منابع طبيعى انرژى در جمهورى چک محدود به سوخت‌هاى جامد نظير ليگنيت (Lignite) و زغال‌سنگ سياه مى‌باشد که حدود ۷۰% مصرف انرژى کشور را شامل مى‌شود.


مصرف نفت‌خام در اين کشور حدود ۴/۶ ميليون تن در سال است. تأمين نفت خام نيز از طريق خطوط لوله تأمين مى‌گردد. مهمترين خطوط لوله نيز عبارتند از:


۱. خط لوله دروژبا (DRUZBA) که از روسيه تا جمهورى اسلواک کشيده شده است.


۲. خط لوله نفتى آدريا که از درياى آدرياتيک تا اسلواک کشيده شده است.


۳. خط لوله جديد اينگولشتاب که از آلمان تا پالايشگاه کرالوپى جمهورى چک کشيده شده و نفت را از بندر (TRECE) ايتاليا به اين کشور انتقال مى‌دهد.


احداث خط لوله اينگولشتات که از اوايل سال ۱۹۹۶ افتتاح گرديد، با هدف متنوع نمودن منابع انرژى اين کشور صورت گرفت. از طرفى با توجه به اينکه عمده مسير تأمين انرژى چک از طريق روسيه بود که از ديد مقامات چندان مطمئن نبود لزوماً راه‌هاى جديدى انديشيده شد. اين خط لوله توانائى انتقال سالانه حدود ۱۰ ميليون تن نفت را داراست که بيش از مصرف نياز کشور است.


مصرف گاز طبيعى جمهورى چک نيز حدود ۵/۵ ميليارد متر مکعب در سال است که از طريق خط لوله ترانزيت گاز روسيه به اروپا تأمين مى‌شود.


سوخت نيروگاه‌هاى حرارتى اين کشور نيز از طريق زغال‌سنگ قهوه‌اى تأمين مى‌شود. اين نيروگاه‌ها بيش از ۷۷% کل توليد الکتريسيته کشور را تأمين مى‌کنند. نيروگاه اتمى دوکووانى (Dukovany) حدود ۲۰% و نيروگاه‌هاى آبى نيز حدود ۲% از انرژى برق کشور را توليد مى‌کنند.


با تکميل نيروگاه اتمى نملبن به ظرفيت ۲ واحد ۱۰۰۰ مگاواتى کل توليد برق اتمى کشور نيز به ۴۰% افزايش خواهد يافت. کمپانى آمريکائى وستينگهاوس سيستم کنترل و سوخت‌گيرى اين پروژه‌هاى مدل روسى را توليد و نصب مى‌کند.


ذخاير نفت خام و گاز طبيعى در جمهورى چک در حدى بسيار کم است. تاکنون تقريباً کليه نيازهاى کشور به اين دو ماده حياتى از طريق واردات و عمدتاً از طريق روسيه تأمين گرديده است. البته خط لوله نفتى موسوم به آدريا که از درياى آدرياتيک در کرواسى آغاز و به جمهورى اسلواک مى‌رسد تا قبل از درگيرى‌هاى يوگسلاوى سابق سالانه بخشى از نياز کشور را تأمين مى‌کرد. به‌علاوه پس از تحولات اخير و به‌منظور کاستن از وابستگى نفتى به روسيه خط لوله‌ نفتى موسوم به اينگولشتات که از آلمان به خاک جمهورى چک کشيده شد و در ژانويه ۱۹۹۶ افتتاح گرديده قادر است تا حداکثر ۱۰ ميليون تن خام را در سال به اين کشور انتقال دهد.


جمهورى چک داراى ذخاير غنى اورانيوم است که در تهيه سوخت نيروگاه‌هاى اتمى مصرف دارد. تا قبل از تحولات شوروى سابق اين ماده استراتژيک به‌طور کامل به شوروى سابق صادر مى‌شد. هم اکنون روند استخراج اورانيوم در جمهورى چک در حال توقف است.