- تحکيم و تقويت امنيت ملى از طريق شرکت فعّال در سازمان ناتو


- افزايش تلاش براى نزديکتر کردن ورود لهستان به اتحاديه اروپا


- توسعهٔ روابط با آمريکا به عنوان متحد استراتژيک لهستان


- تداوم روابط حسنه با آلمان و فرانسه و توسعهٔ آن در چارچوب مثلث و ايمار


- توسعهٔ روابط دوستانه با کشورهاى مهم اتحاديه اروپا (بريتانيا، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، ايرلند و کشورهاى شمال اروپا)


- حفظ روابط سياسى و اقتصادى با روسيه و همسايگان شرقى از جمله اوکراين، ليتوانى و روسيهٔ سفيد


- ارتقاء روابط با کشورهاى گروه ويشگراد و موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد اروپاى مرکزى (کشورهاى چک، مجارستان، اسلواک، روماني، اسلووني، ليتواني، کرواسى و بلغارستان)


- توسعهٔ روابط با کشورهاى آسياى مرکزى و ماوراء قفقاز


- توسعهٔ روابط با کشورهاى خاورميانه به ويژه اسرائيل و توجه به قوم يهود به‌خاطر مصائبى که طى جنگ جهانى دوم و پس از آن در حق اين قوم، توسط حکومت‌هاى لهستان اعمال گرديده است


- حضور فعّال در سازمان‌هاى بين‌المللى بويژه سازمان ملل متحد و پيمان‌هاى اقتصادى و امنيتى منطقه‌اى (OECD.OSCE.WTO.CEFTA,EFTA)


- افزايش فعاليّت‌هاى سياسى و تلاش‌هاى ديپلماتيک در راستاى اهداف اقتصادي


- تداوم اجراى اصلاحات براى روزآمد کردن ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى لهستان.