سامى‌ها

سامى يک اقليت نژادى است که در شمالى‌ترين نقاط شمال اروپا و در حوالى مدار نيمگان شمالى زندگى مى‌کنند. سامى‌ها مردمان بومى منطقه مزبور عمدتاً در پرورش گوزن، جنگل‌کاري، کشاورزى و ماهيگيرى اشتغال دارند. از لحاظ باستان‌شناسى قوم سامى در دوره ماقبل شيشه بوجود آمده و داراى زبان، فرهنگ و رسوم مختص به خود مى‌باشد. اين قوم از اروپا به شمال آن يعنى منطقه اسکانديناوى مهاجرت کرده و اختلاط آنان با منطقه کارلياى شرقى ايجاد فرهنگ سامى را در هزاره اول قبل از ميلاد سبب شده است. حدود ۴۰ هزار سامى در نروژ، ۱۵ هزار در سوئد، ۴ هزار نفر در فنلاند و ۲ هزار نفر در روسيه زندگى مى‌کنند.


در قوانين مربوط به زمين، آب، مرتع، ماهيگيري، شکار و پرورش گوزن مناطق سامى نشين فنلاند حقوق سامى‌ها مورد تأئيد ضمنى قرار گرفته؛ اما در عين حال بر سر استفاده از منابع طبيعى مناطق مسکونى آنان از جمله بهره‌بردارى از جنگل، بين سامى‌ها و دولت مرکزى اختلاف وجود دارد.


از لحاظ فرهنگى زبان سامى داراى هيچگونه حقوق رسمى نيست و زبان آنان فقط در چند مورد استثنائى آموزش داده ده است.


سامى‌ها داراى کانال‌هائى از لحاظ سياسى هستند. در ۱۹۷۳ حکم تأسيس نمايندگى سامى‌ها که داراى ۲۰ عضو است از سوى رئيس جمهور فنلاند صادر شد. ارگان‌هاى سامى بين نورديک (شمال اروپا) از جمله شوراى نورديک در عرصه سياسى سامى‌ها از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.

گروه سوئدى‌ زبان‌ها

فنلاندى‌هاى سوئدى زبان مهم‌ترين، پرقدرت‌ و بانفوذترين و سرانجام تشکل يافته‌ترين اقليت نژادى فنلاند مى‌باشند. زبان سوئدى دومين زبان بومى و رسمى فنلاند بوده و آموزش اين زبان پس از فنلاندى در سطوح مختلف آموزشى در مدارس اجبارى مى‌باشد. کليه اسناد ملي، بروشورهاى تجارتي، زيرنويس فيلم‌ها و غيره در فنلاند به دو زبان فنلاندى و سوئدى نوشته مى‌شود. مقامات سياسى و اقتصادى ارشد از جمله وزرا بايد به تکلم زبان سودى تسلط کامل داشته باشند. در حال حاضر حدود ۶% مردم فنلاند، سوئدى زبان مى‌باشند.


اگر خواسته شود براى اقليت سوئدى زبان فنلاند از لحاظ نفوذ در سياست و اقتصاد در جامعه خودى مثالى آورده شود بهترين مثال اقليت جامعه يهوديان در آمريکا مى‌باشد. اقليت سوئدى زبان فنلاند در مراجع و محافل علمي، اقتصادي، فني، آموزشي، سياسى و تجارى نفوذ زيادى دارند. حزب سوئدى‌ها معمولاً در هر کابينه دو يا چند پست وزارتى را به خود اختصاص مى‌دهند. فنلاندى‌هاى سوئدى زبان در جامعه خود از قشرهاى پردرآمد و ثروتمند مى‌باشند و از لحاظ مالى در وضعيت فوق‌العاده عالى قرار دارند.


کليساهاى لوتران فنلاندى نيز به دو دسته فنلاندى زبان و سوئدى زبان تقسيم مى‌شوند. دانشگاه شهر تورکوى فنلاند نيز به دو زبان سوئدى و فنلاندى و همچنين مدرسه عالى اقتصاد و مديريت بازرگانى هلسينکى نيز به دو زبان سوئدى و فنلاندى به طور جداگانه تقسيم و اداره مى‌شود. همين‌طور مدارس فنلاند نيز به دو دسته فنلاندى و سوئدى زبان به طور مجزا تقسيم مى‌شوند. در مناطق و حوزه و حومه‌اى که اکثريت جمعيت آن سوئدى زبان باشند، تابلوها به زبان سوئدى است که داراى ترجمه و يا زيرنويس فنلاندى مى‌باشد. روزنامه مهم هوفوستد بلادت به زبان سوئدى است.


در امور اقتصادى فنلاندى‌هاى سوئدى زبان داراى نهاد، مؤسسات و سازمان‌هاى اقتصادي، تجارى و مالى خصوصى و تعاونى از قبيل بانک‌ها، شرکت‌هاى بيمه، کشاورزي، عمده و خرده فروشي، انتشارات، شرکت تجارى و بازرگانى خَز، چرم و منسوجات مى‌باشند. همچنين آنان داراى اتحاديه تجارى و نيز سازمان مرکزى زارعان مى‌باشند.


در زمينه تفريحات و اوقات فراغت، فنلاندى‌هاى سوئدى زبان در سرتاسر اين کشور داراى تئاترهاى سوئدى زبان متعددى مى‌باشند.


خانه فرهنگ و انتشارات فنلاندى - سوئدى به طور متوسط سالانه ۲۰۰ جلد کتاب را از زبان فنلاندى به سوئدى ترجمه مى‌نمايد.


سوئدى زبان‌هاى فنلاند داراى برنامه‌هاى تلويزيوني، ايستگاه‌ها و شبکه‌هاى راديوئي، لباس، موسيقى و فستيوال‌هاى فولکلوريک، نهادهاى ورزشى و سرانجام بنيادهاى فرهنگى مختص به خود مى‌باشند.


در نتيجه، از لحاظ نهادي، در کليه زمينه‌هاى فردى و اجتماعي، فنلاندى‌هاى سوئدى زبان حضور داشته و بدون شک قوى‌ترين اقليت در فنلاند مى‌باشند.