برق

توليد انتقال و توزيع برق در اندونزى بر عهده شرکت دولتى برق مى‌باشد که در سال ۱۹۷۲ تأسيس شده است. در سال ۱۹۹۴ ظرفيت کل توليد برق در اندونزى ۱۳۱۱۰ مگاوات بوده که توسط نيروگاه‌هاى مختلف، به‌شرح زير تأمين مى‌شده است: نيروگاه‌هاى بخارى ۲/۳۳ درصد، نيروگاه‌هاى با سيکل ترکيبى ۸/۲۱ درصد، نيروگاه‌هاى ديزلى ۶/۱۶ درصد، نيروگاه‌هاى آبى ۶/۱۶ درصد، نيروگاه‌هاى گازى ۳/۱۰ درصد و نيروگاه‌هاى ژئوترمال ۵/۱ درصد.


دولت اندونزى با ايجاد تنوع در منابع انرژى مورد استفاده توليد برق قادر به کاهش ميزان مصرف نفت در اين بخش از ۸۶ درصد درسال ۱۹۸۴ به ۴۱ درصد درسال ۹۴ شده است. شبکه انتقال نيرو در اندونزى در سال ۹۴ داراى ۱۸،۵۰۰ کيلومتر خط انتقال با ولتاژ بالا و نيز ۲۵۵،۰۰۰ کيلومتر خط با ولتاژ متوسط و پائين بوده است. در همين سال تعداد ۳۰،۰۰۰ روستا به شبکه سراسرى برق پيوسته و مجموعاً ۱۵ ميليون مشترک در اين شبکه وجود داشته است.شبکه برق‌رسانى اندونزى دربرگيرنده نيمى از روستاها و مناطق مسکونى کشور مى‌باشد و يکى از مشکلات انتقال نيرو وضعيت جزيره‌اى بودن کشور است.

گاز

استفاده از گاز در توليد انرژى در کشور اندونزى روبه گسترش دارد. در سال ۹۳ ظرفيت کل عرضه گاز توسط شرکت دولتى گاز ۶۹۲۰ هزار فوت مکعب در روز بوده است. شبکه گاز با ۵۸۱ کيلومتر خط انتقال و ۶۱۶ کيلومتر خط توزيع نزديک به ۳۲۰۰۰ مشترک داشته است.

انرژى اتمى

آژانس انرژى اتمى اندونزى از سال‌ها پيش بررسى‌هاى همه جانبه‌اى را براى تأسيس نيروگاه‌هاى اتمى در کشور آغاز کرده است. قرار است ۱۲ نيروگاه برق اتمى با ظرفيت‌هائى بين ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات در اندونزى ساخته شود که اولين آنها در اوايل قرن بعدى آغاز به‌کار خواهد کرد .يافتن محل مناسب و به دور از کمربندهاى زلزله و کوه‌هاى آتشفشانى در جاوه از جمله مشکلات تحقق اين برنامه مى‌باشد.