نيروهاى مسلح اندونزى تاکنون در مأموريت‌هاى مختلف بين‌المللى (تحت سازمان ملل) حضور داشته‌اند، که مهم‌ترين آنها عبارت است از: نوار غزه (۱۹۵۷)، کنگو (۱۹۶۰)، کاتانگا-آفريقا (۶۳ - ۱۹۶۲)، ويتنام (۷۴-۱۹۷۳)، آتش‌بس ميان اعراب و اسرائيل ،آتش‌بس ايران و عراق (۱۹۸۸)، کامبوج (۹۳-۱۹۹۲) و حدود ۶۰۰ نفر ناظر نظامى و تيم پزشکى در نيروهاى سازمان ملل در بوسنى (۱۹۹۳ به بعد).