدودى در سنگاپور رواج دارد . در کنار اينها، صيد ماهى و ساير محصولات دريايى در سنگاپور اهميت زيادى دارد. در سال ۱۹۹۵ صادرات ماهى آکواريومى و گل‌هاى ارکيده اين سرزمين فقط ۲/۰ درصد از توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص داد.طبق آمارى که فائو سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد اعلام کرده‌است تنها يک درصد از جمعيت کشور سنگاپور در بخش کشاورزى فعاليت دارند و تقريباً کشت نارگيل عمده‌ترين محصول در اين کشور مى‌شود. ارزش صادرات کشاورزى در سال ۱۹۹۷ در سنگاپور ۵ بيليون دلار بوده است. در حالى که واردات محصولات کشاورزى در همين سال ۲/۶ بيليون دلار بوده است. (منبع اينترنت)