واحد پول لهستان زلوتى جديد NEW ZLOTY است که از اوايل ژانويه ۱۹۹۵ در اين کشور رايج گرديده است. هر زلوتى جديد شامل ۱۰۰ گروشه است که معادل ۱۰ هزار زلوتى قديم مى‌باشد. با شروع دوره استفاده از پول جديد - سال ۱۹۹۵ - طى دو سال پول‌هاى قديم از گردش معاملاتى خارج گرديد و تنها در شعبات بانک‌هاى ملى لهستان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ قابل تبديل به زلوتى جديد بوده است.


واحدهاى زلوتى در گردش معاملاتى عبارتند از:


- اسکناس با ارزش اسمى شامل اسکناس‌هاى ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، و ۲۰۰ زلوتي.


- مسکوک با ارزش اسمى شامل اسکناس‌هاى ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰و ۵۰ گروشه و ۱، ۲و ۵ زلوتي.
نرخ زلوتى نسبت به دلار تا پايان ماه سپتامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى معادل ۱۳/۴ واحد و نسبت به يورو ۰۵/۴ واحد معادل بوده است.


زلوتى در طول دههٔ اخير از نوسانات زيادى برخوردار بوده است. اوج کاهش ارزش زولتى نسبت به ارزهاى خارجى در اواخر سال ۲۰۰۰ ميلادى بود که نرخ برابرى آن با دلار به ۷۵/۴ واحد هم رسيد. دولت لهستان از اوايل سال ۲۰۰۱ ميلادى براى تقويت پول ملى اقدامات زيادى را انجام داده است. که مهمترين آنها کاهش نرخ بهره و عرضه زياد اوراق قرضه در بازار بوده است که نتايج اوليه آن ثبات و تقويت پول ملى و رساندن آن به ۴ زلوتى و حتى ۹۷/۳ نسبت به يک دلار در اوايل سال ۲۰۰۲ و پايين آوردن نرخ تورم و رساندن آن به ۵/۵ درصد که پايين‌ترين نرخ تورم در اين کشور از سال ۱۹۹۰ ميلادى بدين‌سو بوده است.


دولت لهستان همچنين براى رهايى از کسرى بودجه و جمع‌آورى نقدينگى موجود در بازار مبادرت به عرضه زياد اوراق قرضه در بازار نمود که موجب تقويت پول ملى نيز گرديده است. اين اقدامات در نهايت موجب کاهش عرضهٔ پول و افزايش تقاضا نيز گرديده است.