مکزيک در سال‌هاى اخير با بکارگيرى استراتژى کاملا مناسب و عقلايى که بر پايه چهار عامل اساسي، انظباط مالي، هماهنگى اجتماعي، اصلاحات ساختارى در بخش‌هاى دولتى و خصوصى و نهايتا کسب امتيازات مؤثر مالى در مذاکرات مربوط به بدهى‌هاى خارجى قرار داشته است، توانسته متغيرهاى کلان اقتصادى کشور از جمله تجارت خارجى و ترکيب اقلام صادراتى و وارداتى آن را بهبود بخشد.

جدول سهم کشورهاى مختلف در تجارت خارجى مکزيک

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
صادرات (فوب)
آمريکا ۱۵۸۳/۱ ۱۵۷۵/۹ ۱۶۴۰/۹ ۳۱۱۸/۳ ۳۵۸۹
کانادا ۱۹/۳ ۴۷/۸ ۶۵ ۸۳/۳ ۱۲۸/۵
اسپانيا ۱۲۱/۳ ۹۵/۸ ۱۰۱/۴ ۱۰۲/۹ ۷۲/۸
ژاپن ۱۲۰/۸ ۱۳۰/۴ ۷۳/۳ ۶۶/۱ ۵۸/۴
فرانسه ۴۶ ۵۰ ۴۵/۸ ۴۷/۲ ۳۵/۷
آلمان(شامل آلمان شرقى سابق از ژوئيه ۱۹۹۰) ۲۸/۳ ۴۷/۶ ۴۰/۸ ۴۰/۹ ۳۵/۶
برزيل ۱۴/۱ ۱۵/۶ ۳۵/۹ ۳۴ ۲۴/۲
بلژيک - لوکزامبورگ ۱۸/۳ ۲۶/۸ ۲۳/۵ ۲۳/۶ ۲۳/۵
کل شامل ساير کشورها ۲۲۳۶/۵ ۲۲۶۰ ۲۲۹۴/۲ ۳۸۴۹/۶ ۴۳۲۳/۸
واردات (فوب)
آمريکا ۱۷۰۴/۴ ۲۰۷۵/۳ ۲۶۱۷/۲ ۳۶۸۴/۷ ۳۸۷۲/۲
ژاپن ۱۱۹/۳ ۱۶۹/۳ ۲۵۲/۱ ۲۵۳/۴ ۲۸۰/۷
آلمان(شامل آلمان شرقى سابق از ژوئيه ۱۹۹۰) ۱۴۴/۷ ۱۹۳/۳ ۲۰۵/۳ ۲۰۶/۵ ۲۳۶
برزيل ۳۵/۳ ۶۲/۸ ۹۱/۹ ۹۲/۴ ۹۹/۴
کانادا ۳۸/۳ ۶۵/۳ ۸۶/۸ ۸۷/۶ ۹۶/۹
اسپانيا ۴۳/۸ ۴۷/۸ ۷۲/۵ ۷۲/۹ ۹۶
فرانسه ۵۹/۵ ۸۰/۶ ۱۰۸/۱ ۱۰۸/۷ ۸۹/۸
ايتاليا ۳۸/۱ ۵۱/۹ ۸۱/۳ ۸۲ ۶۸/۲
کل شامل ساير کشورها ۲۶۰۶ ۳۱۸۲ ۴۰۱۱/۵ ۵۱۷۸/۳ ۵۴۴۷/۲


تا اواسط دهه ۱۹۸۰، اين کشور از نقطه‌نظر درآمد ارزى کاملا وابسته به نفت بود و همانند ساير کشورهاى تک محصولى تنها از صادرات اين محصول خاص بهره مى‌برد، به نحوى که در سال ۱۹۸۳ قريب به ۷۰ درصد از درآمدهاى ارزى کشور را صدور نفت دربرمى‌گرفت و در عين حال اتخاذ استراتژى جانشينى واردات در طى آن سال‌ها نيز، بسيار بيش از درآمد حاصله را صرف واردات کالاها براى تامين نيازهاى داخلى مى‌نمود. ليکن در سال‌هاى اخير اين کشور توانسته است با اصلاحات بنيادى در کل اقتصاد و سياست اقتصادى برون‌گرا و با اتکاء به سرمايه‌هاى خارجي، تنوع بسيار مطلوبى در اقلام صادراتى خود ايجاد نمايد و واردات نيز در خدمت صدور کالاهاى صنعتى قرار گرفته است، به نحوى که سهم نفت در تامين درآمدهاى ارزى در سال ۱۹۹۲ به ۳۰ و در سال ۱۹۹۴ تنها به ۲/۱۲ درصد رسيده است. دلايل اصلى کاهش سهم درآمدهاى نفتى در کل درآمدهاى ارزى کشور را مى‌توان با کاهش قيمت نفت در طى سال‌هاى اخير، افزايش تقاضاى داخلى فرآورده‌هاى نفتى و رشد صادرات کالاهاى غيرنفتى مرتبط دانست و در حال حاضر صدور کالاهاى غيرنفتى در راس صادرات اين کشور قرار دارد.


بر اساس آخرين آمار بدست آمده کل صادرات مکزيک در سال ۱۹۹۴ با ۲/۱۷ درصد افزايش به رقم ۸/۶۰ ميليارد دلار رسيده است. در اين ميان صادرات صنعتى با ۹/۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۴/۵۰ ميليارد دلار بوده است. صدور محصولات کشاورزى با ۷ درصد افزايش نيز به ۷/۲ ميليارد بالغ شده است. بخش معدن نيز با سرمايه‌گذارى‌هاى جديدى که انجام داده است، توانسته است رشد قابل قبولى را پشت سر بگذارد و در سال ۱۹۹۴ با ۲/۲۸ درصد رشد به درآمدى بالغ بر ۳۵۶ ميليون دلار دست يافته است. در مقابل عملکرد نفت و فرآورده‌هاى نفتى ضعيف بوده و تنها با ۳/۰ درصد رشد به ۴/۷ ميليارد دلار رسيد که اين امر عمدتا به علت افزايش تقاضاى داخلى براى اين محصول و پائين بودن قيمت آن مى‌باشد.


واردات نيز تحت تاثير دو عامل بهبود تقاضاى داخلى و رفع موانع تعرفه‌اى (در چهارچوب نفتا) افزايش قابل توجهى يافته است و در سال ۱۹۹۴ با ۴/۲۱ درصد رشد به ۴/۷۹ ميليارد دلار رسيده است. در ميان اقلام وارداتي، کالاهاى واسطه‌اى بالاترين سهم را در واردات مکزيک داشته و با ۷/۲۱ درصد رشد به ۵/۵۶ ميليارد دلار رسيده است که اين امر دلالت بر مصرف بالاى نهاده‌هاى وارداتى مورد نياز صنايع کشور بويژه محصولات صادراتى دارد. واردات کالاهاى سرمايه‌اى نيز در سال ۱۹۹۴ از عملکرد نستبا خوبى برخوردار بود و با ۵/۲۰ درصد رشد، ارزشى بالغ بر ۴/۱۳ ميليارد دلار داشته است. واردات کالاى مصرفى نيز عليرغم رشد بسيار بالاى خود در سال ۱۹۹۴، (۳/۲۱ درصد) از نظر ارزش کمترين سهم را در اقلام وارداتى مکزيک داشته است و ارزش واردات اين کالاها در سال ۱۹۹۴به ميزان ۵/۹ ميليارد دلار بوده است. بدين ترتيب کسرى تجارى مکزيک از رقم ۶/۱۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۶/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۴ افزايش يافته است.


مهمترين اقلام صادراتى مکزيک عبارت‌اند از: نفت و فرآورده‌هاى نفتي، تجهيزات حمل و نقل، ماشين‌آلات الکتريکى و غيرالکتريکي، مود شيميايي، ميوه و سبزيجات، محصولات کشاورزي، فلزات، محصولات فلزي، کالاها و مواد معدنى غيرفلزي، منسوجات و پوشاک و غيره مى‌باشد.


در عين حال اقلام مهم وارداتى اين کشور عبارت‌اند از:


ماشين‌آلات الکتريکى و غيرالکتريکي، وسائط نقليه جاده‌اي، آهن و فولاد، مواد شيميايي، سوخت‌هاى معدنى و روغن، مواد غذايي، صنايع فلزي، منسوجات، کاغذ و صنايع کاغذى و ...