جدول مهمترين کالاهاى غيرنفتى مورد مبادله بين ايران و مالزى در سال ۱۳۷۶

مهمترين کالاهاى وارداتى به ايران هزار دلار مهمترين کالاهاى صادراتى ايران هزار دلار
شيره کائوچوى طبيعي ۲۸۶۲۶ متانول ۲۱۰۰
کائوچوهاى طبيعى به اشکال ابتدائي ۲۱،۰۷۰ بنزن ۱۸۲۷
پلى‌پروپيلين به اشکال ابتدائي ۷۵۰۶ پسته تازه يا سرد کرده ۱۴۱۷
پلى‌اتيرن به اشکال ابتدائي ۳۳۴۰ ايزوله‌هاى اکسين مخلوط شده ۱۰۵۰
چربى‌هاى نباتى ثابت و اجزاء آنها ۳۰۱۳ فرش و ساير کفپوش‌هاى نخي ۱۵۰۹
روفن خام نارگيل (کپرا) ۲۸۴۵ چرخ‌ها و اجزاء و قطعات آنها براى وسايط نقليه موتوري ۶۲۳
گليسيرين خام، آب‌ها و محلول‌هاى قليائى گليسيرين‌دار ۲۳۳۶ سنگ‌هاى اکولين، مرمر، تراورتن، رخام ۱۰۹۱
پودر کاکائو ۱۹۲۵ سنگ يادبود و ساختمانى (کار شده يا کار نشده) -
روغن خام نخل ۱۸۹۵ خشکبار ۳۲۱
ضد جوندگان و محصولات مشابه ۱۸۵۰ - -
قلع ممزوج ۱۵۲۱ - -
نخ تکستوره از پلى‌استر ۱۵۱۳ - -
اسيد استاريک صنعتي ۱۴۲۲ - -
دستکش جراحى از کائوچو ۱۳۲۹ - -
روغن نارگيل به استثناء خام ۱۱۶۹ - -
کره، چربى و روغن کاکاپ ۱۰۵۳ - -
فرآورده‌هاى خوراکي، چربى‌ها و روغن‌ها ۸۶۶ - -
کوپليمرهاى اکريلونيتريل، بوتادين ۸۶۰ - -
نخ و طناب از کائوچو ۸۴۵ - -
سهم از کل واردات ايران از مالزي ۸۸% سهم از کل صادرات ايران به مالزي ۹۵%


مأخذ: گمرک ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجى ايران، ۱۳۷۶