جدول سهم بخش‌هاى مختلف اقتصادى از توليد ناخالص داخلى

کشاورزى ۱۴ درصد
صنعت ۴۵ درصد
خدمات ۴۱ درصد


نرخ تورم: ۶/۳ درصد (سال ۱۹۹۶)


نيروى کار: کل: ۳۹۸/۸ ميليون نفر (سال ۱۹۹۶)

جدول سهم بخش‌ها از اشتغال

صنعت ۲۵ درصد
کشاورزى، ماهيگيرى و جنگل ۲۱ درصد
بازرگانى محلى و گردشگرى ۱۷ درصد
خدمات ۱۲ درصد
دولت ۱۱ درصد
ساختمان ۸ درصد


نرخ بيکاري: ۵/۲ درصد در سال ۱۹۹۶

جدول بودجه (سال ۱۹۹۶)

درآمد ۶/۲۲ ميليارد دلار آمريکا
هزينه ۲۲ ميليارد دلار آمريکا
(هزينه‌هاى سرمايه‌اى ۳/۵ ميليارد دلار آمريکا)


نرخ رشد توليدات صنعت: ۴/۱۴ درصد (سال ۱۹۹۵)


ظرفيت الکتريسيته: ۸۳/۷ ميليون کيلووات (سال ۱۹۹۵)


توليد برق: ۴۲ ميليارد کيلووات ساعت (سال ۱۹۹۵)

جدول مهمترين توليدات کشاورزى در مناطق مختلف

شبه جزيره مالزى لاستيک طبيعي، روغن نخل، برنج
ایالت صباح مائوچو، نارگيل، الوار، برنج
ايالت ساراواک کائوچو، الوار ، فلفل

صادرات

- ارزش صادارت: ۲/۷۸ ميليارد دلار آمريکا (سال ۱۹۹۶)


- مهمترين اقلام صادراتي: تجهيزات الکترونيکي، نفت و توليدات نفتي، روغن نخل، چوب و توليدات چوبي، الوار، منسوج بافته شده.


- مهمترين شرکاء تجاري: آمريکا ۲۱ درصد، سنگاپور ۲۰ درصد، ژاپن ۱۲ درصد، هنگ‌کنگ ۵ درصد، انگلستان ۴ درصد، تايلند ۴درصد، آلمان ۳ درصد (سال ۱۹۹۵).

واردات

- ارزش واردات: ۴/۷۸ ميليارد دلار آمريکا (سال ۱۹۹۶).


- مهمترين اقلام وارداتي: ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد شيميائي، مواد غذائي


- مهمترين شرکاى تجاري: ژاپن ۲۷ درصد، آمريکا ۱۶ درصد، سنگاپور ۱۲ درصد، تايوان ۵ درصد، کره جنوبى ۴ درصد (سال ۱۹۹۵).


- بدهى خارجي: ۵/۲۷ ميليارد دلار آمريکا (سال ۱۹۹۵).

جدول نرخ ارز (نرخ برابرى رينگيت مالزى با يک دلار آمريکا)

سال رينگيت مالزى
۱۹۹۳ ۵۷۴۱/۲
۱۹۹۴ ۶۲۴۳/۲
۱۹۹۵ ۵۰۴۴/۲
۱۹۹۶ ۵۱۵۹/۲
۱۹۹۷ ۸۱۳۳/۲
۱۹۹۸ ۳۹۸۵/۴