مخابرات

بخش مخابرات يکى از بزرگترين و مهمترين بخش زيرساختارى لهستان است. شبکهٔ خطوط تلفن لهستان سالانه ۲۰ درصد رشد داشته است. سرمايه‌گذارى زيادى در اين بخش توسط شرکت‌هاى خارجى به ويژه فرانسه صورت گرفته است. تخمين زده شده است که سرمايه‌گذاراى طراحى شده براى اين بخش طى ۱۰ سال آينده به ۱۵ ميليارد دلار برسد.


تا پايان سال ۲۰۰۱ بيش از ۱۰ميليون مشترک تلفن ثابت در لهستان وجود داشته است. شرکت مخابرات لهستان TPSA بزرگترين شرکت مخابرات در کشور است که ۷/۹۴ درصد خدمات مخابراتى در کشور را انجام مى‌دهد. شرکت‌هاى خصوصى کوچک ديگرى نيز در لهستان وجود دارند که ۵۳۰ هزار مشترک دارند. خصوصى‌سازى شرکت مخابرات لهستان TPSA در سال ۲۰۰۰ ميلادى انجام و کنسرسيومى متشکل از شرکت‌هاى فرانسوى تله‌کوم و کولچيک در اين شرکت حضورى فعّال دارند. اين کنسرسيوم ۳۵ درصد سهام شرکت مخابرات لهستان را به ميزان ۳/۴ ميليارد دلار خريدارى کرده است. تا پايان سال ۲۰۰۱ در لهستان بيش از ۵ ميليون نفر از تلفن همراه استفاده مى‌کنند.

ماهواره

لهستان طى سال‌هاى اخير در راستاى پيوستن به اتحاديه اروپا در ۲ پروژهٔ فضايى بزرگ اين اتحاديه شرکت داشته است:


- ساخت و راه‌اندازى سيستم‌هاى ماهواره‌اى تحت عنوان گاليله.


- مشارکت در برنامه‌هاى تلويزيونى ماهواره‌اى در مورد محيط زيست GMES.


- حضور و مشارکت لهستان در سياست فضايى اتحاديه اروپا ازطريق آژانس‌ فضايى اتحاديهٔ اروپا ESA و کميسيون اروپايى امکان‌پذير گشته است.


اينترنت

شبکه اينترنت از ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۱ وارد لهستان شد و اولين شبکه ارتباطى بين‌المللى از طريق پروتکل IR/TCp با سرعت ۹۶۰۰ BPS تأسيس گرديد اولين ايميل از دانشگاه ورشو به مرکز کامپيوترى دانشگاه کپنهاک ارسال شد. براساس آخرين آمار مرکز تحقيقات آمارى لهستان PBOS طى ۱۰ سال از راه‌اندازى خطوط اينترنتى در لهستان در اکتبر ۲۰۰۱، در حدود ۲۶ درصد مردم لهستان به شبکه اينترنت دسترسى دارند. در حال حاضر تمامى روزنامه‌هاى لهستانى در اينترنت داراى صفحه داخلى بوده و از بايگانى الکترونيک استفاده مى‌کنند. همچنينى بسيارى از روزنامه‌ها با مخاطبين خود از طريق اينترنت در تماس هستند.


تا سال ۲۰۰۱ در لهستان ۵ شبکه دولتى اينترنتى وجود داشت.


- شبکه طول موج بلند داخلى (داخل شهري) که با تمام کشور ارتباط دارد.


- شبکه مخابرات که بيشترين شماره کدهاى دسترسى را دارد (۱۵۰ کد در کل کشور).


- شبکه NASK داراى ۴۳ کد.


- بانک شرکت مخابرات Telebank داراى ۲۲ کد.


- POL 34 که در دانشگاه‌ها و مراکز آکادمى فعّال بوده و بيشتر مشترکين آنها را دانشگاهيان تشکيل مى‌دهند. اين شبکه داراى بهترين و سريعترين خط ارتباطى است.


همچنين بيش از ۶۰۰ مؤسسه خصوصى اينترنتى در لهستان وجود دارد.