سيستم راکت‌هاى ضدهوائى PZO

- راکت‌هاى ضدهوائى PZO با گلوله‌هاى 2m غنيمتى از ارتش يوگسلاوي.

- توليد راکت‌اندازهاى مکانيکى با گلوله‌هاى 2m.

- تکميل سه نوع خودروى راکت‌انداز ضدهوائى Strijela-10 جهت استفاده در روز.

- طراحى و سوخت خودروى زرهى چرخان ضدهوائى PZO PZO Strijela-10 CRO داراى چشم الکترونيکى به‌منظور استفاده در شب و روز.

سيستم راکت‌هاى ضدزره

- توليد سرى راکت‌هاى ضدزره ۹۰ ميلى‌مترى تيپ OSA و راکت‌اندازهاى آن.


- توليد سيستم آموزشى اپراتورى به‌منظور استفاده از راکت‌هاى ضدزره Maljotka Fagoz و Metis با اين سيستم شرايط واقعى نبرد با زره‌پوش‌ها جهت آموزش و بهره‌ورى از سيستم‌هاى راکتي، به‌وجود مى‌آيد.


- تانک:

در نمايشگاه تجهيزات نظامى Interprotex 95 برنامه ساخت انواع تانک‌هاى M84 به نمايش گذارده شده که از ميان آنها مدل تانک M84 A1 بيشتر از همه مورد توجه قرار گرفت. بيشترين توجه بازديدکنندگان داخلى و خارجى در اين نمايشگاه به تانک دگمان (Degman) جلب رديد که در کرواسى طراحى و با نمونه‌هاى غربى آن برابرى مى‌نمايد.


تانک دگمان داراى ساختمان (اسکلت) تانک M84 A بوده ليکن برجک آن که قسمت بسيار آسيب‌پذير در تانک M84 است از لحاظ شکل و جنس تغيير يافته است. همچنين در اين تانک از صفحات سياه رنگى که تمام بدنه تا برجک را به‌منظور حفاظت در مقابل گلوله‌هاى توپ و موشک‌هاى مختلف پوشانده، استفاده گرديده است و به‌منظور خنثى نمودن راکت‌هاى ضد تانک از تجهيزات مشابه در تانک‌هاى روسى مدل Tgou بهره‌بردارى شده است. اين تانک داراى ۱۲۵ ميلى‌مترى است که قادر به شليک راکت‌هاى هدايت شونده ضدزره است. موتور دگمان داراى قدرت ۷۳۶ کيلووات بوده و طراحى جديد جعبه دنده سرعت اين وسيله را تا ۸۰ کيلومتر در سرعت افزايش داده است.

تجهيزات نيروى دريائي

در نمايشگاه نظامى تجهيزات نيروى دريائى که در صنايع نظامى طراحى و توليد گريده در معرض ديد عموم قرار گرفت که عبارتند از:


- تجهيزات غواصى R-2m.

- مين ضد کشتى MNS-M.90.

- مدت ناوچه مين‌ياب با تجهيزات جستجوى مين و خنثى‌سازى آن.

- موشک‌انداز متحرک ساحلى و راکت‌هاى RBS-15 Bofors با قابليت هدايت‌شونده.

وسايل نقليه

کاميون حمل و نقل T130 به‌منظور انتقال نيروهاى نظامى و کشيدن توپ با نام 4x4 winterv 130 T-T- 7توليد گرديده که از نوعى سوخت گرمائى جهت روشن شدن خودرو در دماى بسيار پائين استفاده مى‌نمايد.


خودروى زرهى سبک LOV با تجهيزات VLR RAK 24/128 MM وسيله‌اى ضدشورش با تجهيزات پرتاب گاز اشک‌آور و مسلسل سنگين.

مهمات

گلوله توپ: توليد انواع گلوله‌هاى توپ با کاليبرهاى مختلف به‌طور سرى انجام مى‌پذيرد.

- گلوله ۱۲۲ ميلى‌مترى با دو برد ۱۵ کيلومترى و بالاتر از ۱۷ کيلومتر.

- گلوله ۱۵۲ ميلى‌مترى M84 (توپ هريتز).

- توليد سرى چاشنى M557.

- چاشنى لحظه‌اى و زمانى روسى Utium 72 B1 (نمونه‌سازي).

- چاشنى الکتريکي.

- چاشنى انفجارى از مسافت دور (که در مرحله آزمايش قرار دارد).

- گلوله ۱۳۰ ميلى‌مترى (در حال حاضر در صنايع نظامى کرواسى آزمايشات به‌منظور افزايش برد اين گلوله از استاندارد ۲۷ به ۳۲ کيلومتر در دست اقدام مى‌باشد).

گلوله‌هاى انفجارى

توليد گلوله خمپاره‌هاى ۱۲۰، ۸۲ و ۶۰ ميلى‌مترى از سپتامبر سال ۱۹۹۱ در صنايع نظامى آغاز و به توليد انبوه رسيده است.


- خمپاره‌انداز ۱۲۰ ميلى‌مترى از نوع خمپاره M62PC شبيه‌سازى شده است.


- گلوله خمپاره‌انداز ۱۲۰ ميلى‌مترى (سنگين) به‌گونه‌اى عمل مى‌کند که همانند گلوله جنگى براى نابودى نيروهاى انسان و تجهيزات فنى سبک به‌کار گرفته مى‌شود. همچنين از اين نوع مين خمپاره‌انداز به منظور ناامن ساختن مناطق تثبيت شده، خنثى نمودن ميادين مين و پاک‌سازى منطقه استفاده مى‌شود که جهت انهدام هدف‌هائى با فاصله ۵۰۰ تا ۶۴۰۰ مترى در نظر گرفته شده است.


- گلوله خمپاره‌انداز ۸۲ ميلى‌مترى به‌منظور نابودى نيروهاى انسانى و تجهيزات فنى سبک حدفاصل ۲۵۰ تا ۴۲۵۰ مترى استفاده مى‌گردد.


- گلوله خمپاره‌انداز ۶۰ ميلى‌مترى به‌منظور نابودى نيروهاى انسانى حدفاصل ۲۵۰ تا ۲۵۵۰ مترى به‌کار گرفته مى‌شود.


- گلوله خوشه‌اى خمپاره‌انداز ۱۲۰ ميلى‌مترى داراى چاشنى زمانى الکترونيکى و ساعت مکانيکى - الکترونيکى است که پيش از اصابت به هدف در هوا منجر مى‌شود. پس از انفجار، اين گلوله به ۲۳ بمب خوشه‌‌اى در فاصله ۳۰۰ مترى از زمين تقسيم که منطقه‌اى به وسعت ۴۰۰ تا ۸۰۰۰ متر مربع را مى‌پوشاند. بمب‌هاى خوشه‌اى پس از اصابت به زره‌پوش سوراخى به قطر ۸۰ ميلى‌مترى ايجاد مى‌نمايند. برد مؤثر آن ۵۴۰۰ متر است. گلوله‌هاى غيرارتجاعى (خودکششي) سريع خمپاره‌انداز ۱۲۰ ميلى‌مترى به‌منظور نابودى نيروهاى انسانى و تجهيزات سبک فني، سنگرهاى مستحکم، خنثى‌سازى ميادين مين به‌کار گرفته مى‌شود. برد مؤثر و قدرت آن به ترتيب ۷۰% و ۲۵% بيشتر از مين‌هاى معمولى است.


- نارنجک تفنگى با برد ۴۰۰ متر.


- موشک آر پى جى هفت با برد نهائى ۳۳۰ متر و برد مؤثر ۱۵۰ متر.


- نارنجک دستى با پوسته فلزى ۸۰۰ تکه‌اي.


- مين ضد نفر فشارى (MPUD) تحت فشار يک کيلوگرم عمل نموده و داراى سيستم‌هاى القائى الکترويکى و مکانيکى مى‌باشد.


- مين ضد نفر تماسى PMA-3 فاقد قطعات فلزى و داراى چاشنى آتش‌زننده (Pyrotechnic) با قدرت تماس بيش از 80n مى‌باشد.


- مين ضد نفر کششى PMR-2A مجهز به سيم ۲۰ مترى که بر روى قطعات فلزى و چوبى نصب و با حرکت سيم فعال مى‌گردد و قدرتى بيش از 30n دارد. اين مين در دايره‌اى به شعاع ۲۵ متر قادر به کشتن و شعاع ۱۰۰ متر قادر به زخمى نمودن نفر است.


- مين ضد تانک TMRP-6 با تماس يا حرکت آنتن يا اهرم آن فعال مى‌شود. اين مين با ۲/۵ کيلوگرم TNT قالبى داراى قدرتى بين ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ N است که قادر به تخريب کف تانک و ايجاد دايره‌اى به قطر ۴۰ ميلى‌مترى است.