اندونزى پس از اعلام استقلال و در سال‌هاى مبارزه براى نيل به استقلال کامل، درگير مباحثاتى داخلى در خصوص تعيين خط‌مشى سياست خارجى و نحوه ارتباط با دو بلوک قدرت آن عصر (يعنى آمريکا و شوروى سابق) بود. محمّد حتّى نخست‌وزير و وزير دفاع جمهورى اندونزى در ۲ سپتامبر ۱۹۴۸ در شهر جوگجاکارتا، براى نخستين‌بار سياست خارجى کشور را تشريح کرد. وى ضمن رد هرگونه وابستگى به يکى از دو ابرقدرت آمريکا و شوروى سابق، تلاش براى حفظ استقلال اندونزى را مهم‌ترين هدف سياست خارجى کشور اعلام نمود. بدين ترتيب اندونزى سياست خارجى فعال و مستقلى را در پيش گرفت، براساس آن بدون اتحاد با ابرقدرت‌ها يا پيوستن به پيمان‌هاى نظامى، مى‌بايست با حضورى فعال در صحنه روابط خارجى و همکارى با ديگر کشورها در جهت رفع استعمار و امپرياليسم و تأمين صلح و عدالت جهانى تلاش کند.مجمع مشورتى مردم (MPR) در سال ۱۹۸۸ براى دستيابى به سه هدف اصلى سياست خارجى کشور (دفاع از تماميت ارضي، حفظ ثبات داخلى و منطقه‌اي، حمايت از توسعه ملى با تأکيد بر توسعه اقتصادي)، خطوط زير را معين کرد:


۱. سياست خارجى مستقل و فعال در جهت منافع ملى کشور به‌ويژه حمايت از توسعه ملي، و در جهت ايجاد نظامى جهانى ميتنى بر آزادي، صلح و عدالت اجتماعي.


۲. روابط خارجى با هدف همکارى‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى و براساس تأمين منافع ملى و ارائه تصويرى مثبت از کشور در خارج.


۳. ايفاء نقش در حال مشکلات بين‌المللى براساس اصول ده‌گانه باندونگ.


۴. بررسى دقيق پيشرفت‌هاى بين‌المللى و بهره‌بردارى از آنها در جهت حفظ ثبات ملى و سرعت بخشيدن به توسعه ملي.


۵. ايفاء نقش در جهت تحکيم روابط دوستانه بين کشورها در جهت نيل به اهداف ملى مثل تثبيت مجمع‌الجزايري و گسترش بازارهاى صادراتي.


۶. تلاش در جهت ايجاد همبستگى و همکارى ميان کشورهاى در حال توسعه با استفاده از ارگان‌هاى بين‌المللى مثل سازمان ملل، آسه‌آن، جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامي.


۷. همکارى با ديگر کشورهاى در حال توسعه، نيل به نظام اقتصادى مناسب‌ترى در جهان شامل ابعادى مثل رفع موانع و محدوديت‌هاى تجارى در کشورهاى پيشرفته در خصوص صادرات کشورهاى در حال توسعه، نيل به توافقى بين‌المللى در خصوص کالاهاى مختلف، گسترش همکارى‌هاى فنى و اقتصادي، تلاش براى ايجاد نظام نوينى در عرصه‌هاى اطلاعات و ارتباطات.


۸. گسترش همکارى‌هاى ميان بخش‌هاى خصوصى و عمومى بين اعضاء آسه‌آن با هدف تقويت انعطاف منطقه‌اى و تبديل آسه‌آن با هدف تقويت انعطاف منطقه‌اى و تبديل آسه‌آن به منطقه صلح،آزادى و بى‌طرفي (ZOPFAN).