نيروهاى دفاع غير نظامى

نيروهاى دفاع غير نظامى جهت دفاع از اجتماع در مقابل خطرات و موقعيت‌هاى ضرورى تشکيل شده است. اين تشکيلات در سال ۱۹۶۴ به‌دنبال تصويب قانونى در مجلس به‌وجود آمد، وظايف اصلى اين تشکيلات عبارتند از:


- حمايت از مردم و اموال آنان در مقابل تهديدات احتمالي.

- کمک و يارى به مردم آسيب‌ديده در هر بخش از قبرس.

- حفظ روحيهٔ مردم در تمام لحظات و در سطح بالا.

- اعاده و به‌حال اول بازگرداندن صدمات وارده به مردم در مقابل تهديدات واردهٔ احتمالي.


اين وظايف در قسمت‌هائى که دولت قبرس عملاً در آن مناطق حاکميت دارد قابل اجراء است.


در بخش شمالى قبرس نيز وظيفهٔ دفاع از جامعهٔ ترک‌نشين قبرس به‌عهدهٔ نيروهاى دفاع غير نظامى مى‌باشد. و در همين راستا تمام وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاى دولتى موظف به همکارى با اين مرکز مى‌باشند.

نيروهاى مسلح در بخش يونانى‌نشين قبرس

جزيرهٔ قبرس جمعيتى نزديک به ۷۰۷،۴۰۰ نفر دارد و تعداد نيروهاى مسلح فعال قبرس ۸۰۰۰ نفر مى‌باشد که ۴۰۰ نفر آن را زنان تشکيل مى‌دهند و ۸۸ هزار نفر نيروى ذخيره در اختيار دارد. علاوه بر اين قبرس داراى گارد ملى است که در سال ۱۹۶۴ بعد از آغاز اختلافات بين دو بخش يونانى و ترک در قبرس و بيرون رفتن اعضاء ترک از دولت، در مجلس مطرح و به تصويب رسيد و بدينسان مردان بين ۱۸ تا ۵۰ سال موظف هستند تا به‌مدت ۲۶ ماه در گارد ملى خدمت نمايند. در ژوئن ۱۹۹۲ تعداد اعضاء گارد ملى به ۱۰،۰۰۰ نفر بالغ گرديد. گارد ملى شامل يک ارتش، دو تيپ ستاد، يک تيپ زرهي، ۱۳ گردان پياده و ۴ گردان پياده و ۴ گردان ذخيره، يک گردان نيروى ويژه، يک گردان ضد تانک و ۷ گردان توپخانه مى‌باشد و ۱۳۰۰ نفر افسر يونانى وظيفهٔ آموزش اعضاء گارد ملى را برعهده دارند و ۹۵۰ نفر ديگر از پرسنل نظامى يونان از ژوئن ۱۹۹۲ به خدمت اين گارد درآمده‌اند. پليس قبرس حدود ۳۷۰۰ نفر نيرو دارد و بودجهٔ سالانهٔ نظامى قبرس حدود ۳۰،۴۱۰ ميليارد دلار مى‌باشد.

نيروهاى مسلح در بخش ترک‌نشين شمال قبرس

بخش ترک‌نشين قبرس TRNC ارتشى بالغ بر ۴۰۰۰ نفر دارد و حدود ۲۶،۰۰۰ نفر ديگر به‌صورت ذخيره هستند و مردان بين ۱۸ تا ۵۰ سال موظف به خدمت در اين ارتش به مدت ۲۴ ماه هستند. اين نيروها توسط ۳۰،۰۰۰ نيروى مسلح ترکيه که از سال ۱۹۷۴ در قبرس مستقر شده‌اند مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارند و بودجهٔ نظامى بخش ترک‌نشين قبرس حدود ۵،۶۲۰،۰۰۰ دلار در سال مى‌باشد و ارتش بخش ترک‌نشين شامل ۷ گردان پياده، دو قايق گشتى نيروها، يک سپاه متشکل از دو لشگر و ۱۰۰ تانک ۱۱۳، ۱۰۰ دستگاه نفربر، ۱۶۲ قبضه تفنگ ۱۰۵ ميلى‌متري، ۴۲ قبضه تفنگ ۱۵۵ ميلى‌متري، ۸ قبضه تفنگ ۲۰۳ ميلى‌متري، ۱۱۴ تفنگ ۱۰۷ ميلى‌متري، ۸۴ تفنگ ۴۰ ميلى‌متري، ۸ فروند هواپيما و ۱۲ فروند هلى‌کوپتر مى‌باشد.

نيروهاى خارجى مستقر در قبرس

بعد از استقلال قبرس به موجب قانون‌اساسى مصوب سال ۱۹۵۹ سه کشور انگليس و يونان و ترکيه به‌عنوان نيروهاى ضامن استقلال قبرس شناخته شدند و هر کدام از اين سه کشور مجاز به داشتن تعداد محدودى نيرو در قبرس بودند. به دنبال حوادث سال ۱۹۷۴ و مداخلهٔ ترکيه، قبرس عملاً به دو بخش شمالى و جنوبى تقسيم شد که در جنوب يونانى‌ها و در شمال ترک‌ها مستقر شدند و بين آنها (در خط سبز) نيروهاى سازمان ملل‌متحد مستقر شدند.


بنابراين در بخش جنوبى (يونانى‌نشين ۹۵۰ نفر شامل دو گردان پياده و ۱۳۰۰ افسر کادر از کشور يونان و ۴۲۰ نفر و دو گردان شامل پياده‌نظام و يک اسکادران زره‌پوش و يک اسکادران هلى‌کوپتر از کشور انگليس و ۳۰،۰۰۰ نفر در قسمت شمالى جزيره از کشور ترکيه مستقر هستند.


علاوه بر اينها سازمان ملل‌متحد نيز حدود ۲۳۰۰ نفر نيرو به نام نيروهاى حافظ صلح (UNFICYP) در قبرس داشت که اخيراً شمار اين نيروها به حدود ۱۰۰۰ نفر کاهش يافته است.