مهم‌ترين احزاب و دسته‌بندى‌هاى سياسى امروز و گذشته مالزى به قرار زير هستند: