در بخش صنعت پيشرفت‌هائى جزئى در طول دههٔ گذشته در قبرس به‌دست آمده است و نرخ رشد ساليانه در اين خصوص ۳/%۸ مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ بخش صنعت حدود ۵/۱۴% از GDP را شامل و نزديک به ۶/۱۸% از افراد شاغل در اين بخش مشغول به‌کار بودند. صادرات در اين بخش ۱۵ ميليون پوند در سال ۱۹۷۳ به ۱۸۳ ميليون پوند در سال ۱۹۹۲ رسيده است. محصولات عمدهٔ صادراتى شامل توليدات کاغذ، عطريات، لوازم آرايشي، البسه و کالاهاى مسافرتى مى‌باشد.

اشتغال

برنامه‌ها و سياست اشتغال در چارچوب اهداف کلى اقتصاد ملى و سياست‌هاى اجتماعى به‌عنوان خط‌مشيء طرح‌هاى توسعهٔ اقتصادى دولت طراحى و مورد پذيرش واقع شده‌اند. يکى از اهداف اساسى طراح مزبور اشتغال کامل منابع انسانى مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲ جمعيت فعال جزيره در بخش اقتصادى به حدود ۲۹۱،۰۰۰ نفر مى‌رسيد. در همان سال افراد شاغل سودمند در قبرس به حدود ۲۶۷،۰۰۰ نفر مى‌رسيد، اين رقم در سال ۱۹۹۱ حدود ۲۵۶،۰۰۰ نفر بود.


حدود ۲۵% از کل جمعيت شاغل در بخش خدمات و تجارت فعاليت مى‌نمايند. اين در حالى است که افراد شاغل در بخش صنعت ۵/۱۸% از کل افراد شاغل را تشکيل مى‌دهند، روند نزول بيکارى از سال ۱۹۸۷ به بعد روند سريعى را يافته است، به‌طورى‌که در حال حاضر نزديک به ۵۹۰۰ نفر يا ۸/۱% جمعيت فعال اقتصادى دچار معضل بيکارى مى‌باشند. از اين حدود نزديک به ۳۰۰۰ نفر را زنان تشکيل مى‌دهند، افراد زير ۲۹ سال داراى ۳۲۵% بيکارى مى‌باشند و ۱۵۰۰ نفر از کل بيکاران از تحصيل‌کردگان دانشگاه‌ها و کالج‌ها مى‌باشند.

طرح دورهٔ کارآموزى

طرح دورهٔ کارآموزى در سال ۱۹۶۳ راه‌اندازى گرديد تا در راستاى رشد توليدات ملي، کارگران ماهر و متخصص را در امور صنايع و ديگر بخش‌ها تربيت نمايد.

ايمنى کارگران، بهداشت و رفاه

طبق قانون، حق ايمنى محيط کار و شرايط بهداشتى و حفاظت کارگران توسط قوانين مناسب رعايت مى‌گردد، در اين خصوص شوراى بهداشت و ايمنى و شوراى مرکزى بهداشت و ايمنى در معادن و هيئت بازرسان، اقدامات ضرورى در خصوص تأمين ايمني، بهداشت و رفاه در کار و افزايش اقدامات ايمنى در تمام سطوح کاري، استاندارد کار و قوانين جديد را انجام داده‌اند.


دولت قبرس در راستاى ارتقاء ايمنى و بهداشت محيط کار، کميته‌هاى ايمنى در محل کار که متشکل از کارفرمايان و کارگران مى‌شود را تشکيل داده است و سمينارهائى را در خصوص مسائل ايمنى و بهداشت در محيط کارى ترتيب داده است.


بعد از تصويب معاهدهٔ شمارهٔ ۱۵۵ سازمان بين‌المللى کار در خصوص ايمنى و بهداشت شغلي، توسط کارشناسان سازمان بين‌المللى کار قانون وسيعى در خصوص مسائل کار و بهداشت محيط کار ارائه گرديد که اين قانون تمام شاخه‌هاى فعاليت‌هاى اقتصادى در قبرس را تحت پوشش قرار مى‌دهد.


در خصوص کنترل آلودگى صنايع، موافقت‌نامه‌اى ميان قبرس و آلمان به امضاء رسيده است. طرح مزبور شامل:


- کنترل آلودگى آب

- کنترل آلودگى هوا

- قوانين در خصوص آلودگى زمين و دفع مواد زائد

- کنترل آلودگى صدا

- کنترل و سايل خطرناک


دو مرحلهٔ اولين اين طرح در مراحل پايانى اجرائى خود قرار دارند، شوراى وزيران موارد مذکور را مورد موافقت قرار داده است.

مرکز قدرت توليد قبرس (بهره‌ورى)

مرکز بهره‌ورى قبرس CPC در سال ۱۹۶۳ توسط دولت قبرس و با هميارى سارمان ملل و سازمان بين‌‌المللى کار تأسيس گرديد. CPC دوره‌هاى مديريت، مديريت مشاوره‌اي، تحقيقات در تمام سطوح مديريت را براى کليهٔ بخش‌هاى خصوصى و دولتى عرضه مى‌دارد و چهار بخش عمده‌ دارد که عبارتند از:


- مديريت توسعه

- ادارات عمومى

- مؤسسهٔ مديريت مديترانه

- بخش دورهٔ حرفه‌اى


CPC همکارى نزديک را با سازمان‌هاى مختلف بين‌المللى دارد و سمينارهاى بين‌المللى را با همکارى ILO, UNDP, IFAD در رشته‌هاى عمومى و مديريت توسعه اجراء مى‌نمايد. CPC پروژه‌هاى مشترکى نيز با UND و ILO در خصوص توسعه و توليد اجراء مى‌نمايد.