اندونزى عضو پيمان‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى متعددى در سطح منطقه و جهان مى‌باشد. مثل آژانس‌هاى تخصصى سازمان ملل، شامل کميسيون اقتصادى و اجتماعى آسيا و پاسيفيک (ESCAP)، سازمان خواروبار کشاورزي (FAO)، سازمان بين‌المللى کار (ILO)، سازمان علمى آموزشى و فرهنگى ملل متحد (UNESCO). اندونزى همچنين در بانک جهاني (WB)، صندوق بين‌المللى پول (IMF)، بانک توسعه آسيا (ADB)، بانک توسعه اسلامي (IDB)، شرکت سهامى مالى بين‌المللي (I.F.C.)،گروه ۱۵ (جنوب) و گروه ۷۷ عضويت دارد.


اندونزى عضو بسيارى از اتحاديه‌ها و سازمان‌هاى ذيربط در تجارت بين‌المللى نيز مى‌باشد از جمله سازمان کشورهاى صادر کننده نفت (OPEC)، موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT)، کميته جنگل‌داري (CF)، شوراى بين‌المللى کائوچوى طبيعي (INRC)، سازمان بين‌المللى قهوه (ICO) و اتحاديه بين‌المللى شکر (ISA).


در سطح همکارى‌هاى منطقه‌اى اندونزى عضو اتحاديه ملل جنوب‌شرقى آسيا يا آسه‌آن (ASEAN) است که اکنون داراى ۷ عضو مى‌باشد (اندونزي، مالزي، تايلند، فيليپين، سنگاپور، بروئنى دارالسلام و ويتنام). همچنين اندونزى يکى از هيجده عضو آپک يا همکارى اقتصادى آسيا - پاسفيک (APEC) است و در نوامبر سال ۹۴ ميزبانى اجلاس غير رسمى سران اين گروه را بر عهده داشت.