مالزى با هند و سرى‌لانکا روابط مودت‌آميزى دارد. هر سه کشور تجربه مشابهى از دوران نفوذ انگلستان در منطقه داشته‌اند و در چارچوب جامعه مشترک‌المنافع روابط متقابل خود را حفظ نموده‌اند. وجود اقليت هندى و به ميزان کمترى اقليت سرى‌لانکائى در مالزى سبب گرديده که دولت مالزى نسبت به تحولات خارجى و داخلى آن دو کشور حساس باشد. هر سه کشور عضو جنبش عدم تعهد مى‌باشند و در کنفرانس‌هاى اين نهضت با يکديگر همکارى داشته‌اند.