اندونزى در دوران جنگ سرد عليرغم همسوئى با غرب، در هيچ پيمان نظامى بين‌المللى و حتى منطقه‌اى وارد نشد. اکنون در دوره پس از جنگ سرد نيز ضمن حمايت از حضور نيروهاى آمريکايى در منطقه، براى حفظ توازن و امنيت، مخالف تأسيس پايگاه‌هاى خارجى نظامى در خاک خود مى‌باشد، ولى در مورد ارائه تسهيلات به نيروهاى آمريکايى (مثل تعميرات کشتى‌هاى جنگى آمريکائى در تأسيسات کشتى‌سازى پال در سورابايا) موافقت کرده است. اندونزى اخيراً (دسامبر ۱۹۹۵) يک توافق‌نامه امنيتى با استراليا امضاء کرد.