ساير منابع معدنى

مهمترين منابع معدنى اندونزى علاوه بر نفت و گاز، عبارتند از ذغال‌سنگ، قلع، بوکسيت، نيکل، مس، آهن، طلا و نقره. بيشتر اين محصولات معدنى صادر مى‌شوند که ميزان آن در سال ۱۹۹۳، ۹/۳ درصد کل صادرات بوده است.


جدول زير نمايانگر ميزان توليد اين محصولات معدنى در سال ۱۹۹۳ مى‌باشد.

جدول ميزان توليد محصولات معدنى در سال ۱۹۹۳

نوع محصول ميزان توليد
ذغال‌سنگ ۲۵ ميليون تن
قلع (کلوخه) ۲۸/۶ هزار تن
بوکسيت (کلوخه) ۱۳۲۰/۴ هزار تن
نيکل (Matte) ۳۵/۷ هزار تن
فرو - نيکل ۲۳/۸ هزار تن
نيکل (کلوخه) ۲ هزار تن
مس (کنسانتره) ۹۲۷/۲ هزارتن
آهن (کنسانتره) ۳۴۱/۳ هزار تن
طلا ۴۱،۵۵۸کيلوگرم
نقره ۹۸،۶۱۴ کيلوگرم

ذغال‌سنگ

ذخاير ذغال‌سنگ در اندونزى حدود ۳۶ ميليارد تن تخمين زده مى‌شود. ذغال‌سنگ اندونزى از نوع مرغوب است. سياست دولت مبنى بر استفاده از منابع غير نفتى براى توليد برق، موجب توجه بيشتر به استخراج ذغال‌سنگ شده، که رقم توليد آن در سال ۱۹۹۳، ۲۵ ميليون تن بوده است. در همين سال ميزان صدور ذغال‌سنگ ۸/۱۸ ميليون تن بوده که عمدتاً به کشورهاى آسه آن، چين، آلمان، هنگ‌کنگ و تايوان صادر شده و ۶۴۵ ميليون دلار عايدى براى دولت در بر داشته است.

قلع

سابقه اکتشاف قلع در اندونزى به قرن هفدهم باز مى‌گردد. اندونزى يکى از بزرگترين توليدکنندگان قلع در جهان مى‌باشد که ميزان توليد آن در سال ۱۹۹۳، بالغ بر ۲۸،۶۰۰ تن بوده است، که ۹۵ درصد آن صادر شده و ۹۱ ميليون دلار درآمد ارزى براى دولت ايجاد کرده است.

مس

معادن مس اندونزى نيز يکى از غنى‌ترين ذخائر مس در جهان مى‌باشد. ميزان توليد کنسانتره مس در اندونزى در سال ۱۹۹۳، ۱۸۹، ۹۲۷ تن بوده که بخش مهمى از آن به کشورهاى خارج صادر شده و ۸/۶۹۴ ميليون دلار عايدى براى دولت در پى داشته است.

نيکل

توليد کلوخه نيکل در اندونزى در سال ۱۹۹۳ بالغ بر ۲ ميليون تن بوده ، در حاليکه در همين سال ۲۳،۸۰۰ تن فرو-نيکل توليد شده است. صادرات نيکل در همين سال ۴۶۹۰۰ تن و به ارزش ۱۵۱ ميليون دلار بوده و علاوه بر آن ارزش صادرات کلوخه نيکل به ۳۱ ميليون دلار رسيد. ژاپن مهمترين بازار صدور نيکل اندونزى مى‌باشد.

بوکسيت

مجموع توليد کلوخه بوکسيت در سال ۹۳، ۳/۱ ميليون تن بوده که ۲/۱ ميليون تن آن عمدتاً به ژاپن و آمريکا صادر شده است.

طلا

همچنين گفته مى‌شود که يکى از بزرگترين معادن طلاى جهان در ايريان‌جايا قراردارد.