روابط لهستان و اوکراين عليرغم همسايگى و تلاش آنان جهت اصلاحات سياسى و اقتصادى هرکدام در موقعيت خاص خود قرار دارند. لهستان توانست طى ده سال اخير با تلاش زياد عضويت در ناتو و پذيرش مقدماتى در اتحاديه اروپا را بدست آورد. اما اوکراين به‌دلايل همسايگى با روسيه و ملاحظات خاص اين کشور، بى‌طرفى را بر پيوستن به پيمان‌هاى دفاعى ترجيح داده است. لذا لهستان تلاش مى‌کند تا ضمن توسعه روابط با اين کشور، از کشورهاى اتحاديه اروپا و مجموعه غرب بخواهد تا ضمن اعطاء کمک‌هاى اقتصادى به اوکراين، اين کشور را در مسيرى قرار ندهند که مجبور باشد به اتحاد سياسى روسيه و روسيه سفيد - که در سال ۱۹۹۶ تشکيل شد - بپيوندد. از سوى ديگر کسب اطمينان از مرزهاى شرقى به لهستان کمک مى‌کند تا در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا که بصورت مکرر از طرف اتحاديه اروپا به لهستان تأکيد مى‌شود، اميدوارتر گردد و به اتحاديه اروپا اطمينان دهد که اين کشور مسير انتقال مواد مخدر به اروپا نخواهد بود.


علاوه بر روابط دوستانهٔ فعلى برخى وقايع دردناک تاريخى بر روابط دو کشور سايه افکنده است. واقعه دردناک شهر خارکوف اوکرائين، که بيش از هفت‌هزار تن از اتباع نظامى و غيرنظامى لهستان در سال ۱۹۴۰ به‌دستور استالين به قتل رسيدند در اذهان مردم لهستان برجا مانده است. اوکرائينى‌ها معتقد هستند: ما نمى‌توانيم گذشته را فراموش کنيم اما بايد به آينده فکر کرد. اجازه دهيد اين مکان به عنوان سمبل و نماد دوستى مجدد و اتحاد بين مردم دو کشور باشد.


مراسم ساليانه در قبرستان خارکوف براساس موافقت‌نامه‌اى که بين رؤساى‌جمهور دو کشور در سال ۱۹۹۸ امضاء شد برپا و مقرر گرديده است تا هر ساله مراسمى که در قبرستان پيتخانکى شهر خارکوف برپا مى‌شود بطور متناوب مقامات عالى‌رتبه دو کشور و بازماندگان قربانيان، در آن شرکت نمايند.


در زمينهٔ روابط اقتصادى بين دو کشور مى‌توان به حجم مبادلات تجارى دو کشور در سال ۲۰۰۱ ميلادى اشاره کرد که اين ميزان به ۳/۱ ميليارد دلار رسيده است، صادرات لهستان به اين کشور در حدود ۸۵۰ ميليون دلار و واردات از اوکرائين بيش از ۴۵۰ ميليون دلار مى‌باشد. اوکراين دومين شريک تجارى لهستان در بين کشورهاى اروپاى شرقى پس از روسيه مى‌باشد.


ايجاد خط لوله انتقال نفت درياى خزر از مسير باکو - سوبسا - اودسا به منطقه برادى و سپس به بندر گدانسک مورد توجه مقامات دو کشور نيز مى‌باشد. به‌نظر مقامات اوکراينى‌ انتقال نفت از مسير اوکراين و لهستان به اروپا بيار با صرفه‌تر از راه‌هاى ديگر براى رساندن آن به بازارهاى اروپايى است. امّا تنها مشکل در مورد اجراى پروژه است زيرا احداث بخش اوکراينى خطوط لوله، توسط دولت و بخش‌ لهستانى آن توسط شرکت‌هاى خصوصى انجام خواهد گرفت. از سوى ديگر طرح‌بناى مشترک خطوط لوله و لوله گاز از طريق ادسا - برادى و گدانسک و انتقال آن به اروپا در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفته و به‌طور جدى آن را پيگيرى مى‌نمايند. علت اهميت يافتن ايجاد خط لوله گاز و انتقال آن به اروپا از طريق بندر گدانسک لهستان بدان جهت است که طرح عظيم گازرسانى رويه به اروپا از طريق خاک لهستان برخى مخالفت‌ها را توسط هواداران محيط زيست و کشاورزان باعث گرديده که دولت لهستان تلاش مى‌کند تا مسير فوق در دستور کار قرار گيرد.


دو کشور در چارچوب سياست‌هاى راهبردى قرارداد يالتا که همکارى ميان وزارتخانه‌هاى دفاع دو کشور مود تأکيد قرار گرفته موافقت‌نامه‌اى را به امضاء رساندند که ضمن طرح‌ريزى همکارى دفاعى براى سال‌هاى ۲۰۰۳-۲۰۰۱، موجب تقويت و تعميق همکارى‌هاى سياسي، مشورت‌هاى مربوط به امور امنيتي، حمايت و پشتيبانى از اوکراين و تکميل اصلاحات در نيروهاى مسلح، توسعه و تعميق ارتباط و تماس‌ها ميان واحدهاى نظامى و همکارى ميان سربازان دو کشور نيز گرديده است.

همکارى‌هاى نظامى

همکارى‌هاى نظامى فنى مشتمل بر تبادل تجربيات مربوط به سازگار نمودن نيروهاى ارتش با استانداردهاى ناتو و همچنين فعاليّت مشترک درخصوص تأمين مواد و لوازم موردنياز، لوازم يدکي، مدرنيزه نمودن فن‌آورى نظامى و تسليحات جنگى مى‌باشد. کارشناسان وزارت دفاع لهستان معتقدند روزآمد کردن هواپيماى جنگنده ميگ ۲۹ و سوخوى ۲۲ و هليکوپترهاى MI-24 خود مى‌توانند از مشارکت شرکت‌هاى اوکراينى و غربى بهره گيرند.