مهاجرين اوليه به اين سرزمين صدها سال قبل از ميلاد گروهى بودند که به يکى از شاخه‌هاى زبان هند و اروپايى تکلم مى‌کردند. زبان رسمى امروز آنها مجارى و خط رايج لاتين مى‌باشد. زبان مجارى‌ها از گروه زبان‌هاى فين اوگور است که شباهت زيادى به زبان فنلاندى دارد. در مجارستان علاوه بر زبان مجارى اقليت‌هايى در اين کشور وجود دارند که به زبان ملى و نژادى خود تکلم مى‌کنند و در مدارس نيز به زبان خود اقليت‌ها تدريس مى‌شود. از ۲۸۰۰ زبان مختلف دنيا فقط ۲۹ زبان توسط بيش از ده ميليون انسان تکلم مى‌شود که مجارى يکى از آنها مى‌باشد. با اين وجود هنگام بازديد از مجارستان آموختن آن بسيار مشکل مى‌نمايد زيرا نه لغات و نه دستور زبان آن هيچ‌گونه شباهتى با زبان اروپايى ندارد. در زبان مجارى ترکيب لغات ساده و اصلى به ‌صورت مرکب مى‌باشد مانند - ترکي، ژاپنى و کره‌اي.

جدول زبان رسمى جمعيت مجارستان در سال ۱۹۲۰

زبان مادرى شمار (هزار نفر) درصد
مجاري ۷۱۴۷ ۸۹/۶
آلماني ۵۵۱ ۶/۹
اسلوواکى ۱۴۱ ۱/۸
رومانيايي ۲۴ ۰/۳
روتني ۱/۵ ۰/۰
کرواتي ۳۷ ۰/۵
صربي ۱۷ ۰/۰۲
ساير زبان‌ها ۶۱ ۰/۷