موضوعات و دستور کار اجلاس بين‌الدولى

- همکارى در سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى به‌منظور تقويت نهادهاى دمکراتيک؛


- بررسى اثرات دمکراسى در توسعه بشر حقوق بشر از طريق سيستم‌هاى انتخاباتي؛


- بررسى راه‌هاى عملى اصلاحات قضايى و شيوه‌هاى بهينه همکارى قواى مقننه و اجرائيه؛


- بررسى مهمترين تهديدات و مشکلات عليه دولت‌هاى قانونى و دمکراتيک.


شرکت‌کنندگان در اين اجلاس بيانيه‌اى را امضاء و موارد زير را مورد تأکيد قرار دادند:


- خواست و اراده مردم انتخاب نمايندگان مجلس به‌صورت منظم و آزاد با معيارهاى جهانى و عادلانه و حفظ حقوق اجتماعى افراد از طريق انتخابات نمايندگان آزاد و مستقيم توسط مردم؛


- آزادى عقيده و بيان، فکر، مذهب و وجدان، تبادل عقايد و اطلاعات از طريق رسانه‌هاى گروهى خاصه مطبوعات براى دستيابى آسان اطلاعات، اخبار و عقايد بدون توجه به جهت‌گيرى‌هاى سياسى آنها؛


- آزادى عمل براى اقليت‌هاى دينى در برگزارى مراسم مذهبي؛


- اعمال کنترل دمکراتيک غيرنظاميان بر سيستم نظامى و ارتش بايد صورت گيرد.

برگزارى کنفرانس مبارزه با تروريسم در ورشو

رهبران ۱۶ کشور اروپاى مرکزى و شرقى به دعوت رئيس‌جمهور لهستان براى شرکت در اجلاس مبارزه عليه تروريسم در ۱۵ آبان ۱۳۸۰ (۶ اکتبر ۲۰۰۱) در ورشو گردهم آمدند. در اين اجلاس رؤساى جمهور آلباني، استوني، ليتواني، لتوني، بوسنى و هرزگوين، کرواسي، مولداوي، روماني،اسلواک، اوکرائين و مقدونيه، نخست‌وزير يوگسلاوي، معاون رئيس‌جمهور چک، معاون نخست‌وزير بلغارستان، وزير خارجه خارجه اسلونى و نمايندگان کشورهاى آمريکا، روسيه، ترکيه و روسيه سفيد شرکت داشتند. از سازمان ملل متحد، ناتو، اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همکارى اروپا (OSCE) نيز نمايندگانى بعنوان ناظر در اين اجلاس دعوت به‌عمل آورده بودند.

اهداف اين اجلاس

آلکساندر کواشنيفسکى رئيس‌جمهور لهستان در مراسم افتتاح اجلاس مبارزه با تروريسم، اهداف آن را همکارى و هميارى در زمينه مبارزه با تروريسم دانست و اظهار داشت اقدامات همه‌جانبه کشورها در مبارزه با پديدهٔ تروريسم، همگرايى و انسجام بيش از پيش را در بين کشورهاى منطقه ايجاد خواهد کرد.


جرج‌بوش رئيس‌جمهور آمريکا در مراسم افتتاحيه اين اجلاس در نطق تلويزيونى ماهواره‌اى زنده خود خطاب به سران کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى از آنان به عنوان شرکاء آمريکا نام برد و اظهار داشت: امروز يک‌بار ديگر آزادى ما تهديد شده است و اين تهديد نيز از سوى گروه تروريستى القاعده که مورد حمايت طالبان است صورت مى‌گيرد. وى افزود اين گروه تروريستى به‌دنبال دستيابى به سلاح‌هاى شيميايى و هسته‌اى بوده که تهديدى براى همه ملل جهان محسوب مى‌گردند. اين گروه تروريستى نيز مانند ساير گروه‌هاى تروريستى نظير فاشيست، نظرات افراطى خود را با تهدید و خشونت به ديگران تحميل مى‌کنند. به‌نظر بوش افغانستان مرحله اول عمليات ضدتروريستى آمريکا در دنيا محسوب شده و اين عمليات تا زمانى که شبکه‌هاى تروريستى در سراسر دنيا بطور کامل سرکوب نشوند، ادامه خواهد داشت. از اين‌رو در شرايط کنونى هيچ ملتى نمى‌تواند بيطرف بماند.


سران ۱۶ کشور اروپاى مرکزى و شرقى در پايان اجلاس مبارزه عليه تروريسم در ورشو با صدور يک بيانيه مشترک و يک طرح عملى به کار خود پايان دادند.


در بيانيه پايانى و طرح عملى اجلاس مبارزه با تروريسم در ورشو کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى به همکارى دو يا چند جانبه در زمينه تبادل اطلاعات و همکارى سازمان‌هاى امنيتى و اطلاعاتى درامر مبارزه با مهاجرت‌هاى غيرقانونى و قاچاق انسان و مواد مخدر، کنترل بيشتر مرزها در چارچوب مقررات اتحاديه اروپا و تطهير پول تأکيد نمودند. اين کشورها همچنين با ايجاد مرکز آموزش نيروهاى مبارزه با تروريسم در ورشو خواهان برگزارى کنفرانسى بين‌المللى در زمينه تعامل و آموزش فرهنگ‌هاى مختلف با يکديگر گرديدند.