پاکستان در جنوب غربى آسيا در محدوده ۲۳ الى ۳۶ درجه عرض جغرافيايى و ۶۱ الى ۷۵ درجه طول شرقى واقع شده است. مساحت اين کشور ۸۰۳،۹۴۳ کيلومترى مربع مى‌باشد. طولانى‌ترين فاصلهٔ شمالى شرقى تا جنوب غربى اين کشور ۱۸۷۵ کيلومتر و جنوب شرقى تا شمال غربى آن ۱۰۰۶ کيلومتر است. ۸۱۴ کيلومتر نيز مرز ساحلى دارد. مرز مشترک اين کشور با ايران ۸۹۱ کيلومتر، با افغانستان ۲۴۶۶ کيلومتر، با چين ۵۲۳ کيلومتر و با هند ۲۰۲۸ کيلومتر مى‌باشد. (The World Fact Book 1994,P:303.)


پاکستان در قسمت شمال شرقى بخشى از اراضى کشمير را که اکثريت وسيعى از جمعيت آن مسلمان هستند، تحت کنترل خود دارد. از ابتداى جدائى پاکستان در ۱۹۴۷ از شبه قاره هند و تأسيس اين کشور حاکميت بر منطقه کشمير مورد اختلاف دو کشور هند و پاکستان بوده است. اين اختلاف موجب ايجاد جنگى در همان ابتدا ميان دو کشور گرديد و بخشى از کشمير به نام کشمير آزاد به پاکستان واگذار گرديد. کشمير آزاد ۱۱۶۳۹ کيلومتر وسعت دارد و مرکزش مظفر آباد است.خط آتش بس در ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد ميان هند و پاکستان تعيين گرديد. اين خط از گذرگاه قراقروم (Karakorum) (در کوه‌هاى قراقروم درشمال شرقى کشمير) تا ۱۲۸ کيلومترى شمال شرقى لاهور به خط رادکليف اوارد (Radcliffe Award) موسوم است و شامل يک قسمت ۴۰۵ کيلومترى است که توسط کميسيون داورى سازمان ملل متحد براى حل اختلافات مرزى هند و پاکستان غربى در (درياچهٔ نمک) ران آو کرچ ((ann of Kutch (Rann of Cutch) در شمال غرب گجرات (Gujarat) تعيين گرديده است.