صادرات و واردات کرواسى

براساس آمار صادره از سوى دفتر آمار کرواسي، صادرات اين کشور در سال ۱۹۹۵ از مرز ۴،۶۳۲ ميليون دلار آمريکا گذشت که نسبت به سال قبل ۸/۷% (۳۷۰ ميليون دلار) افزايش داشته است. همچنين در طى اين مدت واردات کشور به مرز ۷،۵۰۹ ميليون دلار رسيد که نسبت به سال گذشته ۵/۴۳% (۲۲۸۰ ميليون دلار) افزايش داشت. کسرى موازنه (صادرات - واردات در تجارت خارجي) در سال ۹۵ برابر با ۲/۲۸۷۷ ميليون دلار بوده است. عمده‌ترين شرکاء تجارى اين کشور در سال ۱۹۹۵ ايتاليا، آلمان و اسلوونى بوده‌اند. در جدول‌هاى زير شرکاء تجارى و کالاهاى صادراتى و وارداتى اين کشور درج شده است.

جدول عمده‌ترين شرکاء تجارى کرواسى در سال ۱۹۹۵ (به ميليون دلار)

صادرات  واردات
نام کشور مبلغ درصد نام کشور مبلغ درصد
ايتاليا ۱۰۹۸ ۲۳/۷ آلمان ۱۵۰۹ ۲۰/۱
آلمان ۹۹۷ ۲۱/۵ ايتاليا ۱۳۶۶ ۱۸/۲
اسلووني ۶۰۸ ۱۳/۱ اسلوونى ۸۰۵ ۱۰/۷
بوسنى و هرزگوين ۳۸۳ ۸/۳ اتريش ۵۷۵ ۷/۷
اتريش   ۲۰۰   ۴/۳   بريتانيا   ۴۵۵   ۶/۱
روسيه   ۱۵۲   ۳/۳   آمريکا   ۲۰۱   ۲/۷
فرانسه   ۱۱۰   ۲/۴   ليبي   ۱۸۸   ۲/۵
آمريکا   ۸۳   ۱/۸   فرانسه   ۱۸۸   ۲/۵
هلند   ۸۰   ۱/۷   هلند   ۱۷۴   ۲/۳
ديگران   ۹۲۲   ۱۹/۹   سوئيس   ۱۶۹   ۲/۲
جمع   ۴۶۳۳   ۱۰۰   ديگران   ۱۸۸۰   ۲۵
      جمع   ۷۵۱۰   ۱۰۰

جدول مهم‌ترين اقلام وارداتى کرواسى در سال ۱۹۹۵ (به هزار دلار)

نام کالا ميزان درصد
محصولات و مشتقات نفتي ۸۸۳،۲۴۶ ۱۱/۸
توليدات مواد غذائى ۴۳۸،۹۲۲ ۵/۸
محصولات نساجي ۴۱۰،۸۸۹ ۵/۵
لوازم و ماشين‌آلات الکتريکى ۳۳۹،۲۹۱ ۴/۵
توليدات شيميائي ۲۶۱،۹۷۹ ۳/۵
مواد شيميائى اوليه مواد شيميائى اوليه ۳/۳
محصولات چرم و کفش ۱۷۳،۹۱۷ ۲/۳
محصولات فلزى ۱۴۰،۱۶۸ ۱/۹
صنايع انرژى الکتريکي ۱۳۰،۱۳۳ ۱/۷
کشاورزى و ماهيگيري ۱۲۷،۵۱۰ ۱/۷
موارد ديگر ۴،۳۵۵،۲۶۲ ۵۸
جمع ۷،۵۰۹،۸۸۴ ۱۰۰

جدول مهم‌ترين اقلام صادراتى کرواسى در سال ۱۹۹۴ (به ميليون دلار)

نام کالا ميزان درصد
منسوجات ۶۰۳ ۱۴/۲
صنايع پايه ۳۳۹ ۸
مواد و مشتقات نفتى ۳۳۹ ۷/۹
کشتى‌سازى ۳۱۱ ۷/۳
صنايع شيميائى ۲۷۹ ۶/۶
توليدات چرم و کفش ۲۷۴ ۶/۴
صنايع توليدات غذائى ۲۷۳ ۶/۴
وسايل الکتريکى ۲۴۶ ۵/۸
صنايع چوب و الوار ۱۵۹ ۳/۷
صنايع کارخانجات فلزى ۱۰۷ ۲/۵
مصنوعات چربي ۱۰۱ ۲/۴
کشاورزى و ماهيگيرى ۱۰۱ ۲/۴
محصولات کاغذي ۹۸ ۲/۳
صنايع ماشين‌آلات ساختمانى ۷۷ ۱/۸
موارد ديگر ۹۵۳ ۱۲/۵
جمع ۴،۲۶۰ ۱۰۰


پوشاک و منسوجات با ميزان ۶۲۹ ميليون دلار در سال ۹۴ و ۶۷۲ ميليون دلار در سال ۹۵ بالاترين رقم کالاى صادراتى اين کشور بوده است و در مقابل مواد و مشتقات نفتى با ميزان ۶۸۶ ميليون دلار در سال ۹۴ و ۸۸۳ ميليون دلار در سال ۹۵ بالاترين رقم کالاى وارداتى اين کشور بوده است.