زبان مردم چک ريشه در زبان اسلاو دارد و داراى دستور زبان و گرامر مشکلى است. خط مردم نيز لاتين است که علاوه بر حروف لاتين بعضى حروف اضافى نيز وجود دارد که از افزودن حرکاتى نظير ( ^، َ) از حروف A ،Z ،R ،S ... به وجود مى‌آيد و بعضاً داراى تلفظ بسيار مشکلى مى‌باشد. علاوه بر زبان چکى زبان‌هاى آلماني، انگليسي، روسى نيز به‌عنوان زبان‌هاى دوم در اين کشور رواج دارد. قبل از تحولات اخير زبان روسى به‌عنوان تنها زبان اجبارى خارجى در مدارس تدريس مى‌گرديد ولى پس از انقلاب اسلامى ۱۹۸۹ اين وضعيت تغيير کرد هم اکنون زبان‌هاى انگليسي، فرانسه، آلمانى و بعضى زبان‌هاى ديگر نيز در مدارس تدريس مى‌گردد. به علاوه به‌دليل گرايشات مردم هم اکنون تب يادگيرى زبان انگليسى بسيار بالا است و مدارس ويژه‌اى نيز در اين خصوص تأسيس گرديده است.