استان‌هاى بيست‌گانه

استان زاگرب

از شهر زاگرب و حومه با مساحتى در حدود ۲۰۷۱ کيلومتر مربع تشکيل شده است. زاگرب پايتخت کرواسى با ۸۶۷،۷۱۷ نفر جمعيت، مرکز فرهنگي، سياسى و صنعتى کشور، محل تقاطع خطوط آهن، جاده‌ها و ترافيک هوائى است. پس از اعلام استقلال، شهر زاگرب داراى موقعيت ويژه استانى شده و در نتيجه کرواسى از ۲۱ استان تشکيل گرديد، ليکن نظر به اهميت ويژه استان زاگرب در تقسيم‌بندى قدرت، دولت کرواسى طى تصميم مورخ ۱۹/۱۰/۱۹۹۵ استان و شهر زاگرب را ادغام نمود. بنابراين کرواسى از ۲۰ استان تشکيل شده است.

استان کراپينا - زاگوريه

با ۱۲۳۵ کيلومتر مربع مساحت و ۱۴۹،۵۳۴ نفر جمعيت در شمال استان زاگرب واقع شده است. شهر کراپينا مرکز استان، ۱۴،۸۸۸ نفر جمعيت دارد. اين استان با کشور اسلوونى هم‌مرز و شهرهاى مهم آن عبارتند از: زابورک و ازلاتار.

استان سيساک - موسلاوينا

با ۵،۱۱۷ کيلومتر مربع مساحت و ۲۸۷،۰۰۲ نفر جمعيت در جنوب غربى استان زاگرب واقع شده است. شهر سيساک مرکز استان يا ۶۰،۸۰۳ نفر جمعيت به‌عنوان شهرى صنعتى و فرهنگى قلمداد مى‌گردد. اين شهر در طول تاريخ شاهد جنگل‌هاى متعددى بوده بدين لحاظ آثار متعددى از قبيل مجسمه‌ها در آن به چشم مى‌خورد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: نوسکا و کوتينا.

استان کارلواتس

با ۳،۳۱۱ کيلومتر مربع مساحت و ۱۷۴،۱۰۵ نفر جمعيت در بخش غربى کرواسى واقع شده است. شهر کارلواتس مرکز استان با ۷۰،۸۶۷ نفر جمعيت به‌عنوان مرکز فرهنگى و صنعتى قلمداد مى‌گردد. بخش‌هائى از اين استان تا سال ۱۹۹۵ در اشغال صرب‌ها قرار داشت. شهرهاى مهم آن عبارتند از: دوگارسا، اوگولين و سلوني.

استان واراژدين

با ۱۲۳۸ کيلومتر مربع مساحت و ۱۸۷،۳۴۳ نفر جمعيت در شمال غربى کرواسى واقع شده است. شهر واراژدين مرکز استان با ۴۸،۸۳۴ نفر جمعيت به‌عنوان پيش‌قراوال فرهنگى و تاريخى با دارا بودن مراکز باستانى در کرواسى شناخته شده است. شهر واراژدين قبلاً پايتخت کرواسى بوده است. اين شهر در زمان عثمانى‌ها، فرج‌الدين ناميده مى‌شد ولى بعداً به واراژدين تغيير نام داده است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: ستيتسا و ويدوتس.

استان کوپرونيتسا

کريژوتسى با ۱،۷۸۳ کيلومتر مربع مساحت و ۱۲۹،۹۰۷ نفر جمعيت در همسايگى مجارستان و در شمال غربى کرواسى وقاع شده است. شهر کوپرونيتسا مرکز استان ۳۰،۷۹۳ نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: کريژوتسي، جورجوتس و ربووتس.

استان بيلووار - بيلوگورا

با ۲،۶۴۰ کيلومتر مربع مساحت و ۱۴۴،۰۴۲ نفر جمعيت در شمال غربى کرواسى واقع شده است. شهر بيلووار مرکز استان ۴۲،۰۶۶ نفر جمعيت، يکى از بزرگترين مراکز فرهنگى و صنعتى در کرواسى محسوب مى‌گردد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: دارووار، گراشنيتسا و چازما.

استان پريموريه - گورانى

با ۳،۵۷۸ کيلومتر مربع مساحت و ۳۲۳،۱۳۰ نفر جمعيت در بخش غربى کرواسى واقع شده است. شهر رئيکا مرکز استان داراى ۱۶۷،۹۶۴ نفر جمعيت، با کارخانه کشتى‌سازى ۳ مى و بنادر متعدد تجارى از رونق خوب اقتصادى برخوردار است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: سريکونيتسا، چابار، کرک، اوپاتيا و راب.

استان ليکا - سنيه

با ۳، ۷۴۸ کيلومتر مربع مساحت و ۷۱،۲۱۵ نفر جمعيت در بخش مرکزى کرواسى واقع شده است. شهر گوسپيچ مرکز استان، ۲۰،۴۷۴ نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: سنيه و اوتوچاتس.

استان ويروويتيتسا - پودراوينا

با ۲۰۶۸ کيلومتر مربع مساحت و ۱۰۴۶۲۵ نفر جمعيت در بخش شرقى کرواسى واقع شده است. شهر ويروويتيتسا مرکز استان، ۲۲۹۳۱ نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: اسلاتينا و اوراخويتيتسا.

استان پوژگا - اسلاونيا

با ۲،۳۷۴ کيلومتر مربع مساحت و ۱۳۴،۶۳۰ نفر جمعيت در بخش شرقى کرواسى واقع شده است. شهر پوژگا مرکز استان با ۲۸،۱۵۷ نفر جمعيت، به‌عنوان مرکز تجارى و اقتصادى همراه با صنايع غذائى و فلزى قلمداد مى‌گردد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: ليپيک، پاکراتس و ناشيتسا.

استان برود - پوساوينا

با ۲،۰۲۶ کيلومتر مربع مساحت و ۱۷۴،۹۹۸ نفر جمعيت در بخش شرقى کرواسى واقع شده است. شهر اسلاونسکى برود مرکز استان، داراى ۵۸،۵۳۱ نفر جمعيت مى‌باشد. بخش غربى اين استان تا سال ۱۹۹۵ در اشغال صرب‌ها قرار داشت. اين استان به لحاظ کشاورزى و صنعتى يکى از استان‌هاى پيشرفته محسوب مى‌گردد. مجتمع صنعتى جوروجاکوويچ و کارخانجات صنايع چوب در اين استان موجبات رونق اقتصادى را فراهم نموده است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: نواگراديشکا و بربين.

استان زادار - کنين

با ۶۳۵۲ کيلومتر مربع مساحت و ۲۷۲،۰۰۳ نفر جمعيت در بخش شرقى کرواسى واقع شده است. شهر زادار مرکز استان، ۸۰،۳۵۵ نفر جمعيت دارد. بخش اعظم اين استان تا سال ۱۹۹۵ در اشغال صرب‌ها قرار داشت و پايتخت جمهورى خودخوانده صرب کراينا شهر کنين اعلام و يکى از اهداف صرب‌ها دستيابى به آب‌هاى درياى آدرياتيک از طريق اين استان بوده است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: کنين و بيوگراد.

استان اوسيک - باراني

۳۶۱۹ کيلومتر مربع مساحت و ۳۳۱،۹۷۹ نفر جمعيت در بخش شرقى کرواسى واقع شده است. شهر اوسيک مرکز استان ۱۲۹،۷۹۲ نفر جمعيت دارد. شهرهاى آن عبارتند از: بلى ماناستير و جاکوو.

استان شيبنيک

با ۱۸۷۱ کيلومتر مربع مساحت و ۱۰۹،۱۷۱ نفر جمعيت در بخش جنوبى کرواسى واقع شده است. شهر شيبنيک مرکز استان، ۵۵،۸۴۲ نفر جمعيت دارد. بخش شرقى اين استان تا سال ۱۹۹۵ در اشغال صرب‌ها قرار داشت. شهرهاى مهم آن عبارتند از: درنيش و وديتس.

استان وکووار - سريم

با ۲۴۴۲ کيلومتر مربع مساحت و ۲۳۱،۲۴۲ نفر جمعيت، به‌عنوان شرقى‌ترين استان کشور، مابين رودخانه‌هاى دانوب و ساوا واقع شده است. از طريق رودخانه ساوا ۸۸ کيلومتر در جنوب با جمهورى بوسنى و هرزگوين و از طريق رودخانه دانوب ۲/۶۰ کيلومتر در شرق و شمال با ويودينا (صربستان) هم‌مرز است. اما در حال حاضر در اشغال صرب‌ها قرار دارد. شهر تاريخى وکووار مرکز استان توسط نيروهاى صرب منهدم گرديده است. اين شهر تا قبل از جنگ ۴۷،۱۰۹ نفر جمعيت داشته است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: وينکوتسي، ايلوک و ژوپانيا.

استان اسپليت - دالماتسيا

با ۴۵۲۰ کيلومتر مربع مساحت و ۴۷۴،۰۱۹ نفر جمعيت در جنوب کرواسى واقع شده که با سواحل طولانى درياى آدرياتيک يکى از مراکز توريستى است و وجود کارخانجات کشتى‌سازى و بنادر، اين استان را از رونق اقتصادى خوبى برخوردار نموده است. شهر تاريخى اسپليت مرکز استان، ۲۰۰،۱۵۹ نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: هوار، ايموتسکي، کاشتلا، ماکارسکا، اوميش، سيني، سولين، تروگير و جزيره ويس (پايگاه سابق نيروى دريائى يوگسلاوي).

استان ايسترا

با ۲۸۱۵ کيلومتر مربع مساحت و ۲،۰۴۴،۳۴۶ نفر جمعيت در غربى‌ترين بخش کرواسى واقع شده است. شبه جزيره ايسترا بزرگترين شبه جزيره در درياى آدرياتيک ۳۴۷۶ کيلومتر مربع مساحت دارد که ۹۰% آن در خاک کرواسى و ۱۰% ديگر در خاک اسلوونى واقع شده است. شهر پازين مرکز استان ۷۵۴۶ نفر جمعيت دارد. تمايلات الحاق به کشور ايتاليا با توجه به انگيزه‌هاى تاريخى در اين استان بسيار زياد است و همواره اين شبه جزيره مورد اختلاف ايتاليا با کشور يوگسلاوى سابق بوده است. شهرهاى مهم آن عبارتند از: بويه، بوزت، لابين، پوچ، پولا و روينه.

استان دوبرونيک - نرتوا

با ۱۷۸۹ کيلومتر مربع مساحت و ۱۲۶،۲۳۹ نفر جمعيت در جنوبى‌ترين بخش کرواسى واقع شده است. اين استان به لحاظ ميراث فرهنگى و تاريخى بسيار معروف است. اين استان با ديگر نقاط کرواسى ارتباط جاده‌اى ندارد و در اوايل جنگ به اشغال ارتش صرب‌ها درآمده بود. شهر دوبرونيک مرکز استان ۵۵،۶۳۸ نفر جمعيت دارد. اين استان داراى جزاير و شبه جزاير زيادى است و يوگسلاوى خواستار تملک بر شبه جزيره استراتژيک پرولاکا که در جنوبى‌ترين نقطه کشور قرار دارد، است. استان دوبرونيک از طريق منطقه نئوم در بوسنى هرزگوين با قسمت اصلى کرواسى مرتبط مى‌شود. شهرهاى مهم آن عبارتند از: کورچولا، متکوويچ، پلوچه و جزاير پروليکا و براچ.

استان مجيموريه

با ۷۳۰ کيلومتر مربع مساحت و ۱۱۹،۸۶۶ نفر جعيت در شمال غربى کرواسى و در همسايگى کشور مجارستان واقع شده است. شهر چاکوتس مرکز استان، ۳۵،۰۹۱ نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم آن عبارتند از: بليتسا و مالاسوبوتيتسا.