در سال ۱۹۸۵ صنعت جهانگردى در عمان متداول گشت و به‌شدت نيز تحت کنترل مى‌باشد. جذابيت‌هاى عمان به‌جزء پايتخت آن کشور، شامل نيزوا (Nizwa) که پايتخت قديمى عمان بوده است، ظفار و قلعه‌هاى نخل (Nakhl)، روستاک (Rustaq) والهزم (AL - Hazm) مى‌باشد. در سال ۱۹۹۱ بيش از ۱۴۹ هزار توريست از اين کشور ديدن کردند که از ناحيه آن ۶۹ ميليون دلار عايد عمان گرديد.