دانشگاه ملى سنگاپور (NUS) در اوت سال ۱۹۸۰ با ادغام دانشگاه سنگاپور (که تاريخ آن به ۱۹۰۵ بر مى‌گردد) و دانشگاه نانيانگ (Nanyang University) (که درسال ۱۹۵۶) رسماً تأسيس شد. اين دانشگاه به مساحت صدوپنجاه هکتار در کنت‌ريج ( Kent Ridge) که دروازه کيلومتر از مرکز شهر فاصله دارد، واقع شده‌است.


دانشگاه ملى سنگاپور يک دانشگاه مدرن و پوياست که استانداردهاى عالى در تدريس و تحقيق را دارا است. اولين وظيفه اين مؤسسات ايجاد نيروى‌انسانى کارآ و محققان توانا است که اينها بتوانند با تغييرات تکنولوژيکى که بسرعت در سنگاپور روى مى‌دهد آشنا شوند.


تعداد کسانى که براى دوره ليسانس ثبت‌نام کرده‌اند در سال تحصيلى ۱۹۹۷-۱۹۹۶؛ ۱۷۹۹ نفر بودند و تعداد دانشجويان دوره فوق‌ليسانس کلاً ۴۳۱۸ نفر بودند. اين ارقام ارائه شده فقط نوزده درصد از کل مجموع دانشجويان بوده‌است. در اين دانشگاه بيش از ۲۷۰۰ مدرس و کادر آموزش و محقق کار مى‌کنند. هشتاد درصد از کادر آموزشى داراى مدرک دکترا (‌Ph.D.) هستند.


دروس دوره ليسانس در هشت دانشکده پيشنهاد شده‌است که شامل پنجاه‌وسه دپارتمان آموزشى است. اين دانشکده داراى رشته‌هاى تحصيلى معماري، ساختمان‌سازي، هنر و علوم‌اجتماعي، تجارت، دندانپزشکي، مهندسي، حقوق، پزشکى و زيست‌شناسى است. برنامه‌هاى آموزشى دوره فوق‌ليسانس در ۴ دانشکدهٔ: مطالعات تجاري، داروسازي، مطالعات دندانپزشکى و مهندسى تدريس مى‌شود. دانشگاه شامل ۸ مؤسسه يا مراکز ملى است: مؤسسه علوم نظامي، مؤسسه مولکولى و بيولوژيک سلولي، مؤسسه ميکروالکترونيک، مؤسسه پزشکى دانشگاه ملي، مؤسسه کشت ميکرو مولکولي، مؤسسه بانک اطلاعاتي، مؤسسه تحقيقاتى مواد و مهندسى و مرکز تحقيقات ملٌى است.

آموزش

برنامه‌هاى آموزشى دانشگاه سنگاپور بطور منظم مورد نقد و بررسى قرار مى‌گيرد که اين امر وابسته به بازتاب نظريه کميته مشورتي، متخصصين، کادر بازديدکننده و مشاورين است.


دوره‌هاى درسى قابل مقايسه با بهترين دانشگاه‌هاى ايالات‌متحده، کانادا، اروپا، ژاپن و استراليا است. در طول سال، دانشگاه چندين دروس جديدى را معرفى مى‌کند که آنها شامل دورهٔ آموزش کارشناسى پاره‌وقت تکنولوژيکى در مهندسى مکانيک و مهندسى صنايع براى کسانى که داراى ديپلم پلى - تکنيک هستند و چند برنامهٔ بعد از دوره ليسانس از قبيل دورهٔ فوق‌ليسانس علوم در مهندسى مواد، فوق‌ليسانس علوم در مهندسى مکانيک، کارشناس‌ارشد در دوره تکنولوژيکى در مهندسى نرم‌افزار، معرفت‌شناسي، فوق‌ليسانس علوم‌اجتماعي، فوق‌ليسانس در رشته مطالعات آسيا - پاسيفيک و برنامه‌هاى اجرايى ‌تجارى است. دانشگاه همچنين برنامه‌هاى پيشرفته‌اى براى دانشجويان تيزهوش معرفى مى‌کند. در اين برنامه‌ها سعى مى‌شود که دانشجويان با استعداد و تيزهوش را در سطح بسيار آموزش بدهند و آنها را براى رهبرى آيندهٔ کشورشان تربيت کنند.


نظام آموزشى بطور ترمى - واحدى است. اين نظام سخت‌گيرى‌ها و ژرفاى نظام بريتانيايى و انعطاف‌پذيرى نظام آموزشى آمريکايى را دارد، بنابراين به دانش‌آموزان اجازه داده مى‌شود تا با توجه به علاقه و استعدادى که دارند دروس خود را انتخاب نمايند. اين نظام به دانش کمک مى‌کند تا مطالعات عميق‌ترى را داشته‌باشند و همچنين بتوانند اطلاعات خودشان را با کشورهاى ديگر خارجى مبادله کنند. تا بحال اين مبادلهٔ اطلاعاتى با بيش چهل مؤسسه انجام گرفته‌است. درسال ۱۹۹۵ مرکز آموزش حسابدارى تأسيس شد.

تحقيق در دوره ‌تحصيلى در اين دانشگاه

در حوزهٔ تحقيق، دانشگاه‌هاى سنگاپور داراى اعتبار بين‌المللى هستند. در همين راستا، دانشگاه علوم بين‌المللى بعلت انتشار کتب سالانهٔ دانشگاه (در زمينه مهندسى و علم پزشکى ) تقديرنامه‌اى را دريافت کرد. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى بيش از هزار و هشتصد پروژه تحقيقاتى در رابطه با اهميت استراتژيکى توسعه سنگاپور وجود دارد. ميزان ابداعات در گذر از توسعه صنعتى به توسعه تجاري، افزايش يافته‌است. برخى از آنها عبارت‌انداز: سيستم کنترلى و شمارش کانتينرها براى بنادر سنگاپور، که نتيجهٔ اين امر ذخيرهٔ هزينهٔ ده ميليون دلارى سالانه براى کشور سنگاپور، ساختن نرم‌افزار بى‌سيم اينترنت که استفاده‌کننده از اينترنت بدون‌استفاده از خدمات IDD به اينترنت دسترسى پيداکند.

ارتباط با ديگر مؤسسات

در رابطه با راهکار بين‌المللى کردن دانشگاه‌ها، دفتر روابط بين‌المللى بمنظور افزايش و تقويت ارتباط با دانشگاه‌ها و سازمان‌هاى کشورهاى خارجى تأسيس شد تا فرصت‌هايى را بمنظور افزايش توان علمى و تحقيقاتى دانشجويان ايجادکند. معاهده‌اى همکارى‌هاى توسعه‌اى و تحقيقاتى (R&D) با سنجش صنعت بسته ‌شد. در بين همکارى‌هاى دانشگاه‌ها و شرکت‌هاى بين‌المللى از قبيل EI dupont nemonrs، شرکت تحقيقاتى کارى (cray)، کورتکس، شرکت بين‌المللي، پلى‌فلت‌رگس ام. بى‌اچ آساهى گلاس.