قانون ماليات در لهستان در سال ۱۹۹۲ تصويب گرديد. براساس آخرين اصلاحات انجام گرفته در ماه ژوئيه ۱۹۹۸ و لازم‌الاجرا شدن آن از ژانويهٔ ۱۹۹۹ سيستم مالياتى در اين کشور شامل: ماليات بردرآمد شرکت‌ها، ماليات بر کالا و خدمات، ماليات بر درآمد اشخاص و ماليات بر املاک تعيين گرديده است.


از سوى ديگر کاهش نرخ رشد در کشور باعث عدم اشتياق سرمايه‌گذاران خارجى جهت سرمايه‌گذارى در لهستان نيز شده است. لذا مقامات لهستانى درصددند تا به سرمايه‌گذاران خارجى بقبولانند که دوران شکوفايى رشد اقتصادى (۷ درصد در سال ۱۹۹۶) بسر رسيده و سرمايه‌گذاران بايد خود را با واقعيات اقتصادى کشور وفق دهند.


در سال ۱۹۹۲ ميزان ارز خارجى در قطر بالغ بر ۶۰/۳۹۸۰ ميليون ريال قطرى بوده است.


آمار رسمى در خصوص ميزان بدهى قطر انتشار نيافته است ليکن بر اساس منابع غيرطبيعى قطرى گفته مى‌شود که قطر حدود ۲ ميليارد دلار بدهى خارجى دارد. در قطر موضوعى به نام بيکارى وجود ندارد و با توجه به درآمدهاى نفتى و پروژه‌هاى عمرانى موجود در اين کشور مى‌توان گفت که قطر از اين نظر، برعکس کشورى چون بحرين، مشکلى ندارد.

ماليات بر درآمد شرکت‌ها

قانون ماليات بر درآمد شرکت‌ها در ۱۵ فوريهٔ ۱۹۹۲ تصويب و در آخرين اصلاحات انجام شده در سال ۱۹۹۸ نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها از سال ۲۰۰۰ بدين ترتيب تعيين گرديد: سال ۲۰۰۰ ميلادى ۳۰ درصد، سال‌هاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ ميلادي، ۲۸ درصد، سال ۲۰۰۳ ميلادي، ۲۴ درصد و سال ۲۰۰۴ ميلادي، ۲۲ درصد.


در قانون ماليات بردرآمد شرکت‌ها همچنين مقرر گرديده است تا برخى شرکت‌ها بتوانند از تخفيفاتى برخوردار گردند. لذا نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌هايى که به کارهاى علمي، فنى و آموزشي، مراقبت‌هاى بهداشتي، احداث جاده در مناطق روستايى و احداث ساختمان براى مخابرات مشغول باشند ۱۵ درصد و مؤسسات عام‌المنفعه، کمک به مستمندان و حفاظت از محيط زيست ۱۰ درصد تعيين گرديده است.

ماليات بر کالا و خدمات (ماليات بر ارزش افزوده VAT)

اين نوع ماليات در ژوئيه ۱۹۹۳ تصويب و بر کالاها و خدماتى که در قلمروى لهستان در معرض خريد و فروش قرار مى‌گيرند اعمال مى‌گردد. ماليات فوق به ۳ بخش تقسيم گرديده است:


در قانون ماليات بردرآمد شرکت‌ها همچنين مقرر گرديده است تا برخى شرکت‌ها بتوانند از تخفيفاتى برخوردار گردند. لذا نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌هايى که به کارهاى علمي، فنى و آموزشي، مراقبت‌هاى بهداشتي، احداث جاده در مناطق روستايى و احداث ساختمان براى مخابرات مشغول باشند ۱۵ درصد و مؤسسات عام‌المنفعه، کمک به مستمندان و حفاظت از محيط زيست ۱۰ درصد تعيين گرديده است.


- نرخ ماليات ۲۲ درصدى در لهستان شامل سوخت و فرآورده‌هاى نفتي، تجهيزات الکترونيکي، اسلحه‌هاى شکاري، دخانيات و تنباکو، خودرو و لوازم يدکى آن، لوازم آرايشى و کالاهايى که لوکس باشند.


- نرخ ماليات ۷ درصدى شامل مواد و تجهيزات ساختماني، کود شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، توليدات دارويي، صنايع غذايى و فرآورده‌هاى آن و لباس کودکان.


- کالاها و خدماتى که توليد داخلى بوده و مصرف آن براى مردم حياتى است مانند: لبنيات، توليدات کشاورزي، ماهى و فرآورده‌هاى شيلاتي، مراقبت‌هاى بهداشتي، خدمات رفاهي، کارهاى تحقيقاتي، توسعه‌اى و آموزشى از پرداخت ماليات معاف گرديده‌اند.


ماليت بر درآمد اشخاص، در سال ۲۰۰۰ سه نرخ براى ماليات بردرآمد اشخاص تنظيم گرديده است:


- نرخ ۱۹ درصد براى افرادى که حقوق و درآمد ساليانهٔ آنها بيش از ۸۲۰۰ دلار باشد.


- نرخ ۳۰ درصد براى افرادى که حقوق و درآمد ساليانهٔ آنها بين ۸۲۰۰ تا ۱۶ هزار دلار باشد.


- نرخ ۴۰ درصد براى افرادى که حقوق و درآمد ساليانهٔ آنها از ۱۶ هزار دلار بيشتر باشد.

ماليات بر مالکيت اموال غيرمنقول

ماليات بر مالکيت اموال غيرمنقول داراى سه بخش مى‌باشد: ماليات بر ابنيه و ساختمان، ماليات بر زمين کشاورزى و ماليات بر جنگل و مراتع.