ايالات متحده آمريکا، جمهورى قزاقستان را در تاريخ ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ به رسميت شناخت و روابط ديپلماتيک دو کشور در همين روز برقرار گرديد. در ماه مى ۱۹۹۱ آقاى نظربايف رئيس‌جمهورى قزاقستان طى يک مسافرت رسمى به آمريکا يک يادداشت تفاهم در زمينه حذف ماليات‌هاى مضاعف و توافقنامه تجارى در زمينه حمايت و تضمين سرمايه‌گذارى بين دو کشور را به امضاء رسانيد. در آوريل ۱۹۹۲ چندين هيئت آمريکائى از جمله هيئت کميسيون امنيت و همکارى‌هاى اروپائى کنگرهٔ آمريکا و در سپتامبر و نوامبر همين سال، چند تن از سناتورهاى آمريکائى به قزاقستان سفر نمودند. در ۱۹۹۳ استروپ تالبوت (S.Talbot) فرستاده ويژهٔ آمريکا به آلمانى وارد شد و سپس ت. سايماتس (T.Saimats) تنظيم‌کنندهٔ ويژه کمک‌هاى اقتصادى و بشردوستانه آمريکا در کشورهاى CIS راهى قزاقستان گرديد. کريستوفر وزير امور خارجهٔ سابق آمريکا نيز به قزاقستان سفر نمود و متعاقب آن در پايان ۱۹۹۳ ال‌گور معاون رئيس‌جمهور سابق آمريکا وارد آلمانى شد و توافقنامه مربوط به برچيدن سکوهاى پرتاب موشک‌هاى قاره‌پيما و ۵ توافقنامه براى عملى نمودن اين‌کار و موافقتنامه راجع‌به همکارى‌هاى دو کشور در زمينه علوم و تکنولوژى‌ و همکارى‌هاى دمکراتيک را به امضاء رسانيد.


نور سلطان نظربايف براى دومين بار پس از استقلال اين کشور در تاريخ ۱۴ الى ۱۴ فوريه ۱۹۹۴ عازم آمريکا گرديد. در اين سفر يادداشت تفاهم بين دو کشور در زمينه دفاع و روابط نظامي، بيانيه در زمينه اصول اساسى تشکيل کميسيون مشترک غيرنظامى در زمينه سرمايه‌گذارى خصوصى خارجي، عدم انتشار تسليحات اتمى و... به امضاء رسيد. در تاريخ ۵ تا ۷ مارس همين سال يک هيئت آمريکائى به رياست رئيس‌ کميته امور خارجى سناى آمريکا وارد قزاقستان گرديد. در تاريخ ۱۹ الى ۲۱ مارس نيز ويليام پرى وزير دفاع آمريکا به آلمانى وارد شد و با نظربايف ملاقات نموده و مشترکاً مسائل دفاعى و غيرنظامى نمودن صنايع نظامى را مورد بررسى قرار دادند. در اين زمينه توافقنامه‌اى بين وزراى دفاع دو کشور امضاء شد و آمريکا ۱۵ ميليون دلار براى اجراء آن به قزاقستان تخصيص داد. در تاريخ ۳ تا ۶ آوريل ۱۹۹۴ معاون وزير انرژى آمريکا در رأس يک هيئت وارد قزاقستان شد و مسائل مربوط به انرژى و شرکت نفت شورون را مورد بررسى قرار داد.


در تاريخ ۲ تا ۳ ژوئن نيز دو نفر از سناتورهاى آمريکائى به‌منظور بررسى اصلاحات اقتصادى در قزاقستان، روابط با روسيه و مسائل انتقال نفت وارد اين کشور شدند. در تاريخ ۱۳ جولاى همين سال مشاور وزير خارجه آمريکا طى سفرى به قزاقستان با وزير امور خارجه اين کشور در زمينه مسائل مربوط به دمکراسي، حقوق بشر و اصلاحات اقتصادى در قزاقستان مذاکره نمود. در ماه اوت دو هيئت آمريکائى ديگر به رياست معاون وزير تجارت و سفير آمريکا در روسيه به قزاقستان وارد گرديدند و متعاقب آن مديرعامل صندوق کارفرمائى که هم‌اکنون در آلماتى دائر است، در تاريخ ۱۱ الى ۱۴ اوت وارد آلمانى گرديد. در ۱۹ اکتبر هيئت سازمان سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در خارج به رياست مديرعامل اين سازمان وارد آلمانى شده و موضوع سرمايه‌گذارى بخش خصوصى آمريکا در اقتصاد قزاقستان را با مقامات اين کشور مورد بررسى قرار داد. در اول نوامبر ۱۹۹۴ دو کشور طى يک کميسيون مشترک مسائل مربوط به همکارى‌هاى تجاري، اقتصادي، سياسي، دفاعي، محيط‌زيست و علوم و فنون را مورد بررسى قرار دادند.


دوپنجم دسامبر ۱۹۹۴ در ملاقات سران عضو سازمان همکارى و امنيت اروپا، رؤساى جمهور روسيه، آمريکا و انگليس يادداشت تفاهم در زمينه تضمين امنيتى به اکراين، کورواسى و قزاقستان به امضاء رسيد. در ۲۵ تا ۲۶ ژانويه ۱۹۹۵ توکايف وزير خارجه قزاقستان به آمريکا سفر نمود و معاون رئيس‌جمهور، مشاور امنيت ملي، وزير دفاع و وزير انرژى اين کشور ملاقات نمود. موضوع امنيت بين‌المللى و سلاح‌هاى هسته‌اى تاکنون از مهم‌تين موضوعات همکارى بين دو کشور بوده است و آمريکا در همين راستا يک کمک ۵/۸۴ ميليون دلارى به قزاقستان را جهت برچيدن تسليحات تهاجمى و سکوهاى پرتاب موشک‌هاى بين قاره تصويب رسانيد. حجم مبادلات بازرگانى بين دو کشور طى سال ۱۹۹۴ حدود ۱۴۰ ميليون دلار بوده است که حدود ۱۱۰ ميليون دلار آن را صادرات و ۳۰ ميليون دلار آن را نيز واردات تشکيل داده است. کالاهاى صادراتى شامل نفت، مواد معدني، فلزات قيمتى و واردات نيز عمدتاً شامل پوشاک و لوازم برقى بوده است. در سال ۱۹۹۴ بين بانک ملى قزاقستان و بانک صادرات و واردات آمريکا توافقنامه‌اى در زمينه حمايت از پروژه‌ها به امضاء رسيد. شرکت فيليپ موريس در صنايع توتون و سيگار قزاقستان سرمايه‌گذارى کرده و همچنين يک بانک مشترک با سرمايهٔ ۳ ميليون دلار بين دو کشور تشکيل شده است.


دو کشور تفاهم‌نامه‌اى در زمينه فعاليت سياه صلح آمريکا در قزاقستان امضاء نموده‌اند و حدود ۱۰۰ نفر از اعضاء اين سپاه به مناطق مختلف قزاقستان رفته‌اند و ظاهراً در زمينه‌هاى آموزش زبان انگليسي، تجارت و حفظ طبيعت به قزاق‌ها کمک مى‌نمايند. قزاقستان در چارچوب ?برنامه‌هاى اميد ۲? از ماه فوريه ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ مبلغ ۸/۱ ميليون دلار و همچنين ۱۰۰ تن مواد غذائى و ۵/۷ ميليون دلار دارو از آمريکا دريافت کرده است. طبق اعلام مقامات فزاقى تا ژانويه ۱۹۹۵ در قزاقستان ۱۷۸ کارخانه مشترک قزاقى ـ آمريکائى به ثبت رسيده است.


در تاريخ ۲۰ الى ۲۷ مارس ۱۹۹۵ کاژى گالدين نخست‌وزير قزاقستان به اتفاق وزراى خارجه، نفت، اقتصاد، دارائي، زمين‌شناسى و دفاع عازم آمريکا گرديد. در اين سفر قراردادهاى متعددى بين دو کشور به امضاء رسيد که از نظر نخست‌وزير قزاقستان مهم‌ترين آن مربوط به توسعه مناسبات قزاقستان و آمريکا در مورد اقتصاد، بازرگاني، انرژي، دفاع و اکولوژى است. اجلاس مشترک دو کشور هر ساله به ترتيب در پايتخت‌هاى دو کشور تشکيل مى‌شود سومين اجلاس مشترک از اين دست در ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶ در آلمانى برگزار شده است اجلاس در سال قبل از آن در واشنگتن برگزار گرديد. اجلاسيه سوم پيرامون چهار مبحث اصلي: ۱. سياست، امنيت، اقتصاد؛ ۲. تجارت و بازرگانى مشترک؛ ۳. اکولوژي، علوم و تکنولوژي. روابط دفاعى و توجه به صنايع دفاعى برگزار گرديد. در مورد نشست آتى اجلاس براى نيمه دوم سال ۱۹۹۷ در واشنگتن تصميم‌گيرى شد.


سفارت آمريکا در قزاقستان داراى ۶۰ عضو رسمى است و بزرگ‌ترين سفارتخانه را در آن شهر دارد. اولين سفير آمريکا در قزاقستان ويليام کورتنى بوده است، وى قبلاً رايزن سفارت آمريکا در مسکو بوده و به زبان روسى مسلط و نيز متخصص سلاح‌هاى هسته‌اى مى‌بايست در دوران سفارت خود نقش مهمى در توسعه روابط دو کشور داشته است. در دوران کورتتى برنامهٔ معروف سناتورهاى آمريکائى براى از بين بردن کلاهک‌هاى هسته‌اى جمهورى‌هاى شوروى سابق با جديت تمام دنبال شد و عملاً قزاقستان و يلوروسى تبديل به کشورهاى فاقد سلاح‌هاى هسته‌اى گرديدند. سفير بعدى آمريکا در قزاقستان خانم اليزابت جونز مى‌باشد که داراى ۲۵ سال سابقه کار ديپلماتيک است. وى در کشورهاى افغانستان، مصر، اردن، عراق و پاکستان خدمت کرده و قبل از تصدى سفارت به‌عنوان مشاور ?وارن کريستوفر? مشغول به‌کار بوده است وى فاارغ‌التحصيل رشته تاريخ و نيز روابط بين‌الملل از دانشگاه بوستن مى‌باشد.


از سال ۱۹۹۶ نيز ?بولات نورگاليف? به‌عنوان سفير قزاقستان در واشنگتن مشغول کار گرديد.