با گسترش بخش صنعت و صدور محصولات صنعتى، از سال ۱۹۸۷ صادرات غير‌نفتى اندونزى بر صادرات نفتى اين کشور پيشى گرفت به‌گونه‌اى که در سال ۱۹۹۳، ۶۲ درصد کل صادرات اندونزى را (معادل ۹/۲۲ ميليارد دلار) توليدات صنعتى اين کشور تشکيل داد.


ارزش برخى از اقلام صادرات صنعتى اندونزى در سال ۱۹۹۳، به شرح زير بوده است:


منسوجات و پوشاک (مهمترين مورد) ۲/۶ ميليارد دلار، تخته چندلا (اندونزى بزرگترين صادر‌کننده در جهان) ۲/۴ ميليارد دلار، کفش ۶۶/۱ ميليارد دلار و کالاهاى الکتريکى و الکترونيکى ۶/۱ ميليارد دلار.همچنان‌که ذکر شد در سال ۱۹۹۳ از مجموع ۸/۳۶ ميليارد صادرات اندونزي، ۹/۲۲ ميليارد دلار مربوط به توليدات صنعتى بوده در حالى‌که ارزش صدور نفت وگاز ۷/۹ ميليارد دلار و سهم ديگر کالاها ۲/۴ ميليارد دلار بوده است. سهم اقلام مختلف در اين ۲۲/۹ميليارد دلار صادرات صنعتى نيز، به شرح زير است:


منسوجات و پوشاک ۹/۲۶ درصد، محصولات چوبى ۸/۲۳ درصد، کفش ۲/۷ درصد، تجهيزات الکتريکى ۱/۷ درصد، روغن و غداى آماده شده ۵ درصد، فولاد و ديگر فلزات ۷/۴ درصد، کائوچوى فراورى شده ۶/۴ درصد، کاغذ و خمير کاغد ۲/۲ درصد، مواد شيميائى ۲ درصد و ديگر اقلام ۵/۱۶ درصد.