فدراسيون مالزى شامل دو قسمت مجزاى شرقى و غربى است. شبه‌جزيرهٔ مالايا يا مالزى غربى شامل ۱۱ ايالت و مالزى شرقى در جزيره بورنئو شامل دو ايالت صباح و ساراواک مى‌باشد.


مرکز فدراسيون مالزى شهر کوالالامپور است که مساحت آن بيش از ۱۰۰ ميل مربع است. شهرهاى مهم اين کشور که بيش از صدهزار جمعيت دارند عبارت هستند از: پنانگ، ايپوکلانگ و جوهوريارو.

ايالات مالزى

ايالات شبه‌جزيره مالزى يا مالزى غربى

۱. جوهورو (Johor) که در جنوبى‌ترين منطقه شبه‌جزيره بوده و با ۱۹۹۸۵ کيلومترمربع مساحت. جمعيتى معادل ۱،۶۰۱،۵۰۴ نفر را در خود جاى مى‌دهد مرکز اين ايالت شهر جوهور بارو (Johor Baharu) است اين ايالت توسط يک (پل) به سنگاپور متصل مى‌شود.


۲. کداه (Kedah) با ۹،۴۳۵ کيلومترمربع مساحت، جمعيتى معادل ۱،۱۰۲،۲۰۰ نفر دارد و مرکز آن شهر آلوستار (Alur Setar) است، اين ايالت به ”جام برنج“ مالزى معروف مى‌باشد.


۳. کلانتان (Kelantan) با ۱۴،۹۳۰ کيلومتر مربع مساحت داراى ۸۷۷،۵۷۵ نفر جمعيت و مرکز آن شهر کوتاباهارو (Kota Baharu) مى‌باشد اين ايالت مرکز فرهنگ ملايو است.


۴. ملاکا (Melaka) داراى ۱،۶۵۰ کيلومتر مربع مساحت و ۴۵۳،۱۵۳ نفر جمعيت است و مرکز آن شهر ملاکا (Melaka) است که قديمى‌ترين شهر مالزى بوده و داراى ساختمان‌هائى از زمان حضور پرتغالى‌ها و هندى‌ها مى‌باشد.


۵. نگرى سمبيلان (Negari Sembilan) ۶۰۶۴۳ کيلومتر مساحت جمعيتى معادل ۵۶۳،۹۵۵ نفر دارد و مرکز آن شهر سرمبان (Seremban) است.


۶. پهنگ (Pahang) با ۳۵،۹۶۵ کيلومترمربع مساحت، جمعيتى معادل ۷۷۰،۶۴۴ نفر دارد و مرکز آن شهر کوانتان (Kuantan) است پهنگ بزرگترين ايالت شبه‌جزيره مالزى است.


۷. پينانگ (Pinang) با ۱،۰۰۳ کيلومترمربع مساحت، ۹۱۱،۵۸۶ نفر جمعيت دارد و مرکز آن شهر جورج تاون (George Town) است اين ايالت به ”مرواريد مشرق زمين“ معروف است.


۸. پراک (Perak) داراى ۲۱،۰۰۵ کيلومتر مساحت و ۱،۷۶۲،۲۸۸ نفر جمعيت است و مرکز آن شهر ايپوه مى‌باشد. پراک ايالت قلع مالزى است.


۹. پرليس (Perlis)، کوچکترين ايالت مالزى است و با ۷۹۵ کيلومترمربع مساحت ۱۴۷،۷۲۶ نفر جمعيت دارد و مرکز آن شهر کنگر (Kangar) مى‌باشد اين ايالت هم مرز تايلند است.


۱۰. سلانگور (Selangor)، با ۸،۲۰۰ کيلومترمربع مساحت جمعيتى معادل ۱،۴۶۷،۴۴۱ نفر را در خود جاى داده و مرکز آن شهر شاه عالم (Shah Alam) است. بندر کلانگ در اين ايالت بزرگترين بندر کشور است.


۱۱. ترنگانو (Trenccanu) با ۱۲،۹۵۵ کيلومترمربع مساحت ۵۴۲،۲۸۰ نفر جمعيت دارد و مرکز آن شهر کوالاترنگانو (Kuala Terengganu) مى‌باشد.

ايالات مالزى شرقى

۱. صباح با ۷۳،۷۱۱ کيلومترمربع مساحت، ۱،۰۰۲،۶۰۸ نفر جمعيت دارد و مرکز آن شهر کوتاکينابالو است که بلندترين کوه مالزى کوه کينابالو ۴،۰۹۹ متر ارتفاع در اين ايالت مى‌باشد.


۲. ساراواک، اين ايالت که بزرگترين ايالت کشور است با ۱۲۴،۴۴۹ کيلومترمربع مساحت، ۱،۲۸۴،۷۵۳ نفر جمعيت دارد مرکز آن شهر کوچينگ مى‌باشد.

مناطق فدرال

دو منطقه فدرال در مالزى عبارت هستند از: کوالالامپور در ايالت سلانگرولابوان در ايالت صباح. منطقه کوالالامپور ۲۴۴ کيلومترمربع مساحت ۹۳۷،۸۷۵ نفر جمعيت دارد و مرکز کشور مالزى در آن قرار دارد.