کوه‌ها با ارتفاعات مختلف از ۳۰۰ تا ۶۰۰ متر بيش از يک دهم خاک جمهورى چک را مى‌پوشانند. مشخصه اين مناطق کوهستانى نيز آب و هواى سرد، بارندگى زياد و از جمله برف و سراشيبى‌هاى بلند پوشيده از کاج‌هاى کوتاه است.


همانند بسيارى از کشورها، مناطق کوهستانى جمهورى چک از تراکم جمعيتى کمى برخوردار است که عمدتاً به‌دليل آب و هواى سرد همچنين صعب‌العبور بودن منطقه کوهستانى است. رشته کوه‌هاى اين کشور به صورت يک حلقه طبيعى حوزه آبگير بوهيميا را احاطه مى‌نمايد و به علاوه منطقه شمال شرق موراويا را از جمهورى اسلواک جدا مى‌کند.تقريباً کليه نقاط غربى و شمالى چک منطقه بوهيميا را کوه‌هاى قديمى تشکيل مى‌دهند.


مهم‌ترين و معروف‌ترين رشته کوه‌ها در جمهورى چک کرکونوشه (Krkonose) (کوه‌هاى بزرگ) نام دارد که بخشى از مرز بين چک - لهستان را نيز تشکيل مى‌دهد. بلندترين قله آن به نام کوه‌اسنزکا (Suezka) و ۱۶۰۲ متر ارتفاع دارد. بعضى قله‌هاى ديگر اين رشته کوه نيز داراى ارتفاعى تا حد ۱۵۰۰ متر از سطح دريا است. سراشيبى‌هاى کرکونوشه پوشيده از جنگل‌هاى صنوبر است که اين پوشش تا ارتفاع ۱۲۵۰ الى ۱۳۵۰ مترى نيز امتداد دارد، حال آنکه کاج‌هاى کوتاه تا ارتفاع ۱۴۵۰ مترى نيز کشيده شده‌اند، به‌دليل پوشيده بودن از برف زياد در طول ماه‌هاى دسامبر تا آوريل و شرايط بسيار مناسب جهت اسکي. اين رشته کوه از جاذبه زيادى برخوردار است و ساليانه تعداد زيادى توريست داخلى و خارجى را به‌خود جذب مى‌نمايد.


يکى ديگر از رشته کوه‌هاى مرزى قابل توجه در جمهورى چک شومووا (Sumava) ناميده مى‌شود. در زمان جنگ سرد بين سال‌هاى ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ بخش وسيعى از کوه‌ها و به‌ويژه خط الرأس قله‌هاى بزرگ منطقه کاملاً حفاظت شده نظامى محسوب مى‌شدند که در طول ديوار آهنى امتداد داشتند. ارتفاع اين رشته کوه بين ۱۰۰۰ - ۱۱۰۰ متر از سطح دريا است که به‌دليل رشد نوعى گياه به عنوان چراگاه گله‌هاى گاو مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند.