صنايع نظايم کرواسى به‌منظور توليد وسايل و تجهيزات نظامى مورد نياز ارتش از يک سو و ساخت قطعات مورد نياز سلاح، تجهيزات نظامى و مواد منفجره از سوى ديگر از اوايل ۱۹۹۲ فعاليت خود را آغاز نموده است. از سال ۱۹۹۲ تا اواسط ۱۹۹۳ صنايع نظامى کرواسى به ساخت خمپاره، گلوله خمپاره، نارنجک دستي، مين‌هاى ضدنفر، راکت VBR، کلت، سلاح خودکار و اسلحه دوربين‌دار با کاليبرهاى متفاوت مبادرت ورزيد و از نيمه سال ۱۹۹۳ توليد TNT و مواد منفجره را آغاز و توليد قبضه‌هاى توپ با کاليبرهاى بالا و گلوله‌هاى آن را در برنامه‌ريزى قرار داد. همچنين اين صنايع مبادرت به تعمير توپ، تانک، خودروهاى زرهي، هواپيما و هلى‌کوپتر نموده است. در آخرين پيشرفت صنايع نظامى توليد ساخت راکت‌هاى مدرن به‌منظور ساخت راکت‌هاى مختلف آغاز و در مرحله آزمايش قرار گرفته است. در نمايشگاه بين‌المللى زاگرب (۳۱ مى تا ۳ ژوئن ۱۹۹۵) از سوى صنايع نظامى توليدات نظامى در داخل کشور به نمايش گذارده شد.

سلاح و ادوات

از اوايل سال ۱۹۹۲ سلاح‌هاى اتوماتيک Peter،Zagi و Sokac با ساختمان بسيار ساده در صنايع نظامى کرواسى ساخته شد که به‌تدريج با ساخت سلاح‌هاى پيشرفته خط توليد سلاح‌هاى اتوماتيک Ero و Mini Ero با کاليبر 9x19 ميلى‌مترى به‌طور سرى در صنايع نظامى آغاز گرديد. همچنين بيشترين توليدات در اين زمينه به فشنگ‌هاى 9x19 ميلى‌مترى اختصاص يافته است.


اولين کلت کرواسى Phpmw داراى کاليبر ۱۹x۹ ميلى‌مترى با ساختمان پيچيده‌اى ساخته شد و در صنايع نظامى کرواسى براساس تجارت ساخت اين کلت مدل جديدترى با نام HS با کاليبر ۹ ميلى‌مترى توليد گرديد. مشخصات اين کلت، دارا بودن ضامن اتوماتيک، ماشه دوزبانه و سوزن متحرک است و خشاب آن از بهترين نوع فولاد آب ديده با گنجايش ۱۵ فشنگ در دو رديف ساخته شده است.


تفنگ تهاجمى APS95 که در صنايع نظامى کرواسى طراحى گرديده داراى کاليبر() باسرعت شليک ۶۵۰ گلوله در دقيقه مى‌باشد. اين سلاح با قنداق بسيار مطمئن و ظريف ساخته شده است. اين سلاح مى‌تواند به نارنجک‌انداز ۴۰ ميلى‌مترى مجهز شده و دقت مگسک آن نيز ۴۰۰ نيز تخمين زده شده است.


تفنگ‌هاى دوربين‌دار EM-۹۹۲، SPM-۹۵، EM-۹۹۴ داراى لوله انعطاف‌پذير، ضامن گازى و دوربين چشمى با قابليت ديد ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ است. همچنين در صنايع نظامى کرواسى تفنگ‌هاى دوربين‌دار MACS ،M2-A با کاليبر ۹۹x۱۲/۷ ميلى‌مترى به‌منظور عمليات ويژه توليد مى‌گردد. توانائى اين سلاح‌ها با تجهيزات دوربينى تا ۱۵۰۰ متر است.


توپ دستى RT-20 با کاليبر ۲۰ ۱۱۰x ميليمترى با قابليت کارآئى تفنگ دوربين‌دار تا مسافت ۲۰۰۰ مترى را مورد هدف قرار مى‌دهد. اين سلاح به‌علت بالا بودن کاليبر و اثر گلوله بر هدف به نام توپ خوانده مى‌شود. ليکن به لحاظ توانائى‌هاى تاکتيکى و ساختمانى مى‌تواند همانند تفنگ دوربين‌دار عمل نمايد.


بازوکارى ۶-RBG با کاليبر ۴۰ ميلى‌مترى به‌منظور انجام عمليات ويژه توليد مى‌گردد. جليقه ضد گلوله به‌منظور حفاظت نفر در صنايع نظامى کرواسى مطابق با استاندارد ناتو توليد مى‌گردد که در صورت افزايش تعداد صفحات تعبيه شده داخل جليقه امکان حفاظت نفر در مقابل ترکش انواع توپ‌هاى مختلف را افزايش مى‌دهد. واحدهاى پياده نظام ارتش و پليس کرواسى از اين نوع جليقه‌ها در عمليات نظامى و شهرى استفاده مى‌نمايند.


کلاهخود نظامى به‌منظور حفاظت نفر با وزن ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم براساس استاندارد ناتو ساخته مى‌شود. توانائى اين کلاه‌خود به‌گونه‌اى است که گلوله شليک شده از سلاح کاليبر ۱۹x۹ در فاصله ۵ مترى در آن نفوذ نمى‌نمايد.

توپ و خمپاره‌انداز

توليد و ساخت توپ در داخل کشور کرواسى از سال ۱۹۹۱ آغاز گرديد و اولين نوع توپ ساخته شد توپ‌هاى خودکششى بوده که در حال حاضر نيز در ارتش کرواسى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. همچنين توپ‌هاى هويتزر ۱۲۲ ميلى‌مترى D30 در خط توليد قرار گرفته است.


خمپاره‌هاى ساخت صنايع نظامى کرواسى با نوع فرانسوى Hotshkiss-Brandt برابرى مى‌نمايند.


- خمپاره‌هاى ۶۰ ميلى‌مترى Commando با وزن ۸/۷ کيلوگرم و برد ۱۵۰۰ متري.

- خمپاره ۶۰ ميلى‌مترى M84.

- خمپاره ۸۰ ميلى‌مترى M93.

- خمپاره ۱۲۰ ميلى‌مترى M72 با برد ۱۰ کيلومتري.

تجهيزات دوربينى

صنايع نظامى کرواسى در راستاى توليد تجهيزات دوربينى نيز به پيشرفت‌هاى قابل توجهى نائل آمده است که شامل دوربين‌هائى با مشخصات ذيل مى‌گردد:


- دوربين‌هاى ديد در شب به‌منظور کاربرد بر روى تفنگ‌هاى دوربين‌دار و واحدها ديدبانى استفاده مى‌گردد.


- دوربين تشخيص اندازه ۱-MDS که بر روى Povrs Fogot نصب مى‌گردد و جهت راکت‌انداز ۱۳۵، P۹ ميلى‌مترى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


- طراحى و ساخت دوربين GN-4 جهت کاربرد خمپاره‌اندازها.


- دوربين Panorama PC-1 و دوربين GN-1 براى اهداف مستقيم.


- دوربين Kolimator K-1 و دوربين نورى سه‌گانه.


- دوربين‌هاى کوچک CN-5,6,7 براى سلاح‌هاى سبک.


- دوربين ديد در شب CN-2.


- دوربين دقيق نشانه‌گيرى جهت کاربرد سلاح‌هاى کاليبر ۵۶/۵ تا ۱۲۵ ميلى‌متري.


- دوربين ليزرى LAM1،LAM2 جهت تخريب مين.


- دوربين MPB2 جهت تشيخص سرعت گلوله‌هاى کاليبر کوچک و بزرگ.


- دوربين سلاح‌هاى ضد زره ( Fagot (Cro-Faust) ،Maljutka (Cro-Trend .


- دوربين‌هاى آموزشى Stimulator و Lstm 84 بر روى تانک M84A .

راکت‌هاى زمين به زمين

صنايع نظامى کرواسى در راستاى سياست تکميل خط توليد راکت‌هاى دفاعى با ادغام راکت‌هاى PP-6،TG-9 (کاليبر ۷۰ ميلى‌متري) و SA-KO-6 (کاليبر ۸۰ ميلى‌متري)، راکت‌هاى جديد Tomislav،RBI و Grom را توليد و از آگوست ۱۹۹۱ در ارتش کرواسى مورد استفاده قرار گرفت.


- راکت‌هاى ۷۰ ميلى‌مترى با پايه‌هاى تاشو و لنسرهاى سبک ۴۰ لوله‌اى (به‌طور سري).


- راکت‌هاى ۱۲۸ ميلى‌متري.


- يدک‌کش ۴ پايه‌اى با موشک‌انداز ۱۲ لوله‌اى RAK-12.


- توليد سرى VLR RAK-12 و خودروى موشک‌انداز ۲۴ لوله‌اي.


- توپ‌هاى ارابه‌دار ۱۲۸ VLR قادر به تجهيزات اتصالات ۲۴ OBAD براى قبضه‌هاى موشک‌انداز ۶۰ ميلى‌متري.


- خودروى موشک‌انداز ۱۲۲ VULKAN ، VLR و TAJFAN .


- خودروى موشک‌انداز VLR TAJFAN با ۳۲ لوله کاليبر ۱۲۲ ميلى‌مترى از قابليت استفاده در سراشيبى‌ها بهره‌مند و به‌طور خودکار سريعاً قادر به پرکردن لوله‌ها مى‌باشد. ساختمان اين موشک‌انداز به‌گونه‌اى طراحى شده که پس از شليک موشک از هر لوله امکان انتخاب موشک‌گذارى سريعاً در همان لوله را دارد و داراى سيستم کنترل به منظور جلوگيرى از تداخل شليک در موشک‌انداز است. سکوى اين موشک‌انداز نيز قابل حمل است.


- راکت‌انداز يک لوله‌اى ۱۲۸ ميلى‌مترى با قابليت سيستم هدايت موشک.


- توسعه راکت‌انداز ۴ لوله‌اى ۶۰ ميلى‌متري.


- راکت اندازهاى ۶۰ ميلى‌مترى با بردهاى ۴۵۰۰ و ۷۵۰۰ مترى با کلاهک‌هاى سبک و سنگين.


- توليد سرى راکت‌هاى ۱۲۸ ميلى‌مترى با برد ۱۴ کيلومتر و ۱۲۲ ميلى‌مترى با برد ۲۰ کيلومتر.


- توليد سوخت مرکيب متشکل از (Hidroxi-Terminateol Polibutadien) با نيروى محرکه ۲۴۰۰NS/kg به‌منظور افزايش برد راکت‌ها.