۱. ژنارل ازونيمير چرونکو (Zvonimir Cervenko) رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح.


۲. سپهبد پتار استيپتيچ (Petar Stipetic) معاون بخش دفاعى ستاد مشترک نيروهاى مسلح.


۳. تيمسار فرانيو فلدى (Franjo Feldi) معاون آموزشى ستاد مشترک نيروهاى مسلح.


۴. تيمسار ماريان مارکوويچ (Marijan Marekovic) معاون نيروهاى پياده نظام ستاد مشترک نيروهاى مسلح.


۵. تيمسار پاواو ميلياواتس (Pavao Miljavac) معاون بخش دفاع ملى ستاد مشترک نيروهاى مسلح.


۶. سپهبد ايمرا آگوتيچ (Imra Agotic) فرمانده نيروى هوائى و پدافندي.


۷. آدميرال اسوتو لتيتسا (Sveto Letica) فرمانده نيروى دريائي.

رئيس ستاد

ژنرال ازونيميرو چرونکو رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح مى‌باشد. وى در سال ۱۹۷۱ رياست دفتر دفاعى شهر زاگرب را عهده‌دار بود. اما پس از مدتى از اين سمت عزل و به زندانى در شهر استاراگراديشکا منتقل گرديد. وى دوره تحصيلات نظام را در داخل و خارج از کشور گذارنيده است.

معاون دفاعى

سپهبد پتار استيپتيچ معاون دفاعى نيروهاى مسلح مى‌باشد که جزء افسران آموزش ديده کرواسى محسوب مى‌گردد. وى دوره نظام را در ارتش يوگسلاوى سابق گذرانيده و از مدرسه نظام و آکادمى درجه ژنرالى را دريافت نموده است. اتيپتيچ رياست بخش عمليات فرماندهى ارتش پنجم و فرمانده دفاعى زاگرب بوده که پس از شروع جنگ در کرواسى از ارتش يوگسلاوى وارد ارتش کرواسى گرديد و به سمت قائم مقام ستاد مشترک نيروهاى مسلح ارتش کرواسى نائل گرديد. نامبرده در عمليات اخير (Bljesak) (آزادسازى اسلاونياى غربي) فرماندهى نيروهاى تهاجمى بخش شرقى را به‌عهده داشته است.


تيمسار ماريان مارکوويچ معاون نيروهاى پياده نظام ستاد مشترک ارتش کرواسى است. وى پيش از جنگ بازپرس به‌ويژه پليس بوده که از سال ۱۹۹۰ در نخستين تشکيلات پليس ويژه حضورى فعال داشت و در اواسط ماه ژوئن سال ۱۹۹۱ به عنوان قائم مقام فرماندهى تيپ يکم ببرها منصوب و در اواخر همان سال فرماندهى اين تيپ را به‌عهده گرفت.


تيمسار پاولو ميلياواتس معاون بخش دفاع ملى ستاد مشترک نيروهاى مسلح ارتش کرواسى مى‌باشد. وى در آغاز جنگ فرماندهى تيپ ۱۳۷ را به‌عهده و به‌مدت دو سال از سپتامبر سال ۱۹۹۲ سال ۱۹۹۴ فرمانده نيروهاى نظامى منطقه کارلوواتس بوده است.


سپهبد ايمرا آگوتيچ فرمانده نيروى هوائى و پدافندى مى‌باشد. وى آکادمى نيروى هوائى و مدرسه دفاع ملى را گذرانده و داراى فوق ليسانس علوم سياسى از دانشکده علوم سياسى زاگرب مى‌باشد و از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۱ در ارتش يوگسلاوى مشغول به‌خدمت و پس از جنگ در کرواسى به ارتش اين کشور ملحق گرديد.


آدميرال اسوتو لتيتسا فرمانده نيروى دريائى مى‌باشد. وى در طول عمر خود در دو جنگ حضور داشته يکى در جنگ جهانى در Pedgorja و ديگرى در جنگ کرواسى در سال ۱۹۹۱. نام‌برده آکادمى دريائى نظامى و مدرسه فرماندهى را گذرانده و از سال ۱۹۸۶ به سمت آدميرال نائل گرديد و در سال ۱۹۸۷ بازنشسته گرديد و در خلال جنگ کرواسى مجدداً به‌کار مشغول گرديد.