رودها

در کرواسى رودهاى متعددى جريان دارد که بعضى آن‌ها از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رودهاى اروپائى محسوب مى‌شوند. سرچشمه اين رودها از کشورهاى ديگر اروپا است و در قسمتى از مسير خود از کرواسى مى‌گذارد که از جمله مى‌توان به رود دانوب و ساوا اشاره نمود. علاوه بر اين رودهاى ديگرى نيز وجود دارند که از کوه‌هاى داخل اين کشور سرچشمه گرفته و سرانجام به حوزه‌هاى درياى آدرياتيک، درياچه‌هاى داخلى و يا رودهاى عمده اروپائى مى‌ريزند.رودخانه ساوا با بيش از ۵۶۲ کيلومتر طول بزرگ‌ترين رود اين کشور محسوب مى‌گردد که در قسمتى از مسير خود مرز آبى اين کشور با بوسنى را تشکيل مى‌دهد. از عمده‌ترين رودخانه‌هاى کرواسى مى‌توان به رودخانه‌هاى زير اشاره کرد:

جدول نام رودخانه

نام رودخانه طول آن در کرواسى به کيلومتر حوزه
دانوب (Dunav) ۱۸۸ درياى سياه
ساوا (Sava) ۵۶۲ رودخانه دانوب
دراوا (Drava) ۵۰۵ رودخانه دانوب
کوپا (Kupa) ۲۹۲ رودخانه ساوا
نرتوا (Nertva) ۲۰ درياى آدرياتيک
اونا (Una) ۱۲۰ رودخانه ساوا
بوسوت (Bosut) ۱۸۶ رودخانه ساوا
کورانا (Korana) ۱۳۴/۲ رودخانه کوپا
بدنيا (Bednja) ۱۳۳ رودخانه دراوا
لونيا - تربش (Lonja-Trebes) ۱۳۲/۵ رودخانه ساوا
چسما (Cesma) ۱۲۳/۵ رودخانه لونيا
ووکا (Vuka) ۱۱۲ رودخانه دانوب
دوبرا (Dobra) ۱۱۴/۴ رودخانه کوپا
ستينا (Cetina) ۱۰۰/۵ درياى آدرياتيک
گلينا (Glina) ۱۰۰ رودخانه کوپا
سوتلا (Sutla) ۸۹ ساوا
اُرلياوا (Orliava) ۸۸/۶ ساوا
ايلووا (Ilova) ۸۵ لونيا
اُدرا (Odra) ۸۲/۷ کوپا
کراپينا (Krapina) ۷۵ ساوا
کرکا (Krka) ۷۲/۵ درياى آدرياتيک
سونيا (Sunia) ۶۹/۴ ساوا
ژومانيا (Zrmania) ۶۹ دراوا
پليتويتسا (Plitvice) ۶۴/۶ کورانا
مرژنيتسا (Merznica) ۶۲/۶ کوپا
ميرنا (Mirna) ۵۳ آتلانتيک

بنادر مهم

کرواسى به‌دليل برخوردارى از ۱۷۷۷ کيلومتر سواحل طولانى در درياى آدرياتيک شرايط طبيعى براى ساختن بندر را در اين مناطق دارا است. لذا حدود ۳۰۰ بندر کوچک و بزرگ در طول اين سواحل قرار دارد که مهم‌ترين آنها عبارتند از: رئيکا، اسپليت، پولا، زادار، دوبرونيک، بلوچه، شيبنيک، متکوويچ، پورچ، رووين، سني، بيوگراد، تروگير، اوميش، ماکارسکا. اين بنادر علاوه بر جذابيت‌هاى توريستى که همه ساله تعداد زيادى از توريست‌هاى خارجى را به‌سوى خود جلب مى‌کنند، داراى تسهيلات فراوانى در خصوص پهلوگيرى و تخليه کشتى‌هاى بارى و مسافربرى است. بنادر ديگر از اهميت کمترى برخوردار بوده و فاقد امکانات لازم جهت پهلوگيرى کشتى‌هاى بزرگ مى‌باشند.


شهرهاى مهم

شهرهاى عمده کرواسى عبارتند از: زاگرب (پايتخت)، اسپليت، رييکا، اوسيک، زادار، پولا، کارلواتس، اسلوونسکى برود، دوبرونيک، سيساک، ووکوار، شيبنيک، وينکووتسى و ... که جمعيت آنها در سرشمارى سال ۱۹۹۱ به ‌شرح ذيل بوده است.


جدول شهرهاى عمده و اصلى (جمعت در سرشمارى ۱۹۹۱)

نام شهر جمعیت نام شهر جمعیت
زاگرب (پايتخت) ۷۰۶،۷۷۰ ووکوار ۴۴،۶۳۹
اسپليت ۱۸۹،۳۸۸ واراژدين ۴۱،۸۴۶
رييکا ۱۶۷،۹۶۴ شيبنيک ۴۱،۰۱۲
اُسيک ۱۰۴،۷۶۱ وينکووتزي ۳۵،۳۴۷
زادار ۷۶،۳۴۳ سروته ۳۵،۳۳۷
پولا   ۶۲،۳۷۸ وليکاگوريتسا ۳۱،۶۱۴
کارلوواتس ۵۹،۹۹۹ بيلووار ۲۶،۹۲۶
اسلاونسکى برود ۵۵،۶۸۳ کپريونيتزا ۲۴،۲۳۸
دوبرونيک ۴۹،۷۲۸ پُژگا ۲۱،۰۴۶
سيساک ۴۵،۷۹۲ جاکو ۲۰،۳۱۷