پارلمان

پارلمان کرواسى از نمايندگان منتخب مردم تشکيل شده که حق قانونگذارى را به‌عهده دارند و از دو مجلس نمايندگان و مجلس ايالتى تشکيل شده است. نمايندگان اين دو مجلس براى مدت چهار سال انتخاب مى‌شوند که رئيس مجلس نمايندگان، در حکم رئيس پارلمان است. مجلس نمايندگان حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۶۰ عضو خواهد داشت. نمايندگان براساس قانون انتخاباتى به‌طور مستقيم با رأى مخفى مردم انتخاب مى‌شوند. مسئوليت‌هاى نمايندگان مجلس شامل موارد زير است:


تدوين و تغيير قانون‌اساسي، وضع قوانين، تعيين بودجه کشوري، اعلام جنگ و صلح، تغيير مرزهاى کشور، اعلام رفراندوم، برگزارى انتخابات، کنترل اعمال دولت و ديگر سازمان‌هائى که بايد جوابگوى پارلمان باشند، اعلام عفو عمومى و اعمال ديگرى که طبق قانون‌اساسى برعهده آن است. براى مجلس ايالتى مردم هر استان ۳ نماينده انتخاب مى‌کنند و اين مجلس مى‌تواند به مجلس نمايندگان پيشنهاد دهد قوانينى را وضع و يا در مورد مسئله‌اى رفراندوم برگزار کند. همچنين مجلس ايالتى مى‌تواند در مورد مسائلى که مربوط به کار مجلس نمايندگان است بحث و گفتگو کرده و نظر خود در آن مورد را اعلام کند. از ديگر وظايف مجلس ايالتى اعلام نظر در جريان وضع قانون‌اساسي، قوانين مربوط به حقوق ملى و حقوق بشر، قوانينى براى ساختار و چگونگى کار تشکيلات دولتى و همچنين تشکيلات استانى است.


مجلس ايالتى مى‌تواند در ظرف ۱۵ روز از زمان وضع و تصويب قانون در مجلس نمايندگان، با دلايل کافي، قانون را براى بازنگرى و تصميم‌گيرى مجدد به مجلس نمايندگان بفرستد. در اين وضعيت براى رأى‌گيرى مجدد در مورد قانون مورد بحث رأى نصف + ۱ کل نمايندگان کافى است. به‌غير از وضع قوانينى که بايد دو سوم کل نمايندگان به آن رأى مثبت دهند. مجلس ايالتى کارهاى ديگرى را که طبق قانون‌اساسى به آن محول شده است، انجام مى‌دهد. پارلمان کرواسى در طول قرن‌ها ماهيت کرواسى را به‌عنوان يک کشور مستقل حفظ نموده و هميشه تلاش کرده تا احساسات ملت کروات را جهت تشکيل يک کشور مستقل بيدار کند. وکيل عمومى جمهورى کرواسى از قوانين و قانون‌اساسى (که مربوط به حقوق مردم است) در برابر تشکيلات دولتى که اختيارات عمومى دارند، دفاع مى‌کند. وکيل عمومى توسط مجلس نمايندگان براى مدت ۸ سال انتخاب مى‌شود. شرايط انتخاب، برکناري، اختيارات و روش کار او و معاونان او را قانون تعيين مى‌کند.

تشکيلات مجلس نمايندگان

مجلس نمايندگان جمهورى کرواسى داراى ۹ کميته، ۲ کميسيون است، ترکيب آن عبارتند از:


- کميته قانون‌اساسي، سيستم سياسى و امور ادارى و استخدامي

- کميته قانونگذاري

- کميته سياست خارجي

- کميته سياست داخلى و امنيت ملي

- کميته برنامه و بودجه کشور

- کميته اقتصادي، بازسازى و توسعه

- کميته حقوق بشر و حقوق جوامع و اقليت‌هاى ملى و نژادي

- کميته کار، امور اجتماعى و خدمات درماني

- کميته حفاظت محيط زيست و اماکن

- کميته آموزش، علوم و فرهنگ

- کميته دعاوى و شکايات

- کميته همکارى‌هاى بين‌المجالس

- کميته امور حقوقي

- کميته خانواده، جوانان و ورزش

- کميته توريسم

- کميته مهاجرت

- کميته کشاورزى و روستائيان

- کميته دريانوردي، راه و ارتباطات

- کميته امور انتخابات، انتصابات و امور اداري

- کميته پيش‌کسوتان جنگ

جدول نمايندگان گروه‌هاى سياسى در مجلس نمايندگان

نام حزب تعداد کرسي
حزب جامعه دمکراتيک HDZ ۷۳
حزب سوسيال ليبرال HSLS ۱۳
حزب ملى کرواسى HNS ۲
حزب سوسيال دمکرات SDP ۹
نمايندگان مستقل ۶
حزب حقوق کرواسى HSP ۴
گروه دمکرات‌هاى ايسترا IDS ۴
حزب ملى صرب SNS ۲
حزب دهقانان HSS ۱۰
اتحاديه دمکرات مسيحى HKDU ۱
حزب اسلاونيا و بارانيا SBHS ۱
حزب اقدام سوسيال دمکرات ASH ۱
اتحاديه دموکراتيک رئيکا RIDS ۱
مجموع ۱۲۷

ترکيب هيئت رئيسه

مجلس نمايندگان کرواسى داراى يک رئيس و پنج نايب رئيس است:


- ریاست فعلی مجلس نمایندگان کرواسی به‌عهده دکتر ولادکو پاولتیچ (Vlatko Pavletic) است. نامبرده عضو کمیته مرکزی حزب ‌‌HDZ بوده و متولد شهر زاگرب و دارای ملیت کروات و مذهب کاتولیک است.


- نایب رئیس اول مجلس دراژان بودیشا (Drazan Budisa) عضو حزب HSLS متولد شهر درنیش است. وی دارای ملیت کروات و کاتولیک مذهب است.


- نایب رئیس مجلس ژارکو دوملیان (Zarko Domljan) عضو حزب HDZ و متولد Imotski و دارای ملیت کروات و مذهب کاتولیک است.


- نایب رئیس مجلس ولادیمیر شکس (Vladimir Seks) عضو حزب HDZ و متولد Osijek و دارای ملیت کروات و مذهب کاتولیک است.


- نایب رئیس مجلس خانم یادرانکو کوزور (Jadranko Kosor) عضو حزب HDZ و متولد پاکراتس و دارای ملیت صرب و مذهب ارتدوکس است.


- نایب رئیس مجلس استپان رادیچ (Stepan Radic) عضو حزب HSS متولد زاگرب و دارای ملیت کروات و کاتولیک مذهب است.

مجلس ايالتى

مجلس ايالتى داراى ۴ کميته، ۳ کميسيون و يک منشى است، ترکيب آن عبارت است از:


- کميته سياست خارجى و امنيت ملي

- کميته امور اقتصادى و مالي

- کميته قانونگذارى

- کميته آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش

- کميسيون حقوقي، انتخاب و مصوبات

- کميسيون قانون‌اساسى و امور کارکنان

- کميسيون سياست داخلى و خودگردانى محلي

- منشى مجلس ايالتي

جدول نمايندگان احزاب مختلف در مجلس ايالتى

نام حزب   تعداد نمايندگان
حزب HDZ ۳۸
حزب HSLS ۱۴
حزب HSS ۵
حزب IDS ۲
حزب HNS ۱
حزب HND ۴
حزب SDP ۱
حزب HS ۱
نمايندگان مستقل ۲

ترکيب هيئت رئيسه

- رئیس مجلس ایالتی کرواسی خانم کاتیتسا ایوانیشویچ (Katica Ivanisovic) از حزب HDZ می‌باشد. نامبرده از استان Primorska - Goranska انتخاب شده، دارای ملیت کروات و مذهب کاتولیک است.


- نائب رئیس مجلس ایوان آرالیتسا (Ivan Aralica) از حزب HDZ از استان شهر زاگرب انتخاب و دارای ملیت کروات و مذهب کاتولیک است.


- نایب رئیس دوم ایوان اشکارلیچ (Ivan Skaric) از حزب HSLS، نام‌برده از استان دوبوی بوسنی و هرزگوین و دارای ملیت کروات و کاتولیک مذهب است. وی از استان اسپلیت - دالماتسیا انتخاب شده است.