لهستان طى سال‌هاى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى تلاش‌هاى زيادى را براى عضويت در پيمان‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى معمول داشته که برخى از آنها بدين‌ترتيب مى‌باشند:


- سازمان‌ پيمان آتلانتيک شمالى (NATO)


- اتحاديه تجارت آزاد اروپاى مرکزى (CEFTA)


- سازمان امنيت و همکارى اروپا (OSCE)


- سازمان توسعه و همکارى اقتصادى (OECD)