استراتژى توسعه اقتصادى

هدف اصلى اقتصاد کرواسى خصوصى کردن مالکيت، همراه با تغيير ساختار شرکت‌ها و بخش‌هاى توليدى ضررده است. اين بسيار مهم است که بخش بانکى را از لحاظ مالى تحکيم، بخش عمومى را توسعه، شرکت‌هاى صاحب امتياز انحصارى را کنترل و رقابت بازار را تشويق نموده‌اند. استراتژى توسعه به‌عنوان مهم‌ترين بخش روز آزادسازى عمليات کسب و کار آژانس‌هاى اقتصادي، تشويق خلاقيت و توسعه تکنولوژى بنا خواهد شد. در مدتى محدود توجه ويژه‌اى به تأسيس مؤسسات بازار پيشرفته (بازارهاى پول و سهام قرضه دولتي، بازارهاى سرمايه کار، بانک‌هاى رهنى و سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاى بازنشستگى و شرکت‌هاى بيمه) مبذول مى‌شود. در تعيين سياست توسعه، توجه ويژه‌اى به توسعه زيربنائى و منطقه‌اي، ذخيره انرژى و اکولوژي، پيروى از تجربيات کشورهاى پيشرفته در جهت استفاده بهينه از منابع کشور و مزيت‌هاى رقابتى صورت مى‌گيرد.

قوانين اقتصادى

دولت کرواسى در راستاى سياست ثبات اقتصادى لوايح مختلفى را جهت تصويب به مجلس تسليم نمود که اهم قوانين متخذه در اين سال عبارتند از: قوانين مالياتي، چاپ اوراق بهادار، خصوصى‌سازى صنايع ملي، افتتاح صندوق‌هاى سرمايه‌اي، حفظ شرکت‌ها و مالکيت عمومي. دولت به منظور جبران کسرى بودجه لايحه تغيير قانون مالياتى را در سال ۹۵ تسليم مجلس نمود، که در اين قانون افزايش ماليات جاده‌اى و حمل و نقل، توليدات و خدمات را پيشنهاد نموده است. همچنين براساس مصوبه دولت در سال ۹۵ که به تصويب مجلس نيز رسيد، به‌منظور حفظ ذخاير ارزى بانک‌ها تنها مبلغ يک هزار دلار ماهانه به کونا تبديل خواهد شد. همچنين در سال ۹۵ دولت تصميم گرفت تا قانون ماليات بر درآمد را به مورد اجراء درآورد.

ترتيب ۱۰ شركت تجارى در بين ۵۰۰ شركت بزرگ در كرواسى

نام شرکت درآمد در سال
۱۹۹۱
(به هزار HRD)
درآمد کل در سال
۱۹۹۲
(به هزار HRD)
مقام در
سال ۱۹۹۱
مقام در
سال ۱۹۹۲
اسلاويا پرومت - زاگرب
(Slavija Promet Zagreb)
۶،۳۲۲،۴۰۷ ۳۵،۷۵۲،۹۲۰ ۱۳ ۲۰
ناما - زاگرب (Nama zagreb) ۵،۴۴۵،۱۸۳ ۳۴،۵۵۶،۷۰۷ ۱۶ ۳۷
مديکا زاگرب
(Medika Zagreb)
۴،۹۰۹،۶۳۰ ۲۹،۲۶۱،۸۵۴ ۱۸ ۲۸
برودومرکور اسپليت
(Bodomerkur Split)
۴،۷۴۳،۹۲۳ ۲۴،۵۷۸،۴۵۹ ۱۹ ۳۶
فريمپورت زاگرب
(Ferimport Zagreb)
۴،۵۵۳،۵۰۵ ۲۰،۹۴۴،۴۸ ۲۰ ۴۵
تيساک زاگرب
(Tisak Zagreb)
۴،۴۰۱،۳۴۵ ۲۸،۰۱۴،۷۲۹ ۲۱ ۳۰
يونى کونزوم زاگرب
(Unikonzum Zagreb)
۴،۰۰۹،۰۹۵ ۳۴،۵۰۷،۸۲۲ ۲۴ ۳۸
دالما اسپليت
(Dalma Split)
۳،۹۱۲،۷۶۰ ۱۱،۳۲۵،۴۴۱ ۲۵ ۸۸
اسپورت دروو زاگرب
(Exportdrvo Zagreb)
۳،۷۳۱،۸۳۱ ۲۷،۹۳۳،۳۸۰ ۲۸ ۳۱
آتو - خرواتسکا زاگرب،۶۱۵،۴۳۷ ۱۱،۰۷۴،۰۷۶ ۳۱ ۹۲