آمار سال‌هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۲ مربوط به دو کشور چک و اسلواک مى‌باشد.

چکسلواکى سابق به‌دليل توانمندى‌هاى صنعتى به‌ويژه در بخش صنايع سنگين توانسته است ظرف سال‌هاى متمادى گذشته همکارى نزديکى با بخش صنعت در ايران داشته باشد. در مقابل ايران نيز بخشى از نيازهاى اين کشور به نفت و انرژى و همچنين بعضى کالاهاى مصرفى را تأمين مى‌نموده است. در سال‌هاى اخير به‌دليل جنگ در يوگسلاوى سابق و مسدود شدن خط لوله نفتى آدريا که از کرواسى تا جمهورى اسلواک امتداد دارد و نفت ايران بدين طريق به اين کشور انتقال مى‌يافت صادرات نفت ايران کاهش يافت.


حجم مبادلات دو کشور در ۳ مقطع تاريخى از تحولات چکسلواکى سابق و پس از انقلاب اسلامى ايران به شرح ذيل بوده است:

از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ (در زمان حاکميت کمونيست‌ها) ارقام به ميليون دلار

سال ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
صادرات ۶۹/۱ ۶۷/۷ ۱۳۷ ۹۲/۹ ۱۳۲ ۹۳/۵ ۹۲/۳ ۶۱/۲ ۴۴/۶ ۷۲
واردات ۹۷/۳ ۹۱/۸ ۷۸/۵ ۱۳۵ ۵۱/۹ ۹۲/۸ ۴۸/۶ ۱۶۳/۱ ۴۸/۱ ۵۲/۶
جمع ۱۶۶/۴ ۱۵۹/۵ ۲۱۵/۵ ۲۲۷/۹ ۱۸۳/۹ ۱۸۶/۳ ۱۴۰/۹ ۲۲۴/۳ ۹۲/۷ ۱۲۴/۶

از سال ۱۹۹۰ الى ۱۹۹۲ (بعد از سقوط کمونيست‌ها و قبل از تجزيه کشور) ارقام به ميليون دلار

سال ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
صادرات به چکسلواکى سابق ۸۲/۳ ۱۳۱/۶ ۸۰
واردات از چکسلواکى سابق   ۶۹/۹   ۹۱/۵   ۱۱۰
جمع ۱۵۲/۲ ۲۲۳/۱ ۱۹۰

از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ (ميليون دلار)

سال ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ (۶ ماهه)
صادرات ايران به چک ۳/۷ ۵/۳ ۷/۲ ۳۰
واردات ايران از چک   ۵۴/۶   ۴۴/۲   ۵۸/۸   ۴۵
جمع ۵۸/۳ ۴۹/۵ ۶۶ ۷۵