رشد جمعيت

چنانکه از آمار برمى‌آيد جمعيت مجارستان از سال ۱۹۸۱ رو به کاهش بوده است و انتظار مى‌رود اين روند على‌رغم تلاش‌هاى دولت در جهت جلوگيرى از آن در آينده نيز تداوم نداشته باشد. نرخ رشد سالانه جمعيت اين کشور منفى و در حدود ۱۲%- مى‌باشد. آمار سال ۸۱ نشان مى‌دهد که در مجارستان ميزان تولد ۷/۱۶ درهزار، ميزان مرگ و مير ۴/۱۲ درهزار و افزايش رشد جمعيت ۵/۰% بوده است. ميزان مرگ و مير کودکان نيز ۲۶ نفر درهزار نوزاد بوده است. (گيتاشناسي) افزايش جمعيت در طى دههٔ ۷۰ - ۶۰، ۵/۳% بوده و آهنگ رشد جمعيت در سال ۳/۰% را نشان مى‌دهد. جمعيت شهرهاى مختلف مجارستان را در زير ملاحظه کنيد اين آمار طبق برآورد سال ۸۳ مى‌باشد. اين جدول نشان مى‌دهد که استان پشت پرجمعيت‌ترين استان مى‌باشد. اين کشور شامل ۲۲ منطقه مى‌باشد. ۵۲% جمعيت کل کشور در ۹۲ شهر اين کشور زندگى مى‌کنند. (گيتاشناسى کشورها)

جدول جمعيت شهرهاى مختلف مجارستان

نام شهر جمعيت
بوداپست ۲،۰۹۰،۰۰۰
ميشکولش ۲۰۶،۰۰۰
دبرسن ۱۹۶،۰۰۰
سگو ۱۷۶،۰۰۰
پچ ۱۶۹،۰۰۰
گيور (جور) ۱۲۵،۰۰۰

سابقه تاريخى تشکيل جمعيت

براى آنکه نوسان‌هاى جمعيت در مجارستان را بشناسيم بايد سابقه تاريخى جمعيت و تشکيل آن را در شهرها و روستاها بررسى کنيم.


در اواخر قرن نهم جمعيتى نيم ميليونى در اين ناحيه مستقر گرديد که به ۳ ميليون نفر تا قرن ۱۳ افزايش يافت. ولى به‌دليل حمله تاتارها در (۱۲۴۱ - ۱۲۴۲) و تلفات جنگى بسيارى که به بار آمد، ميزان جمعيت در قرن پانزده دو باره به سه ميليون نفر رسيد. در دورهٔ سلطنت ماتياش در (۱۴۵۸ - ۱۴۹۰) در حدود ۵ ميليون نفر در اين سرزمين زندگى مى‌کردند که از تعداد ساکنان انگلستان آن زمان بيشتر بود. در زمان اشغال اين سرزمين توسط ترک‌ها (قرون ۱۶ و ۱۷) جمعيت مجارستان تنزل يافت زيرا که يک سوم مردم به نقاط مرکزى کشور گريخته و يک سوم نيز به‌عنوان برده به مناطق تحت سلطه حکومت عثمانى فرستاده شدند. در قرن ۱۷ فقط ۲ ميليون نفر در اين کشور ساکن بودند، لذا، به کمک برنامه‌هاى وسيع اسکان و رشد طبيعى جمعيت، تعداد ساکنان به کندى افزايش يافت. و با اين حال در سرشمارى‌هاى سال‌هاى ۱۸۶۹ و ۱۹۰۰، جمعيت از ۵ ميليون به ۶،۸۵۴،۰۰۰ نفر افزايش يافته بود. ولى به‌دليل فقر گسترده‌اى که منجر به مهاجرت ۳/۱ ميليون نفر در ۲۰ سال اول قرن بيستم (۱۹۰۰ - ۱۹۲۰) که بيشتر دهقان بودند گرديد و تلفات جانى جنگ جهانى اول، کاهش عظيمى در جمعيت به‌وجود آمد.


در سال ۱۹۴۱ جنگ جهانى دوم نيز دوباره باعث تنزل جمعيت گرديد. شمار زيادى در بمباران کشته و يا تبعيد شدند و در اواخر سال ۱۹۵۶، ۲۰۰،۰۰۰ نفر مجارستان را ترک نمودند.


پرجمعيت‌ترين شهر مجارستان بوداپست است از لحاظ چگونگى تشکيل جمعيت امروزى آن مى‌توان گفت از به هم پيوستن شهرهاى سلطنتى پشت و بودا و شهر تجارتى اوبودا به‌دست آمده است. بالاخص که در سال ۱۹۵۰ هفت انجمن حومه‌اى و ۱۶ ده بزرگ تحت اداره اين شهر درآمده و در نتيجه سبب گسترش اين شهر چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ جمعيت شده است.


اولين شهرهايى که در زمان پيدايش کشور مجارستان تأسيس يافتند. عبارتند از: استرگوم، وسپرم سهکش نهروا، در جريان سومين حرکت شهرسازى در قرن هيجدهم که پس از جنگ ترک‌ها آغاز گرديد، طبقه جديد اشراف در شهرهاى نزديک وين مانند پوزوني که اسم جديد آن براتيسلاوا (پايتخت فعلى کشور اسلواک) مى‌باشد و سوپرون و در املاک خود مانند فرتود و کيزمارتن قصرهايى بنا کردند که در آنها گنجينه‌هاى فرهنگى بسيار گرانبهايى انباشته گرديده است.


پيشرفت بزرگ شهر بوداپست به‌دنبال چهارمين حرکت شهرسازى در اواسط قرن نوزدهم شروع گرديد. دوره صنعتى شدن مجارستان و به‌وجود آمدن شهرهاى جديد در اطراف آبادى‌هاى موجود اين دوره مى‌باشد. ويژگى مهم اين دوره پيشرفت شهرسازى است اين دوره شامل پروژه‌هاى جديد خانه‌سازى و شهرسازى مدرن مى‌باشد. در کمپ پناهندگان صليب سرخ مجارستان ۱۴ پناهنده روسى استقرار داشته که بيشتر آنها ليتواني، اوکرايني، و تاتار مى‌باشند. مهاجرين يهودى شوروى که در بوداپست به سر مى‌برند علاقمندى خود را براى اقامت دائم در اين کشور ابراز داشته‌اند. از اکتبر سال ۱۹۹۱ در حدود صدوسى نفر مهاجر شوروى وارد مجارستان شده‌اند که بيشتر آنها پزشک و مهندس و هنرمند مى‌باشند. در سال‌هاى ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲، ۳۴ هزار نفر به مجارستان پناه بردند و در ليست قرار گرفتند در اطلاعيه‌اى که از طرف سازمان آمار سراسرى چاپ شده آمده است که اين رقم متفاوت با تعداد افرادى است که درخواست پناهندگى يا اقامت دائم را دادند.