اولين مهاجرت در اين کشور در زمان اشغال اين سرزمين توسط ترک‌ها (قرون ۱۶ و ۱۷) صورت گرفت که سبب تنزل جمعيت در مجارستان گرديد. زيرا يک سوم جمعيت به نقاط مرکزى کشور گريختند. سپس در سال ۱۹۰۰ به‌علت فقر گسترده‌اى که در اين کشور حاکم بود شاهد مهاجرت يک ميليون و سيصد هزار نفر در اين کشور هستيم که پايگاه طبقاتى آنها از اقشار ميان حال (دهقانان) بود. در ۱۹۵۶، ۲۰۰،۰۰۰ نفر مجارستان را ترک نمودند. (اطلاعات، ۱۳/۱۱/۶۷.) شمار مهاجرين مجارستان به اضافه جمعيت مجارستان حدود ۱۵ - ۱۶ ميليون نفر مى‌باشد زيرا اين تعداد ادعا دارند که زبان مادرى آنها مجارى است و اگر رقم اصلى جمعيت مجارستان را از اين رقم کم کنيم با رقمى حدود ۵ ميليون نفر مواجه مى‌شويم که اين رقم مهاجرين را در جهان نشان مى‌دهد. گروه‌هاى بزرگى از مجارستانى‌ها به‌عنوان اولين مهاجرين در روماني، چکسلواکي، يوگسلاوي، شوروى سابق و اتريش زندگى مى‌نمايند و شمار زيادى نيز در ايالات متحده آمريکا سکونت دارند که رقم کل آنها در سال ۱۹۸۳، ۴۵۰،۰۰۰ نفر بوده است. شمار افراد مجارستانى با ذکر محل و کشورى که مهاجران به آن سرزمين کوچ کردند به‌ترتيب زير مى‌باشد:


کانادا ۱۳۰،۰۰۰
آمريکاى لاتين ۱۰۰،۰۰۰
اروپاى غربى ۱۳۰،۰۰۰
اتريش ۵۰،۰۰۰
اسرائيل ۵۰۰۰


روند مهاجرت در اين سرزمين به اين‌‌ صورت بوده که صدها سال قبل از ميلاد سلت‌ها (ُCeltes) که از ساکنان آسياى مرکزى بوده و به يکى از شاخه‌هاى زبان هند و اروپايى تکلم مى‌کردند به اين سرزمين مهاجرت کردند. سپس به‌ترتيب داس‌ها (Doces) و سرمت‌ها که از قبايل بيابانگرد و چادرنشين آسياى مرکزى بودند به مجارستان وارد شدند و اقوام ديگرى مانند رمان‌ها - هون‌ها (Huns) و لمپاردها به اين سرزمين مهاجرت کردند. در سال ۸۹۶ (قرن نهم ميلادي) اقوام ماژى‌يار از دشت‌هاى روسيه حرکت و به اين سرزمين مهاجرت نمودند. البته قبل از اين تاريخ هم در قرن سوم ميلادى اقوام غير متمدن گوت نيز به مجارستان مهاجرت کرده و در آن مسکن گزيدند، مهاجران در قرن نهم ميلادى قوم نيمه وحشى مجار بودند.