جدول اقلام عمده وارداتى سنگاپور بر حسب گروه‌هاى (HS) ميليون دلار آمريکا

رتبه بر اساس
ارزش
کُد هماهنگ
(HS)
ارزش در سال ۱۹۹۸ رشد
(۹۸ - ۹۴)
رشد جهانى
(۹۸ - ۹۴)
سهم از کل 
بازار جهانى
۱ ۸۵۴۲ ۱۵،۶۹۰ ۶ ۹ ۸/۹
۲ ۸۴۷۳ ۷۵۸۶ ۱۴ ۱۳ ۴/۹
۳ ۸۴۷۱ ۵۲۹۶ ۴ ۱۱ ۲/۲
۴ ۲۷۰۹ ۵۰۹۰ ۱- ۲ ۱
۵ ۲۷۱۰ ۳۰۶۵ ۲ ۲ ۲/۱
۶ ۸۵۴۱ ۲۱۵۳ ۱ ۱۰ ۶/۷
۷ ۸۸۰۷ ۱۸۰۲ ۱۳ ۹ ۲/۳
۸ ۸۹۰۱ ۱۷۱۸ ۱۶ ۱- ۴/۵
۹ ۸۵۲۳ ۱۵۳۰ ۱۵ ۲ ۱۲/۲
۱۰ ۸۴۳۱ ۱۴۷۶ ۲۲ ۹ ۳/۶
۱۱ ۸۴۷۹ ۱۴۲۹ ۶ ۴ ۳/۷
۱۲ ۹۹۹۹ ۱۲۴۳ ۰ ۸ ۱/۹
۱۳ ۸۶۸۸ ۱۲۱۵ ۰ ۷ ۲/۵
۱۴ ۸۵۰۴ ۱۱۳۲ ۰ ۱۵ ۲/۵
۱۵ ۸۵۳۲ ۱۱۳۰ ۲- ۸ ۷/۵
۱۶ ۸۵۰۱ ۱۰۱۸ ۲ ۷ ۳/۹
۱۷ ۸۵۳۴ ۱۰۱۰ ۷ ۱۲ ۸/۴
۱۸ ۸۵۲۹ ۹۸۰ ۵- ۸ ۲/۶
۱۹ ۲۴۰۲ ۸۹۸ ۶ ۱ ۳/۲
۲۰ ۸۵۲۲ ۸۹۲ ۱۵- ۰ ۷/۹


مأخذ:

http://www.interacen.org


آنچه که از جدول ترکيب واردات کشور سنگاپور از گروه‌هاى عمده کالايى در دوره (۹۸ - ۱۹۹۴) برمى‌آيد، نشانگر اين نکته است که گروه کالايى ۷ در طبقه‌بندى (SITC)، که نشان‌دهنده ماشين و ابزارآلات مى‌باشد، عمده‌ترين گروه کالايى وارداتى سنگاپور مى‌باشد. همچنين جدول اقلام عمده وارداتى سنگاپور بر حسب گروه‌هاى (HS) نشان مى‌دهد که تراشه‌هاى الکترونيکي(Integrated Circuits) به‌تنهايى بزرگترين قلم وارداتى سنگاپور را در سال ۱۹۹۸ تشکيل مى‌دهند، که اين قلم بيشتر از کشورهاى مالزى و آمريکا وارد شده است. همچنين بيش از ۵/۱۵ ميليون دلار آمريکا که معادل ۴/۱۲% از کل واردات سنگاپور در سال ۱۹۹۵ مى‌باشد، در اين سال از اين‌گونه تراشه‌ها وارد سنگاپور شده است که بيشتر جهت مونتاژ و صادرات مجدد مى‌باشد.
بعد از تراشه‌هاى الکترونيکى اجزاء و قطعات و نرم‌افزارهاى کامپيوترى با ارزش واردات ۲۳/۷ ميليون دلار آمريکا که ۸/۵% از کل واردات در سال ۱۹۹۵ مى‌باشد، قرار دارد. نفت خام به‌تنهايى سومين قلم عمده وارداتى سنگاپور را تشکيل مى‌دهد. در سال ۱۹۹۵ بيش از ۵/۶۶ ميليون دلار آمريکا نفت خام وارد اين کشور شده است و ديگر اقلام عمده وارداتى اين کشور در سال ۱۹۹۵ ديسک‌گردان، قطعات ويدئو، ضبط صوت و قطعات دي.وي.دي، نورى و ترانزيستورى مى‌باشند.


بررسى آمار واردات سنگاپور در چند ساله اخير يعنى دوره (۹۹ - ۱۹۹۵) نشان‌دهنده اين است که تنظيم‌کننده‌هاى الکتريکى و ترانزيستورها، اجزاء و قطعات ادارى و تجهيزات کامپيوترى مهم‌ترين اقلام وارداتى سنگاپور را تشکيل داده‌اند که به‌ترتيب ۲۰%، ۷% و ۴% از کل واردات سنگاپور را در سال ۱۹۹۵، شامل مى‌شده‌ است. همچنين تجهيزات مخابراتى و مدارهاى الکتريکى و تجهيزات آن به‌ترتيب ۹/۲% و ۲% از کل واردات اين جمهورى را در سال ۱۹۹۹ تشکيل مى‌دهند که مهم‌ترين اقلام ريز وارداتى در بزرگترين گروه کالاهاى وارداتى آن يعنى گروه هفتم کالايى بر اساس طبقه‌بندى (SITC)، (لوازم و ماشين‌آلات) مى‌باشند.


بررسى آمار وارداتى سنگاپور در دوره زمانى (۹۹ - ۱۹۹۵) نشان‌دهنده اين است که وسايل کنترلى و اندازه‌گيرى و وسايل صوتى مهم‌ترين اقلام وارداتى سنگاپور در دومين گروه عمده کالايى وارداتى سنگاپور يعنى گروه هشتم بر اساس طبقه‌بندى (SITC) (کالاهاى ناتمام صنعتي) را تشکيل مى‌دهند که به‌ترتيب تشکيل‌دهنده ۸/۱% و ۴/۱% از کل واردات سنگاپور در سال ۱۹۹۹ مى‌باشند.


همچنين اين آمار نشان‌دهنده اين است که فلزات اصلى مانند آلومينيوم و نيز مرواريد و سنگ‌هاى گرانبها، مهم‌ترين اقلام وارداتى سنگاپور در سومين گروه عمده وارداتى سنگاپور يعنى گروه ششم بر اساس طبقه‌بندى (SITC) (کالاهاى توليدي) مى‌باشند که به‌خود اختصاص مى‌دهند. (ITC, Detabases: International Trade Statistics)


بر اساس آمار صندوق بين‌المللى پول در سال ۱۹۹۷، بيشترين واردات سنگاپور به‌ترتيب از کشورهاى آمريکا (۴/۱۸%)، مالزى (۴/۱۷%)، هنگ‌کنگ (۸/۸%)، ژاپن (۷%)، تايلند (۶/۴%) و ... بوده است که در نمودار کشورهاى عمده صادرکننده به سنگاپور به‌‌خوبى رقابت اين کشورها در صادرا به سنگاپور نشان داده شده است.