جدول ميزان مصرف انرژى لهستان

زغال‌سنگ نفت گاز طبيعي نيروگاه برق آبي و غيره
۶۶/۳% ۲۰/۹% ۱۱/۴% ۱۰/۲% ۲%

زغال‌سنگ

لهستان بخاطر دارا بودن منابع غنى سنگ با کيفيت بالا، تنها کشور اروپاى مرکزى و يکى از معدود کشورهاى جهان است که براى تأمين انرژى (برق و حرارتي) از زغال‌سنگ استفاده مى‌کند. تا پايان سال ۲۰۰۱ در حدود ۶۶ درصد توليد انرژى (برق، تهيهٔ آب‌گرم منازل و حرارت مرکزي) از زغال‌سنگ بدست مى‌آيد. (۶۵ درصد از زغال‌سنگ سخت و ۳۵ درصد زغال‌سنگ قهوه‌اى ليگنيت)


نفت

براساس مطالعات و بررسى‌هاى انجام شده در لهستان، اين کشور در حدود ۱۱۵ ميليون بشکه ذخایر ثابت شدهٔ نفت دارد. استخراج و توليد نفت عمدتاً در مناطق غربى و جنوبى لهستان صورت مى‌گيرد. شرکت عمدهٔ دولتى نفت در لهستان CPN نام دارد. که در توليد، استخراج، خريد و توزيع فرآورده‌هاى آن نقش عمده و مسلط داشته است. ديگر شرکت نفتى لهستان NAFTOBAZY است که در سال ۱۹۹۶ ميلادى از CPN جدا شده و ضمن نقل و انتقال نفت، برآزمايشگاه کنترل کيفى توليدات نفت نيز سهم دارد. ديگر شرکت مهم نفتى لهستان POGC مى‌باشد که در سال ۱۹۷۶ تأسيس و از اکتبر ۱۹۹۶ بصورت شرکت سهامى که عمده سهام آن دولتى است، اداره مى‌شود. اين شرکت علاوه بر مسؤوليت استخراج و توسعهٔ منابع نفتى در تجارت نفت خام داخلى و خارجى و مشتقات آن نيز سهم دارد.


نفت و فرآورده‌هاى آن دومين منبع سوخت در لهستان مى‌باشند. در سال ۲۰۰۱ مصرف روزانهٔ نفت در لهستان ۴۴۰ هزار بشکه بوده است. با توجه به توليد روزانه توليد نفت در لهستان به ميزان ۱۳ هزار بشکه نفت، اين کشور در حقيقت ۹۸ درصد نفت مصرفى خود را - نيمى از فدراسيون روسيه و بقيه از کشورهاى انگليس و نروژ - تأمين مى‌کند.

جدول شاخص توليد و مصرف نفت در لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۳ (هزار بشکه در روز)

سال ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱
توليد ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۶ ۷ ۹ ۱۳
مصرف ۲۹۷ ۳۰۴ ۳۰۹ ۳۱۸ ۳۶۵ ۳۸۹ ۴۱۲ ۴۰۲ ۴۴۱

گاز طبيعى

لهستان طى سال‌هاى اصلاحات اقتصادى و به منظور مبارزه با آلودگى‌هاى زيست‌محيطى ناشى از مصرف بيش از اندازهٔ زغال‌سنگ در انرژى حرارتى و گرايش بيشتر به مصرف گاز در نيروى برق و حرارت مرکزى درصدد استفادهٔ بيشتر از گاز مى‌باشد. لذا لهستان در راستاى تحقق بخشيدن به اين سياست‌ها، سالانه به ۱۱ ميليارد متر مکعب گاز نياز دارد که در حال حاضر ۷ ميليارد مترمکعب آن را از کشورهاى روسيه، قطر و الجزاير وارد مى‌کندو درصدد است تا بقيه گاز مصرفى خود را از کشورهاى نروژ و دانمارک و از طريق احداث خط لولهٔ جديد از طريق درياى بالتيک تأمين نمايد. صاحبنظران معتقدند با توجه به وجود خطوط سنتى لوله گاز روسيه به لهستان از طريق اوکراين و روسيه سفيد، خريد گاز از کشورهاى نروژ و دانمارک از طريق احداث لوله‌ از درياى بالتيک، هزينهٔ انتقال آن را به مراتب گرانتر از وضع موجود خواهد رساند. دولت جديد لهستان نيز اعلام کرده است که خريد گاز از روسيه را ادامه خواهد داد. بزرگترين شرکت لهستانى که گاز طبيعى را در مقابل صادرات مواد غذايى به روسيه از اين کشور وارد مى‌کند. شرکت بارتيمپلکس Bartimpex است. اين شرکت همچنين در مناقصه ۱۸۰ کيلومتر از بخش لهستانى پروژهٔ گازرسانى يامال - انتقال گاز روسيه به اروپا از طريق لهستان - را برعهده دارد.