اشخاص کارآفرين

سرمايه گذارى‌هاى توليدى و خدماتى جديد که مهارت‌هاى بالايى را ارائه مى‌دهند از ۲۶ درصد ماليات بر سود شرکت‌ها به‌مدت ۵ تا ۱۰ سال معاف هستند.

مشوق‌هاى توسعه و گسترش

شرکت‌هايى که وارد پروژه‌هاى جديد بيان شده در فوق مى‌شوند و فعاليت‌هاى آنها را گسترش مى‌دهند، مستحق امتياز مالياتى ۱۳ درصد به‌مدت بيش از ۱۰ سال هستند به‌شرطى که اين روند ادامه داشته باشد.

مشوق ادارات مرکزى عملياتى

شرکت‌هايى که مديريت يا خدمات مصوب مرتبط با ادارات مرکزى را ارائه مى‌دهند، شرکت‌هاى مرتبط با کشورهاى ديگر، مشمول نرخ مالياتى امتيازى ۱۰ درصدى قرار مى‌گيرند. اين مشوق‌ها به‌شرط استمرار به‌مدت ۱۰ سال اعطاء مى‌گردند.

مجوزهاى استهلاک سريع

به‌جاى تائيد سريع مجوز استهلاک ۲۰ درصدى و مجوز سالانه ۵ تا ۲۰ درصد هزينه سرمايه‌اي، شرکت‌ها مى‌توانند درخواست مجوز استهلاک سالانه ۳۳ درصدى و سه ساله براى تمام کارخانه‌ها و ماشين‌آلات را تقاضا نمايند. حتّي' براى تجهيزات اتوماتيک مصوب مانند روبات‌ها و تجهيزات مرتبط مى‌توانند درخواست مجوز استهلاک ۱۰۰ درصد و يک‌ساله را بنمايد.

مشوق گسترش

شرکت‌هاى توليدى و خدماتى که حداقل ۱۰ ميليون دلار سنگاپور (۱/۷ ميليون دلار آمريکا) در تجهيزات و ماشين‌آلات جديد سرمايه‌گذارى مى‌کنند از ۲۶ درصد ماليات بر سود - سود قبل از گسترش - به‌مدت ۱۰ سال برخوردار هستند.

مشوق مجوز سرمايه‌گذارى

شرکت‌هاى وارد شده در سرمايه‌گذارى‌هاى خاص (از قبيل تحقيق و توسعه توليد، پروژه يا برنامهٔ کاهش مصرف آب نوشيدني)، واجد شرايط معافيت بر درآمد هستند که معادل قسمت خاصى (بيش از ۵۰ درصد) از سرمايهٔ ثابت جديد است. شرکت‌هاى مشمول معافيت بايد سرمايه‌گذارى‌هاى خاصى را به‌مدت ۵ سال انجام دهند.

برنامه وام‌هاى خارجى مصوب

شرکتى که کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ دلار سنگاپور (۱۴۳،۰۰۰ دلار آمريکا) براى خريد تجهيزات داراى بهره‌ورى از وام دهندگان خارجى قرض بگيرد، از قسمتى تا تمام ماليات بر سود قابل پرداخت به وام‌دهندگان معاف خواهند بود.

حق امتياز مصوب

شرکت‌هايى که واجد شرايطى که گشايش ماليات در نتيجه بدهى ماليات در کشور خارجى نباشد از تمام يا قسمتى از ماليات بر حق‌الامتياز معاف مى‌شوند.

مشوق سرمايه‌گذارى مشترک

شرکت‌هايى که با حداقل ۵۰ درصد سرمايه محلى که در سنگاپور تشکيل يافته‌اند چنانچه اهداف، مالياتى در پروژه‌هاى جديد و مصوب سرمايه‌گذارى کنند از معافيت برخوردار خواهند شد.

مشوق سرمايه‌گذارى خارجى

شرکت‌هايى مستحق اين نوع مشوق هستند که در پروژه‌هاى خارجى سرمايه‌گذارى کنند. بايد ۵۰ درصد شرکت‌ها در مالکيت شهروندان يا ساکنين دائمى سنگاپور باشد و بايد براى اهداف مالياتى در سنگاپور تشکيل يافته و در آنجا مستقر باشند.

مشوق شرکت‌هاى خارجى

براى سرمايه‌گذارى‌ها و پروژه‌هاى خارجى مصوب قابل اجرا است. بايد حداقل ۵ درصد شرکت در مالکيت شهروندان يا ساکنين دائمى سنگاپور بوده و براى اهداف مالياتي، شرکت در سنگاپور شکل گرفته باشد. دورهٔ زمانى براى گشايش ماليات بيش از ده‌سال است.

کاهش به نصف براى هزينه‌هاى تحقيق و توسعه

فعاليت‌هاى خدماتى و توليدى واحد شرايطى که درگير تحقيق و توسعه هستند، ممکن است اين بخش را دريافت نمايند. اين تحقيقات بايد در سنگاپور انجام شوند.

کاهش به نصف براى هزينه‌هاى توسعه سرمايه‌گذارى خارجى

فعاليت‌هاى بازرگانى و توليدى واجد شرايط مى‌توانند از اين کاهش به نصف براى هزينه‌هاى محتمل در مطالعات عملى و مصوب و هزينه نگهدارى پروژه‌هاى خارجى استفاده نمايند.