استخراج آهن، فلزات غيرآهنى و کمياب در سرزمين چک داراى قدمت و سابقه طولانى و باعث رونق صنايع متالوژى و مهندسى در اين خطه گرديده است. از دوران قرون وسطى کارخانجات و مراکز آهنگرى و فلزکارى مقادير متنابهى از ذخاير معدنى کشور را مصرف مى‌نمود، به‌نحوى که اين معادن و ذخاير رو به پايان نهاده و در حال حاضر اينگونه معادن از نظر مقدار و کميت در حد قابل ملاحظه‌اى نيست.


به سبب وجود معادن فراوان زغال سنگ صنايع مدرن و جديد در اين کشور روبه توسعه و رشد گذاشت که در حال حاضر نيز دخاير بالائى در کشور وجود دارد به‌نحوى که حدود دوسوم منابع انرژى کشور را سوخت جامد تشکيل مى‌دهند. (The Czech Republic in Brif)


جمهورى چک بيشترين و بزرگترين معادن زغال سنگ قهوه‌اى (BROWN COAL) جهان را دارا مى‌باشد. از ابتداى قرن نوزدهم استخراج زغال‌سنگ قهوه‌اى روبه‌افزايش گذاشت و اين روند تا سال ۱۹۸۴ ادامه يافت و استخراج آن نيز به حدود ۱۰۰ ميليون تن در سال بالغ گشت. اکثر اين زغال سنگ‌ها نيز از معادن روباز (OPEN CAST) در منطقه بوهيمياى شمالى به‌دست مى‌آيد که از مناطقى چون Ustinad Labem تا Kadan را شامل مى‌شود. عمده اين زغال سنگ‌ها نيز در نيروگاه‌هاى حرارتى که در محل وجود دارند مصرف مى‌شود و بخشى نيز به ساير مناطقى که اين نيروگاه‌ها وجود دارند و عمدتاً در حاشيه رودخانه Labe مى‌باشند حمل مى‌گردد.


زغال سنگ قهوه‌اى همچنين در شمال غرب بوهيميا در منطقه Sakolov استخراج مى‌گردد. ميزان آن حدود ۱۵ ميليون تن در سال است و عمدتاً صرف توليد محصولات شيميائى مى‌گردد. بخشى از اين محصول نيز به ايالات باواريا در آلمان صادر مى‌شود. به‌دليل استفاده از معادن روباز و همچنين مصرف زغال سنگ با سولفور بالا، محيط زيست در اين مناطق متحمل آسيب‌هاى زيادى شده است. علاوه بر آلودگى هوا، جنگل‌ها نيز به‌دليل باران‌هاى اسيدى و آلاينده‌هاى ديگر و خسارت‌هاى ناشى از نيروگاه‌هاى حرارتى و معادن روباز صدمه‌هاى بسيارى ديد که مآلاً باعث تخريب شرايط زيست محيطى در منطقه بوهيمياى غربى گرديد. از زغال سنگ سياه که قدرت گرمازائى آن ۲ برابر زغال سنگ قهوه‌اى است به ندرت در نيروگاه‌ها استفاده مى‌شود و عمدتاً به مصارف خانگى مى‌رسد. استخراج زغال‌سنگ سياه از سال ۱۹۷۱ آغاز و ميزان استخراج آن تا سالانه ۲۹ ميليون تن نيز رسيد. از اين تاريخ تاکنون اين روند کاهش يافته است. حدود نه‌دهم زغال سنگ سياه کشور در منطقه استراوا واقع در موراوياى شمالى به‌دست مى‌آيد و مابقى در معادن زغال‌سنگ واقع در بوهيمياى مرکزى (شهر کلادنو) استخراج مى‌گردد. استخراج زغال‌سنگ سياه و قهوه‌اى در جمهورى چک در حال کاهش است.


علاوه بر معادن مذکور جمهورى چک داراى معادن و منابع غنى و متوع در زمينه مصالح و مواد ساختمانى است. ذخاير سنگ‌هاى ساختمانى با کيفيت متفاوت و متنوع در اين کشور فراوان است که عمدتاً ذخاير نزديک به مراکز ساختمان‌سازى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. شن، ماسه مورد استفاده در ساختمان‌سازى نيز عمدتاً در مناطق پست و در حاشيه رودخانه لابه، موروا و بعضى رودخانه‌هاى ديگر استخراج مى‌گردد.